PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 1/2013

← Powrót do Archiwum danego roku

Jesteśmy gotowi profesjonalnie zarządzać majątkiem drogowym
Rozmowa z Andrzejem Maciejewskim, zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Spadek liczby zabitych na polskich drogach o połowę i rannych o 40 proc. do 2020 roku – takie efekty ma przynieść przyjęty Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020. Projekt tego dokumentu 8 stycznia br. przyjęła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zakończyły się konsultacje społeczne.

Prognozy dla branży budowlanej w Europie Środkowo-Wschodniej
Perspektywy dla branży budowlanej w Polsce do roku 2016 na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie są najlepsze. Jednak w 2016 r. Polska będzie jedynym krajem, obok Rumunii, w którym całkowita wielkość produkcji w budownictwie przekroczy poziom notowany przed kryzysem z lat 2008-2009 – wynika z prognoz PMR. Sektor budowlany najszybciej będzie się rozwijał w Bułgarii i Rumunii.

FIDIC po polsku – spojrzenie praktyków
Zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, odpowiedzialność za poszczególne ryzyka wymienione w klauzulach ponosi zamawiający, wykonawca, lub wspólnie obie strony. W FIDIC-u dostępne są także narzędzia w postaci możliwości składania roszczeń, które pozwalają przenieść ryzyka na drugą stronę kontraktu. Niestety doświadczenia związane z podziałem ryzyk, jakie wynikają z realizacji projektów infrastrukturalnych w Polsce, nie są już tak klarowne.

Ludzie branży
Who is who w drogownictwie
O kondycji branży budowlanej oraz szansach na poprawę dobrych praktyk pomiędzy wykonawcą a zamawiającym mówi Marek Michałowski, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Relacje z podwykonawcami w projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Szykowane są kolejne zmiany Prawa zamówień publicznych – tym razem dotyczyć będą podwykonawstwa. Proponowane zmiany mają charakter zasadniczy, momentami wręcz rewolucyjny. Jednak w planowanym kształcie nie zapewnią sprawnego wykonania zamówień publicznych.

Komu może pomóc GDDKiA, a komu nie
Kto faktycznie może skorzystać z ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z udzielonych zamówień publicznych? Czy jej adresatem jest podywkonawca czy również kontrahent generalnego wykonawcy? Czy może z niej skorzystać firma wykonująca część świadczenia w imieniu generalnego wykonawcy, której nie zaakceptował inwestor? To niektóre wątpliwości, które nasuwają się przy lekturze specustawy dotyczącej podwykonawców inwestycji drogowych.

Apel o utrzymanie unijnego budżetu na badania w zakresie transportu
Europejski sektor badań w transporcie wzywa do utrzymania budżetu na program „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport” („Smart, Green and Integrated Transport”) realizowany w ramach programu Horyzont 2020 na proponowanym przez Komisję Europejską poziomie 7,69 mld euro.

Polski projekt, szwedzki most
Polscy inżynierowie z firmy Sweco Infraprojekt przygotowali projekt wykonawczy mostu wieloprzęsłowego Solna Bridge w Sztokholmie. Obiekt został zaprojektowany tak, aby można było na nim w dowolny sposób prowadzić ruch samochodowy i szynowy.

Badania geologiczne i współczynnik filtracji przy projektowaniu systemów rozsączających
Wpływ warunków geologicznych na zasadność stosowania zbiornika rozsączającego oraz na jego parametry jest na tyle istotny, że nie można silić się na jakiekolwiek przewidywania w tym zakresie – wszelkie tego typu próby skazane są na niepowodzenie. Podstawą muszą być rzetelne badania geologiczne.

IVECO wprowadza na rynek nowy model STRALIS HI-WAY
Nowe standardy wydajności, jakości i wartości ważnych dla klienta:
• obniżone koszty utrzymania,
• niższe zużycie paliwa,
• silniki Euro VI wyposażone w unikalną technologię HI-eSCR,
• kabina ulepszona pod względem ergonomii, komfortu i stylu,
• zaawansowane systemy bezpieczeństwa,
• nowe narzędzia do zarządzania operacyjnego pojazdem.

Co chce skontrolować NIK
Jakość robót drogowych wykonywanych dla GDDKiA, regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne czy przygotowanie i realizacja zadań współfinansowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – to niektóre sprawy, którym zamierza się w tym roku przyjrzeć Najwyższa Izba Kontroli.

Kto ma usunąć plamę oleju z jezdni?
Ustawa o drogach publicznych jasno precyzuje obowiązki zarządcy w zakresie utrzymania drogi. Nie ma w niej mowy o usuwaniu plam oleju itp., dlatego do tej pory, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, zajmowała się tym straż pożarna. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydał ostatnio „zasady”, w myśl których to zarządcy drogi będą teraz odpowiedzialni za oczyszczanie jezdni z substancji ropopochodnych i nie tylko. Strażacy zapowiadają, że nie będą zajmować się takimi zdarzeniami, a drogowcy pytają, dlaczego ma to należeć do ich obowiązków skoro obowiązujące w tym zakresie przepisy nie zmieniły się.

