PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 7-8/2013

← Powrót do Archiwum danego roku

Które miasta zyskają obwodnice
Wiadomo, które obwodnice miast w ciągu dróg krajowych powstaną w najbliższych dwóch latach. Na realizację jedenastu przedsięwzięć rząd zaplanował 4,7 mld zł. Przetargi mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Firmy prognozują spadki
Zarządzający firmami budowlanymi w Polsce spodziewają się znaczących spadków produkcji budowlanej. Ich prognozy co do dalszego wzrostu sektora w 2013 r. są znacząco niższe niż przed rokiem. Spadki spodziewane są również w 2014 r.

Przedsiębiorcy o zamówieniach publicznych
Związek Pracodawców Branży Infrastruktury przedstawił raport z badania ankietowanego zrealizowanego wśród przedsiębiorców branży infrastrukturalnej. Przedstawicieli firm pytano o funkcjonowanie systemu zamówień publicznych w Polsce.

Wiarygodność ekonomiczno-finansowa wykonawcy
Wzrost liczby dokumentów załączanych do oferty przetargowej zwiększa pracochłonność przygotowywania ofert, a tym samym powoduje wzrost kosztów przedsiębiorstwa. Przy dużej liczbie ofert opracowywanych przez firmę drogową nie jest to bez znaczenia, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wymagane załączniki do oferty nie dają zamawiającemu pewności, że realizację określonego zadania zleca wykonawcy o wystarczająco wysokiej wiarygodności finansowej.

Obiekty inżynierskie na najnowszym odcinku A4
Polska właśnie wzbogaciła się o kolejny odcinek autostrady A4 długości ponad 17,5 km w województwie podkarpackim. Odcinek ten łączy miejscowość Pawłosiów z drogą krajową nr 77 prowadzącą do Przemyśla. Powstało na nim ponad dwadzieścia różnorodnych obiektów inżynierskich.

Modernizacje warte nagrody
Przedsięwzięcia modernizacyjne z Rzeszowa, Bielska-Białej i Słupska zdobyły uznanie jurorów konkursu „Modernizacja roku 2012” w kategorii drogowo-mostowej.

Dwie Budowy Roku na Pomorzu
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa rozstrzygnął konkurs Budowa Roku 2012.

Ekologiczne drogi z popiołów
Popioły lotne z węgla brunatnego mogą być wykorzystane do produkcji ekologicznych i pełnowartościowych materiałów budowlanych.

Nowości w magazynowaniu soli drogowej
W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie pojemności, konstrukcje i wyposażenie. Przy tym są realizowane nie tylko w ramach nowych bądź modernizowanych odcinków dróg, ale także w ramach doposażenia istniejących obwodów drogowych zarządzanych zarówno przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jak i regionalne zarządy dróg. Co powinien wziąć pod uwagę inwestor przy podejmowaniu decyzji o zamówieniu tego typu obiektów?

Parasol rozłożony nad chodnikiem jest zajęciem pasa drogowego
Jeśli parasol przy ogródku piwnym zajmuje przestrzeń nad całą szerokością chodnika, za zajęcie właśnie takiej szerokości pasa drogowego powinna być naliczona opłata. Także wówczas, gdy same stoliki w ogródku piwnym zajmują mniejszą powierzchnię.

NIK krytykuje gospodarowanie drewnem w miastach
Miasta źle gospodarują drewnem pochodzącym z drzew usuwanych na swoim terenie – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Zamiast traktować je jako źródło dodatkowego przychodu, oddają za bezcen lub rezygnują z zarobku na rzecz firm, które zajmują się wycinką.

Będzie kaskadowy system przekazywania dróg
Droga krajowa zastąpiona nowo wybudowanym odcinkiem ma się stać drogą wojewódzką. Jednak w wyniku zaproponowanego przez posłów „kaskadowego” mechanizmu może być przekazywana za szczebla na szczebel w dół i ostatecznie trafić do gminy. Takie zmiany ustawy o drogach publicznych została przegłosowana przez Sejm.

Tak dla rowerów na wałach przeciwpowodziowych
Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ma on ułatwić budowę ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych.

Bezpieczeństwo na drogach Warmii i Mazur
Prędkość, nietrzeźwi kierowcy i drzewa to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych na Warmii i Maurach. Choć nadal pozostaje dużo do zrobienia, w regionie tym uzyskano największy postęp jeśli chodzi o redukcję śmiertelnych ofiar wypadków. W ubiegłym roku nastąpiła poprawa we wszystkich kategoriach zdarzeń drogowych.

Potrzebna silna instytucja odpowiedzialna za brd
Słaby potencjał instytucjonalny to nasz największy problem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdaniem ekspertów Banku Światowego, Polska potrzebuje silnej instytucji wiodącej, która posiadałaby środki na działalność i była rozliczana z efektów pracy na rzecz poprawy brd.

Jak poprawić warunki siedliskowe drzew w miastach
Średni wiek drzew rosnących w otoczeniu nawierzchni wynosi średnio 7 lat. Te, które rosną w pasach zieleni żyją około 4 razy dłużej. Trudnych warunków miejskich, które prowadzą do zamierania egzemplarzy przed uzyskaniem dojrzałości, nie zmienimy. Na świecie trwają jednak badania nad technikami, których stosowanie umożliwiłoby prawidłowy rozwój drzew w warunkach miejskich, tak by ich żywotność była porównywalna do drzew rosnących w naturalnych dla nich warunkach siedliskowych.

Nowoczesne metody naprawy i zabezpieczania betonu w konstrukcjach mostowych
Beton jest materiałem budowlanym najczęściej stosowanym w nowoczesnej architekturze. Decyduje o tym między innymi jego niemal nieograniczona plastyczność, wielorakie możliwości kształtowania, a także doskonałe właściwości, w tym wytrzymałość na ściskanie. Niestety, jak każdy materiał budowlany, narażony jest on na niszczejące oddziaływanie czynników zewnętrznych. Konieczne są w związku z tym jego regularne naprawy i efektywne zabezpieczanie, które zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku infrastruktury drogowej i mostów. O najskuteczniejszych metodach zabezpieczania i naprawy betonowych obiektów mostowych będzie można dowiedzieć się podczas konferencji naukowo-technicznej, która odbędzie się 23 października, w ramach XI Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2013. Organizatorem konferencji jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów.