PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 2/2013

← Powrót do Archiwum danego roku

Mapa drogowa dla transportu na najbliższe lata
Budowa autostrad i dróg ekspresowych, modernizacja i utrzymanie dróg samorządowych oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast za pomocą obwodnic to tylko niektóre z priorytetów jakie zapisano w „Strategi i Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą działań do 2030 r.)” przyjętej w styczniu przez Radę Ministrów. Nie zabraknie także działań ukierunkowanych na poprawę zarządzania systemem transportowym, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy też umożliwienie wdrażania nowoczesnych systemów ITS.

Długoterminowe perspektywy dla drogownictwa są dobre
Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej wkład budownictwa drogowego w branżę budowlaną rósł nieprzerwanie, osiągając w 2011 roku udział na poziomie 28 proc. Rok 2012 był pierwszym okresem spowolnienia, a wkład drogownictwa spadł do 22 proc. Najbliższe dwa lata dla branży będą raczej trudne, jednakże długoterminowy potencjał wciąż jest spory. Wynika to przede wszystkim z dużych potrzeb, jakie generuje wciąż niekompletna polska sieć drogowa.

Finansiści obserwują ryzyka w kontraktach budowlanych
To nie inżynier decyduje o tym czy inwestycja zakończy się sukcesem. Odpowiedzialność za realizację przedsięwzięć budowlanych spoczywa na prawnikach i finansistach. Zdaniem Marka Michałowskiego, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, to jedna z cech charakterystycznych obecnej sytuacji w branży budowlanej. Wydaje się jednak, że są symptomy przełomu w relacjach zamawiający-wykonawca. Jednak istotny głos dotyczący przyszłości branży należy obecnie do podmiotów udzielających gwarancji finansowych.

Jak się zmienił rynek pracy dla drogowców
Poszukiwany – poszukiwana? A może wszyscy poszukujący? Jak dziś wygląda rynek pracy dla inżynierów budownictwa drogowego? Bum, kryzys czy wychodzenie na prostą (drogę)? Czy zawsze tylko rynek określa sytuację inżyniera? O sytuacji i perspektywach pracy dla inżynierów drogowych mówią specjalistki ds. rekrutacji w branży budowlanej, Katarzyna Mączka i Monika Wołowicz z firmy Newman&Ox.

Ludzie branży
Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Piotrem Kledzikiem, prezesem Bilfinger Infrastructure

Jak weryfikować rażąco niską cenę
Stwierdzenie czy oferta zawiera rażąco niską cenę na podstawie obowiązujących przepisów jest możliwe. Istotne znaczenie dla skuteczności walki z oferowaniem cen nierealnych może mieć choćby częściowe odtajnienie wyjaśnień dotyczących ceny, które składają oferenci.

Dochodzenie należności za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi w zakresie inwestycji drogowych w Polsce
Podwykonawca, choć pośrednio uczestniczy w realizacji zamówienia publicznego, formalnie nie wchodzi w stosunek prawny z zamawiającym. W konsekwencji, w sytuacji nieotrzymania pieniędzy należnych za wykonane świadczenia, co do zasady nie ma żadnych roszczeń względem zamawiającego. Wyjątek od tej reguły stanowią przypadki uregulowane w przepisach ustawy z 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 891).

Zmarnowana szansa i co dalej?
Ostatnie doświadczenia pokazują, że nie tylko brak środków może być barierą w sprawnym rozbudowywaniu infrastruktury drogowej. Ważniejszym problemem może być brak pomysłu na reformę systemu zamówień publicznych.

Powstają nowe mosty przez Wisłę
W ciągu dwóch najbliższych lat powstanie kilka nowych przepraw drogowych przez Wisłę. Największe z nich to mosty w Kwidzynie i Toruniu. Pierwszym pojedziemy w połowie tego roku, Toruń na swoją nową przeprawę poczeka do grudnia. Pod koniec 2012 roku ruszyły także inwestycje na wschodzie Polski. Tu do końca 2014 roku nowe mosty zepną brzegi Wisły w Kamieniu i Połańcu.

Nowa metoda badania osiadania podłoża na Obwodnicy Południowej Gdańska
Obwodnica Południowa Gdańska to największa realizacja GDDKiA na terenie województwa pomorskiego. To także inwestycja, której wykonanie z uwagi na złożone warunki geotechniczne było bardzo trudne. Przy jej realizacji wykorzystano nowoczesną metodę badania osiadań. Pozytywne doświadczenia z tej inwestycji mogą być wykorzystane przy budowach innych dróg przebiegających przez grunty o słabej nośności.

