PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 5/2013

← Powrót do Archiwum danego roku

 

Nagrody „Polskie drogi ‘XXI” rozdane
Po raz kolejny redakcja „Polskich Dróg” wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa przyznała nagrody wyróżniającym się osobom i firmom w branży drogowej. W tym roku trafiły one do: prof. Wojciecha Suchorzewskiego z Politechniki Warszawskiej, Grażyny Lendzion – dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, firmy Maldrobud oraz firmy Neurosoft. Laureaci otrzymali statuetki w formie tzw. słupa konińskiego uznawanego za najstarszy znak drogowy w Polsce. Tradycyjnie nagrody zostały wręczone podczas uroczystego otwarcia Targów Autostrada w Kielcach. Na kolejnych kolumnach przedstawiamy naszych tegorocznych laureatów.

 • Fascynują mnie polityki transportowe
  Z drogami zawodowo związany jest od 60 lat. Choć na początku kariery zaprojektował m.in. Wybrzeże Helskie i Szczecińskie w Warszawie, pracował nad koncepcją mostu Gdańskiego jako pierwszej w Polsce konstrukcji kablobetonowej (ostatecznie niezrealizowanej), obecnie najbardziej znany jest jako ekspert od polityki transportowej i inżynierii ruchu. Jest wyrazicielem niepopularnych poglądów dotyczących konieczności wprowadzania opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej. Jak sam mówi, bywa w tej sprawie „adwokatem diabła”. Rozmowa z profesorem Wojciechem Suchorzewskim, laureatem nagrody „Polskie drogi ‘XXI” w kategorii osobowość w drogownictwie.
 • Nie musimy się wstydzić za nasza pracę
  W ciągu 30 lat działalności naszej firmy nigdy nie wstydziliśmy się efektów naszej pracy. Cieszymy się że została ona doceniona i w tym roku otrzymaliśmy nagrodę ,,Polskie Drogi ‘XXI”. Nie odbiegamy jakością naszych dróg od tego, co jest u naszych zachodnich sąsiadów – mówi Edward Malinowicz, prezes firmy Maldrobud.
 • Mamy 90 procent dróg w bardzo dobrym stanie technicznym
  Drogi w mieście, zwłaszcza dużym, zmuszającą do ciągłej uwagi i szybkiego reagowania – zarówno na niespodziewane zdarzenia, awarie, jak i na zupełnie przewidywalne zjawiska, które mogą wpływać na pogarszanie się stanu dróg. Na te ostatnie w Warszawie reaguje się m.in. przez tzw. weekendowe remonty. To dzięki właściwej polityce remontowej miasto może pochwalić się tak dużym odsetkiem dróg w bardzo dobrym stanie technicznym. O zarządzaniu drogami w stolicy rozmawiamy z Grażyną Lendzion, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, laureatką nagrody Polskie drogi ‘XXI.
 • Chcemy być producentem infrastruktury telematycznej najwyższej jakości
  Droga rozjeżdżana przez przeciążone pojazdy traci swoją żywotność po połowie okresu, na jaki była projektowana. Zamiast podwajać nakład inwestycyjny, lepiej zainwestować dużo mniejsze środki w system preselekcyjnego ważenia pojazdów. O technologiach,  które mogą w istotny sposób pomóc w zarządzaniu ruchem – mówią Radosław Borcon, menedżer ds. rozwoju oraz Piotr Bardadyn, dyrektor sprzedaży w firmie Neurosoft.

 

Kardynalna zasada jawności przetargów jest nagminnie łamana
Nagminne naruszanie zasady jawności postępowania jest zjawiskiem niekorzystnym i niebezpiecznym z punktu widzenia pozostałych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwłaszcza zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ogranicza możliwość kontroli prawidłowości działań i zaniechań zamawiającego poprzez wnoszenie środków ochrony prawnej. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, wobec nieuprawnionego zastrzegania informacji, w istocie zostają pozbawieni możliwości kwestionowania nieznanych im informacji.

Ludzie branży
Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Rafałem Sebastianem Bałdysem, członkiem Zarządu Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich.

Trendy cenowe w branży kruszyw
Jarosław Mroziński, Członek Zarządu/Dyrektor Operacyjny Eurovia Kruszywa S.A.

