PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 9/2013

← Powrót do Archiwum danego roku

Podwykonawcy będą lepiej chronieni
Będą zaliczki, ale pod warunkiem przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy. Będzie także obowiązek samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę, jeśli taka będzie wola zamawiającego. Sejm przyjął 11 października br. nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych.

Wkrótce stabilizacja, ożywienie w roku 2015
Najnowsze dane wskazują na nadchodzącą fazę stabilizacji na rynku budowlanym i szansę ożywienia w 2015 r. – napisano w raporcie firmy PMR.

Wyhamowanie na rynku leasingu maszyn
W pierwszej połowie 2013 r. firmy leasingowe sfinansowały sprzęt budowlany o łącznej wartości 569 mln zł. To o blisko 30 proc. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Rynek skurczył się o ponad 230 mln zł.

Sprzedaż soli przestała być sezonowa
Z Markiem Skrzypczakiem, członkiem Zarządu Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A. rozmawia Ewa Fert

Elementy wyposażenia magazynu soli
Funkcjonalność stałych obiektów do magazynowania soli można zwiększyć poprzez różnego rodzaju modernizacje. W poprzednim numerze „Polskich Dróg” omówiliśmy silosy na sól oraz wytwornice solanek. Poniżej zostały scharakteryzowane inne elementy doposażenia magazynu.

Po pierwsze recykling
Czy można przeprowadzić kapitalny remont kilometra drogi o zdegradowanej nawierzchni mineralno-bitumicznej w ciągu kilku dni bez zamknięcia ruchu i wymiany materiałów? Czy można jednocześnie znacząco zwiększyć nośność i zapewnić wysoką jakość przez wiele lat? Można! I nie chodzi tu o kolejną nakładkę warstwy bitumicznej.

Samorządowcy budują drogi betonowe
Coraz częściej przy budowie dróg samorządy lokalne wykorzystują technologię betonową. Sięgają po nią również przedsiębiorstwa, które z uwagi na specyfikę swojej działalności potrzebują trwałej nawierzchni odpornej na ruch ciężkich pojazdów i koleinowanie. Nawierzchnie betonowe powstają w dwóch technologiach: betonu lanego oraz betonu wałowanego. Dla samorządów szczególnie ta druga technologia wydaje się ciekawą alternatywą. Jej wdrażaniu sprzyjają przetargi wariantowe. Niedawno takie przetargi zostały zrealizowane w powiecie częstochowskim

Asfalt lany na moście w Toruniu
Innowacyjna w polskich warunkach technologia układania asfaltu lanego, zastosowana przy budowie nawierzchni nowego mostu przez Wisłę w Toruniu, przedłuży jej żywotność nawet do 20 lat. Jej upowszechnienie ma szansę obniżyć koszty utrzymania i remontów dróg.

Informacja publiczna może kosztować
Jeśli urząd ponosi koszty udostępnienia informacji publicznej, może nimi obciążyć tego, kto o nią wnioskuje. Konieczna opłata nie może być jednak wyższa od faktycznie poniesionych kosztów. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozprawie 8 sierpnia 2013 r.

Uwaga na korekty finansowe
Beneficjenci środków unijnych często myślą, że umowa o dofinansowanie to pewnik. – Nic bardziej mylnego – mówi Grzegorz Karwatowicz z Kancelarii Prawnej GWW Woźny i Wspólnicy. – Umowa to tak naprawdę promesa. Jeśli mamy umowę na 20 mln zł, to znaczy, że możemy dostać 20 mln, 10 mln, albo i 20 mln do zwrotu. O tym, że faktycznie tak jest świadczą nakładane korekty finansowe. Ich wartość, według szacunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynosi obecnie 300 mln zł.

Na jezdni musi być miejsce na rower
Obowiązujące przepisy dotyczące ruchu rowerowego sytuują rowerzystów raczej w przestrzeni dla pieszych niż dla samochodów. Jeśli jednak chcemy traktować rower jako środek transportu, a nie tylko formę rekreacji, musimy stworzyć mu warunki do poruszania się po jezdni. Na temat koniecznych zmian w tym zakresie rozmawiamy z Łukaszem Puchalskim, nowo powołanym pełnomocnikiem do spraw rozwoju ruchu rowerowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

XIX Zjazd Drogowców Miejskich
Przywróćmy miastom ulice
Najważniejsze problemy, z którymi borykają się zarządcy dróg miejskich mają wspólny mianownik: brak uwzględnienia w przepisach specyfiki ulic w miastach.

Krajowa Rada ZDP
Piętnastolecie powiatów przypada w trudnym okresie
Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych połączona z Konwentem ZDP Województwa Łódzkiego pod koniec września obradowała w Łasku. Bieżące problemy dróg powiatowych omawiano w kontekście nadchodzącego jubileuszu piętnastolecia samorządu powiatowego. Przy okazji drogowcy zapoznali się ze specyfiką powiatów położonych w centrum kraju.

Uniwersalne dobre praktyki w zakresie BRD
Ponad 240 osób z pięciu kontynentów rozmawiało o dobrych praktykach związanych z bezpieczeństwem na drogach. Spotkali się oni w Warszawie na IV Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W tej międzynarodowej wymianie doświadczeń najważniejsze są te, które mogą przynieść szybkie efekty – stwierdził otwierając kongres Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.