PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 4/2013

← Powrót do Archiwum danego roku

Musimy budować kulturę zamówień publicznych
Na zamówienia publiczne trzeba patrzeć jako na coś, co ma także służyć wzmocnieniu potencjału gospodarczego – mówi Jacek Sadowy. Jak zwraca uwagę, dla sprawnej realizacji zadań publicznych ważne są nie tylko przepisy, ale i swoista kultura zachowań w tym obszarze. O sposobach na uzdrowienie rynku zleceń finansowanych przez podatnika rozmawiamy z prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Poprawił się stan dróg krajowych
Ponad 13,5 procent dróg krajowych jest w stanie złym, tak wynika z raportu o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku. To jednak pozytywna informacja, gdyż oznacza, że liczba kilometrów dróg będących w stanie wymagającym natychmiastowej naprawy spadła w porównaniu do 2011 roku o 4,1 proc. Niemal bez zmian w porównaniu do wcześniejszego badania pozostała natomiast ilość dróg w stanie niezadowalającym.

Przetargi w branży drogowo-mostowej w 2012 roku
Najwięcej przetargów w branży drogowo-mostowej rozstrzygnięto w sierpniu, najmniej w styczniu. Regionem, który w 2012 roku zlecił najwięcej zadań z tego obszaru było Mazowsze. Tu rozstrzygnięte przetargi w sumie miały też największą wartość.

Sprzedaż cementu mocno w dół
O jedną trzecią spadła sprzedaż cementu w pierwszym kwartale 2013 roku w porównaniu z tym samym okresem 2012 r. W styczniu i marcu br. odnotowano spadki sięgające ponad 40 proc.

Mniej dróg i mieszkań to mniejsza produkcja betonu
Branża betonowa w pierwszym kwartale tego roku odnotowała około 30-procentowy spadek produkcji w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 r.

Ludzie branży
Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Dawidem Piekarzem, wiceprezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W oczekiwaniu na nowe dokumenty techniczne
Najbliższe miesiące przyniosą długo wyczekiwane przez branżę drogową zmiany w dokumentach technicznych. Eksperci, pod  przewodnictwem GDDKiA, przygotowują katalogi typowych konstrukcji, wytyczne techniczne, czy też pakiety ogólnych specyfikacji technicznych. Zmiany pod tym względem widać także na drogach wojewódzkich. Nowe standardy mają nie tylko uporządkować dokumenty techniczne, ale i pozwolić na szybszą budowę dróg z użyciem nowatorskich technologii i materiałów. O tym ważkim zagadnieniu dyskutowano podczas XXVIII Seminarium Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych „Spojrzenie w przyszłość nawierzchni asfaltowych”, które odbyło się 25-27 marca br. w podwarszawskich Falentach.

Asfalt modyfikowany gumą
Innowacje i nowe technologie są motorem napędzającym zmiany i rozwój branży budownictwa drogowego. Na temat asfaltu nowej generacji mówi Paweł Czajkowski, szef Biura Rozwoju i Technologii w LOTOS Asfalt.

Zmiana terminu wykonania zamówienia po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy
Jeśli termin wykonania zamówienia publicznego jest wskazany nie jako określony czas od podpisania umowy, lecz jako konkretna data, może się zdarzyć, że upłynie on, nim umowa zostanie zawarta. Czy w tej sytuacji zamawiający może zawrzeć umowę? Jeśli tak, to w jaki sposób powinien być określony termin wykonania zamówienia?

Ile kosztowała zima
Oczekiwania samorządowych drogowców, że tegoroczna zima pozwoli zaoszczędzić na zimowym utrzymaniu dróg brutalnie zweryfikowała przyroda. Tym razem nie tylko nie udało się zostawić w samorządowej kasie trochę grosza, ale trzeba było szukać dodatkowych pieniędzy na walkę ze śniegiem i naprawę popękanych po zimie dróg.

Nie będzie rozwoju wspólnot lokalnych bez pieniędzy na drogi
Rozwój społeczny i gospodarczy Polski zależy od sprawnej sieci dróg. Ta z kolei jest pochodną środków, jakie na nią przeznaczymy. O zapewnienie warunków modernizacji sieci tras samorządowych, po raz kolejny zaapelował Związek Powiatów Polskich. Podczas XVI Zgromadzenia Ogólnego przyjęto m.in. stanowisko w sprawie problemów w zakresie transportu i komunikacji.

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Podlaskiego
Jak rozwiązywać bieżące problemy
Powiat kolneński był gospodarzem Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Podlaskiego. Zarządzający siecią tras powiatowych na Podlasiu obradowali 11 i 12 kwietnia br. Podczas spotkania stwierdzili między innymi, że bez przeznaczenia na drogi powiatowe dodatkowych środków, ich stan będzie się stale pogarszał.

Studium przypadku
Przykładowa realizacja ekranów przeciwhałasowych przed zmianą i po zmianie przepisów
Ubiegłoroczne złagodzenie norm dopuszczalnego poziomu hałasu w niektórych przypadkach może spowodować zmniejszenie powierzchni ekranów akustycznych niemal o połowę. Istotnie może się też zmniejszyć długość ekranów oraz ich parametry.

Bezpieczeństwo na solidnych podstawach
Rozmowa z Adamem Fudalim, prezydentem Rybnika.

O projektowaniu bezpiecznych dróg
Nowe trendy w projektowaniu i zarządzaniu drogami były tematem 77. Seminarium KLIR w Rybniku. Honorowy patronat nad kwietniowym spotkaniem sprawował prezydent miasta, Adam Fudali.

Odważnie mimo trudności
Kryzys w branży budownictwa drogowego przekłada się w widoczny sposób na promocyjną aktywność firm – jednak dbałość o ugruntowanie marki obowiązkowa jest także w czasach
spadku koniunktury.

Bauma znów pobiła rekordy
Rekordowa liczba zwiedzających – blisko 530 tys. osób z ponad 200 krajów, odwiedziła tegoroczne targi Bauma. Podczas tego najważniejszego i największego na świecie wydarzenia dla sektora budowlanego swoją ofertę zaprezentowało prawie 3,5 tys. wystawców na powierzchni ponad 570 tys. m2. Impreza odbyła się między 15 a 21 kwietnia br. w Monachium.