PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 6/2013

← Powrót do Archiwum danego roku

„Nie” dla krótszej praktyki projektowej
Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Tak zwana druga transza deregulacji objęła m.in. zawód inżyniera budownictwa, w tym w specjalnościach drogowej i mostowej. O ocenę projektowanych przepisów poprosiliśmy Andrzeja Rocha Dobruckiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wnioski z Raportu 2012 – Ryzyko w branży drogowej
Prawie połowa firm branży zagrożona – które z nich przetrwają?
Wzrost wartości rynku robót drogowych w ostatnich latach był bez wątpienia zjawiskiem pozytywnym. Jednak rok 2011 był także początkiem gwałtownego wzrostu ryzyka podejmowanego przez firmy branży. Najprawdopodobniej jesteśmy obecnie (w 2013 roku) na półmetku kryzysu. Kluczowe dla firm drogowo-mostowych staje się zatem pytanie o to, jakie jest ryzyko ponoszone przez daną firmę, a w szczególności – czy przekracza ono poziom krytyczny, kiedy to likwidacja firmy przestaje być pojęciem abstrakcyjnym. Według badań przeprowadzonych przez Arcata Partners, aż 45 proc. firm przekroczyło ów poziom, co oznacza, że ich sytuacja w latach 2013-2014 staje się zagrożona.

Każdy chce mieć rzetelnego partnera
Naszym klientem jest kierowca, dla którego budowane są drogi, a nie firma wykonawcza – mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zanim jednak droga zostanie oddana do użytku, klientem każdego inwestora jest wykonawca – przypomina Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. W odpowiedzi na „poradnik dla wykonawcy” opracowany przez GDDKiA organizacje branżowe przygotowały poradniki dla inwestora.

Realizować umowę czy odstąpić od niej? Możliwości i skutki decyzji
W okresie kryzysu gospodarczego coraz częściej okazuje się, że umowy o zamówienie publiczne, zawarte w czasie względnej prosperity, czy też zawierane obecnie, ale z ceną na granicy opłacalności, przynoszą wykonawcom straty zamiast zysków. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele i nie wszystkie leżą po stronie wykonawcy. Z tego względu coraz większa liczba wykonawców staje przed dylematem, czy realizować zawarte umowy, choćby poniżej kosztów, płacąc dodatkowo kary umowne, czy też próbować uwolnić się od kontraktów, których wykonanie coraz bardziej grozi rażącą stratą.

Ile zarobił viaTOLL
Każdego dnia do Krajowego Funduszu Drogowego wpływają 3 mln zł z Krajowego Systemu Poboru Opłat. Po dwóch latach jego funkcjonowania wpływy z tego tytułu wyniosły 1,855 mld zł.

Most extradosed przez Wisłę koło Kwidzyna
Właśnie oddano do użytku przeprawę mostową przez Wisłę koło Kwidzyna. Najistotniejszym elementem przeprawy jest most nad korytem rzeki o ustroju niosącym typu extradosed. Według literatury obiekt ten należy do konstrukcji o największych rozpiętościach przęseł typu extradosed w Europie i jednych z największych w świecie.

Nagrody dla obiektów komunikacyjnych Podkarpacia
Rozstrzygnięto XII Konkurs Budowa roku 2012 obiektu komunikacyjnego Podkarpacia.

Dzięki niemu, po raz kolejny otrzymaliśmy przegląd najciekawszych inwestycji komunikacyjnych, o które w ciągu ostatniego roku wzbogacił się ten region.

Dążymy do nawierzchni cichych i długowiecznych
Rozmowa z Tomaszem Oraczem, dyrektorem ds. technicznych, TPA Sp. z o.o.

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 252
W ramach prowadzonych w latach 2009-2011 prac remontowych DW 252 Inowrocław-Włocławek na niektórych odcinkach zaszła konieczność wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.

Stabilizacja na miarę xxi wieku
Właściwa stabilizacja gruntów podłoża to podstawa trwałej konstrukcji drogi, szczególnie na – dominujących w naszym kraju – tych o nośności G2-G4. Co zrobić, gdy podłoże trzeba szybko osuszyć i wzmocnić, a prace stabilizacyjne muszą być prowadzone na różnych typach gruntów i stopniu ich zawilgocenia? Odpowiedzią na te potrzeby jest spoiwo GRUNTAR o właściwościach hydraulicznych, oferowane przez firmę Lafarge.

Miasto przyjazne rowerzystom
Co najmniej 15 proc. udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży w mieście – to cel strategiczny, jaki w zakresie polityki rowerowej postawił przed sobą Wrocław. Założenie to ma być osiągnięte do roku 2020. Stolica Dolnego Śląska to jedno z miast, które najodważniej w kraju wdraża rozwiązania z zakresu infrastruktury dla rowerów.

Rowerowe bezpieczeństwo stolicy  w liczbach
Zderzenie boczne z pojazdem – to najczęstszy typ wypadku z udziałem rowerzysty spośród tych, które miały miejsce w ostatnich sześciu latach na warszawskich drogach. Stanowiły one aż 75 proc. ogółu wypadków, w których zginęło 15 rowerzystów, a kolejnych 410 zostało rannych. Następnym, biorąc pod uwagę liczbę osób poszkodowanych, rodzajem zdarzeń było najechanie rowerzysty na pieszego. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie opublikował raport rowerowy obejmujący lata 2007-2012.

Betonowa galanteria drogowa na ścieżkach rowerowych – fakty i mity
Ostatnimi laty pojawiają się głosy na temat wyższości nawierzchni asfaltowych na ścieżkach rowerowych w stosunku do betonowych nawierzchni brukowych – płytek i kostek. Dzieje się tak wbrew zapisom aktualnych norm PN-EN 1338: 2005 oraz PN-EN 1339: 2005. Jakie są fakty i jakie mity związane ze stosowaniem prefabrykatów betonowych?

Kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej
Powszechny dostęp do informacji publicznej gwarantuje wszystkim obywatelom ustawa. Nadużywanie tego prawa może jednak skutecznie utrudniać pracę urzędu. Ustawa wprowadza  ograniczenia, które mogą przeciwdziałać nadużywaniu prawa do informacji publicznej.

Jak uprościć zarządzanie strefami płatnego parkowania
Egzekucja administracyjna należności oraz gospodarowanie środkami uzyskanymi z opłat to najważniejsze problemy związane z zarządzaniem strefami płatnego parkowania. Tak uznali uczestnicy konferencji zorganizowanej na początku czerwca przez prezydenta Grudziądza – Roberta Malinowskiego oraz Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu.

Opłaty eksploatacyjne za korzystanie z cudzej kanalizacji deszczowej
Drogownictwo odprowadza ścieki deszczowe i roztopowe przeważnie do „cudzych” kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w pasach drogowych. Nie jest jednak ich jedynym użytkownikiem. Rodzi to problemy związane z wysokością tzw. opłat eksploatacyjnych.

Targi Kielce
AUTOSTRADA na ostrym zakręcie
Niższe ceny za stoisko, zmieniona formuła, trzy zamiast czterech targowych dni i Show After Fair za symboliczną złotówkę to niektóre ze zmian, jakie zapowiadają Targi Kielce, organizator największej w Polsce wystawy branży budownictwa drogowego AUTOSTRADA POLSKA.