Trzeba wreszcie zaufać destruktowi
Konieczność racjonalnego stosowania destruktu asfaltowego w Polsce jest niepodważalna. Ten materiał po sfrezowaniu z drogi, rozdrobnieniu i segregacji, w postaci granulatu asfaltowego staje się pełnowartościowym składnikiem mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) mającej zastosowanie na nowych i remontowanych drogach. To ekologiczne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić naturalne kruszywa, asfalt i cement, w naszym kraju wciąż jest wykorzystywane rzadko.

O dobrych praktykach stosowania barier i ekranów
Blisko stu projektantów, zarządców dróg, ekspertów i przedstawicieli świata nauki dyskutowało w Jaworze na Śląsku o tym jak skutecznie stosować bariery drogowe i ekrany akustyczne na polskich drogach. Trzydniowa konferencja zorganizowana przez firmę Polimex-Mostostal była okazją do wymiany opinii na temat aktualnej sytuacji prawnej, a także wyartykułowania najpilniejszych potrzeb zmian w zakresie stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i rozwiązań chroniących przed hałasem. Patronat nad konferencją sprawowały „Polskie Drogi”.

Rozwiązania, które decydują o bezpieczeństwie na drodze
Przy planowaniu inwestycji drogowych bezpieczeństwo w ruchu drogowym powinno być priorytetem nadrzędnym nawet w stosunku do prognozowanej przepustowości układu drogowego. Żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników nie wystarczy przestrzeganie przez projektantów Prawa budowlanego przepisów techniczno-budowlanych,  oraz wykonawczych ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jak się sprawdzają buspasy
Z roku na rok w polskich miastach przybywa tzw. buspasów. Tego typu rozwiązania nie są jednak jednorodne, a ich tworzenie niejednokrotnie budzi duży opór, głównie wśród zmotoryzowanej części społeczeństwa. Nie podlega jednak dyskusji fakt, że prawidłowo użytkowane i monitorowane buspasy przynoszą pasażerom komunikacji miejskiej wymierne korzyści.

Usprawniają jazdę autobusów, ale pod pewnymi warunkami
Pas autobusowy, jak nazwa sugeruje, powinien służyć przede wszystkim komunikacji zbiorowej. Nie powinniśmy wpuszczać na niego innych uczestników ruchu, za wyjątkiem pojazdów służb ratunkowych i ewentualnie taksówek. Niewskazane jest też psucie efektywności tego typu rozwiązań dodatkowymi zjazdami, czy wydłużaniem odcinków, na których dopuszcza się obecność samochodów skręcających w prawo. Należy również ograniczać możliwość parkowania wzdłuż pasów autobusowych – uważa dr inż. Marek Bauer z Politechniki Krakowskiej, autor wielu publikacji na temat funkcjonowania pasów autobusowych. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się z „Polskimi Drogami”.

Obowiązek a prawo – rzecz o zarządzaniu drogami w czasach komercjalizacji
Droga to nieruchomość, której właściciele mają ograniczone możliwości korzystania z prawa własności, ale jednocześnie mają określone obowiązki. To ograniczone prawo i obowiązek, w połączeniu z faktem, że na terenie jednego samorządu – gminy – znajdują się drogi mające różnych właścicieli prowadzi do sporów kompetencyjnych. Ich przykładów nie brakuje – najprostszy to choćby oświetlenie dróg krajowych. Kolejne pojawią się wkrótce, po wejściu w życie tzw. ustawy śmieciowej.

Prawo na zamówienie
W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko polegające na zmienianiu prawa dotyczącego dróg w zależności od potrzeb „społecznych” lub potrzeby uchronienia się od niechcianego obowiązku.

Kierowcy skarżyli się rzadziej
Trzy razy mniej szkód niż w 2011 r. związanych z uszkodzeniami nawierzchni zgłosili w ubiegłym roku kierowcy poruszający się po drogach wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskim. ZDW w Bydgoszczy odnotował zaledwie 68 tego typu interwencji. To zdaniem dyrektora jednostki efekt kolejnych modernizacji oraz usprawnienia remontów cząstkowych.

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych
O konsekwencjach zmian prawa i drzewach przy drogach
Drzewa przy drogach, planowane nowelizacje prawa z obszaru dróg oraz przygotowania do Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych to niektóre tematy omawiane podczas lutowych obrad Krajowej Rady ZDP. Spotkanie odbyło się w Wąsoszu, w Zachodniopomorskiem.

Nowe normy hałasu dla pojazdów
Parlament Europejski głosował w lutym br. nad rozporządzeniem zmieniającym normy dopuszczalnego hałasu emitowanego przez pojazdy silnikowe. Posłowie zalecili m.in. określenie standardów słyszalności dla niemalże bezgłośnych pojazdów hybrydowych i elektrycznych oraz zaproponowali wprowadzenie jednolitego systemu znakowania w dokumentacji poziomu emitowanego hałasu przez tego typu pojazdy.