Posłowie chcą zniesienia automatycznego przejmowania dróg krajowych przez gminy
Do laski marszałkowskiej trafiły trzy poselskie projekty ustaw, mające na celu zniesienia automatycznego przejmowania przez gminy dróg, które zostały zastąpione nowo wybudowanym odcinkiem.

Wsparcie dla drogowych projektów PPP
Samorządy, które planują realizację drogowych projektów PPP mogą otrzymać wsparcie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Schetynówki 2013 rozdane
W zakończonym niedawno naborze wniosków do Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dofinansowanie otrzymało 418 samorządowych projektów drogowych.

Mostowy owoc polsko-szwajcarskiej współpracy
Nowatorska technologia, opracowana w ramach projektu TULCOEMPA przez naukowców z Politechniki Łódzkiej i szwajcarskiego instytutu Empa (Federalny Instytut Badań i Technologii Materiałów), pozwoli przebudować most  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 480 w Szczercowskiej Wsi w województwie łódzkim.

Nowe limity dopuszczalnego hałasu
Dobry kierunek, ale to dopiero pierwszy krok
Lepiej późno niż wcale. Dobrze się stało, że rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 października 2012 r. (Dz.U. z października 2012 r. poz. 1109) zostały zmienione dotychczasowe dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Zanim głosy krytyczne dotyczące zawyżonych kryteriów dopuszczalnych poziomów hałasu generowanego w pasach drogowych dróg publicznych przyniosły efekt minęło ponad 5 lat.

Walka z piratami drogowymi – jak to się robi we Francji
Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest od lat jednym z głównych priorytetów politycznych we Francji. Trudno się temu dziwić, skoro jeszcze na początku lat dwutysięcznych to właśnie w tym kraju ginęło na drogach najwięcej osób w całej Unii Europejskiej. Jednak dzięki zdecydowanym działaniom w ciągu ostatniej dekady, udało się zmniejszyć liczbę zabitych w wypadkach na francuskich drogach z ponad 8 tys. do poniżej 4 tysięcy. Na najbliższe lata zakłada się, podobnie zresztą jak w Polsce, spadek liczby zabitych na drogach do 2020 roku o połowę.

Bezpieczniej na drogach
W minionych 12 miesiącach odnotowano o 16 proc. mniej ofiar śmiertelnych, o 9 proc. mniej rannych i blisko 9 proc. mniej wypadków niż w 2011 roku – wynika ze wstępnych statystyk Komendy Głównej Policji. To najbardziej optymistyczne dane dotyczące bezpieczeństwa na polskich drogach od wielu lat.

Dobre wieści dla rowerzystów
W Brukseli nastąpił przełomowy krok dla przyszłości tras rowerowych w UE i programu EuroVelo (projekt stawiający sobie za cel budowę nowoczesnych tras rowerowych mających połączyć poszczególne kraje europejskie). Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego głosująca nad wytycznymi dla przyszłej polityki transportowej w UE opowiedziała się za włączeniem dróg rowerowych i projektu EuroVelo do Transeuropejskiej sieci TEN-T. Otwiera to drzwi dla miliardów euro, które mogą trafić na inwestycje rowerowe w całej UE.

Nowoczesna rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii
Łożyska są jedną z najważniejszych części mostów, ale kiedy 40 lat temu zaproponowano mi, by się nimi zajmować, nie chciałem tego robić – przyznał dr Andrzej Niemierko z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, obecnie ekspert od tej tematyki. Uroczysty jubileusz 70-lecia jego urodzin towarzyszył konferencji poświęconej nowoczesnym rozwiązaniom w mostownictwie i geoinżynierii, która odbyła się w połowie listopada ub.r. w Warszawie. Jej organizatorami byli Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Związek Mostowców RP oraz firma KPRM.

Pół wieku ochrony dziedzictwa narodowego
Narodowy Instytut Dziedzictwa świętował 50-lecie swojej działalności. Z tej okazji w połowie grudnia ubiegłego roku odbyła się w Warszawie konferencja naukowa. W dwudniowym spotkaniu wzięli udział eksperci z Polski i zagranicy współpracujący z Instytutem. Branżę drogową reprezentowali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Instytucja ta 16 listopada 2007 r. zawarła obowiązujące do dziś porozumienie z NID (wtedy jeszcze Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków) o współpracy, której celem jest ochrona dziedzictwa narodowego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Uzupełniajmy kadrę i stawiajmy na mniejsze kontrakty
Kryzys w drogownictwie to dobry czas na uzupełnienie kadr na budowach – uważa Jan Mikołuszko, prezes zarządu firmy Unibep z Bielska Podlaskiego. W opinii przedstawiciela tej firmy właśnie teraz jest najlepszy czas, aby na rynku pracy znaleźć dobrych fachowców.