Wielkopolska stawia na ciche nawierzchnie
Przekonanie o konieczności stosowania cichych warstw ścieralnych nawierzchni na drogach krajowych Wielkopolski narastało od początku lat 90., wraz ze zwiększającym się ruchem pojazdów, a co za tym idzie, także i hałasem drogowym. Początkowo bazowano na doświadczeniach zagranicznych. Obserwowano różne praktyki, w tym zastosowanie granulatu gumowego „na sucho”, czy zwiększenie zawartości wolnych przestrzeni w MMA, działających jak tłumiki w stosunku do hałasu na styku opona-nawierzchnia. W ostatnim czasie dominującą cichą technologią jest SMA LA.

ITS w służbie optymalizacji kosztów i efektywnego wykorzystania dróg
Ponad 300 reprezentantów firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, oraz placówkami naukowymi wzięło udział w VI Polskim Kongresie ITS zorganizowanym przez Stowarzyszenie ITS Polska. Tegoroczna edycja kongresu odbyła się 13 i 14 maja br. w Warszawie.

Szczecińskie telebimy kierują na zieloną drogę
Uruchomiony pod koniec ubiegłego roku System Zarządzania Ruchem w Szczecinie to jak dotychczas jedyne w Polsce, tak nowoczesne narzędzie przekazujące kierowcom informacje o czasie przejazdu pomiędzy określonymi miejscami, jak również o natężeniu czy płynności ruchu. Pięć olbrzymich tablic elektronicznych pozwala użytkownikom samochodów wybrać optymalną trasę przejazdu.

Beton wałowany – przyszłość dróg lokalnych?
Trzy odcinki dróg lokalnych w technologii betonu wałowanego powstały w gminach Koczała i Tuchomie na Pomorzu. Drogi te zrealizowano z wykorzystaniem materiałów firmy Lafarge za pomocą układarki do układania mas bitumicznych Bomag. Jest to kolejny krok w rozwoju dróg betonowych w Polsce.

Kto każe nam stosować tyle znaków?
Jubileusz XX-lecia rejestracji Stowarzyszenia KLIR zgromadził aktualnych i byłych członków oraz sympatyków inżynierii ruchu. Kameralnemu jubileuszowi towarzyszyło seminarium szkoleniowe poświęcone znakom pionowym. Spotkanie odbyło się w połowie czerwca w Dymaczewie koło Poznania.

Narodowy Program BRD pod obstrzałem społeczeństwa
Blisko 900 uwag zgłoszono do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 podczas zakończonych konsultacji społecznych. Ponad 90 proc. z nich została przekazana przez zwykłych obywateli (812), resztę zgłosiły instytucje, organizacje i stowarzyszenia. Więcej niż połowa opinii dotyczyła zagadnienia bezpiecznej drogi, niewiele mniej bezpieczeństwa człowieka i prędkości. Najmniej kontrowersji budziły tematy związane z bezpiecznym pojazdem oraz ratownictwem i opieką powypadkową.

Targi Autostrada
Dobrze wykorzystać chude lata
Ponad 400 firm zaprezentowało swoją ofertę podczas tegorocznych targów Autostrada-Polska w Kielcach.

O technologiach wykonywania i monitorowania budowli ziemnych na przykładzie A1
Autostrada A1 na odcinku  Pyrzowice-Piekary Śląskie-Maciejów przebiega przez tereny o skomplikowanych warunkach geotechnicznych i obszary objęte wpływem aktywności górniczej. Ten fragment trasy A1 był dużym wyzwaniem dla inwestora, projektanta i wykonawcy.

Jak wyeliminować pojazdy przeciążone
Nadmierne obciążanie pojazdów od lat stanowi poważny problem w Polsce. Nie tylko niszczą one nawierzchnię dróg, ale stanowią również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co roku budżet państwa ponosi z tego tytułu straty wynoszące około 6-8 mld zł.

Studenci dumą branży drogowej
„Przyszłość dróg zależy od Ciebie – nie myśl szablonowo” – pod takim hasłem 22 maja br., podczas targów Autostrada-Polska odbyła się konferencja, której towarzyszyła pierwsza edycja konkursu skierowanego do studentów wyższych szkół technicznych.