PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi nr 11-12/2013

← Powrót do Archiwum danego roku

Rok 2013 na drogach krajowych
W 2013 r. krajowa sieć drogowa powiększyła się o 350 kilometrów. W przyszłym roku ma przybyć kolejnych 500 km.

Autostrady nie wpływają na rozwój Polski lokalnej
Autostrady i drogi ekspresowe stanowią dużą wartość dodaną w skali kraju, jednak nie przyczyniają się do rozwoju w skali lokalnej. Są warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym, by przyśpieszyć rozwój gmin i powiatów. Taki jest jeden z głównych wniosków z raportu Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Raport powstał w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie ma kolejnego sygnatariusza
Mota-Engil dołączyła do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Tym samy liczba sygnatariuszy wzrosła do ośmiu. Porozumienie tworzą obecnie: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, Skanska i Warbud.

Pięć województw zdominowało rynek budowlany
Polski rynek budowlany coraz bardziej koncentruje się w pięciu głównych regionach kraju, w których wytwarzane jest aż 55 proc. produkcji budowlanej. Samo Mazowsze skupia ponad 18 proc. wartości rynku. Kolejne 37 proc. to województwa: śląskie, wielkopolskie, małopolskie i dolnośląskie. Najbliższe lata mogą jeszcze bardziej pogłębić ten trend – wskazuje analiza przygotowana przez analityków PMR, na podstawie ponad 1 000 planowanych inwestycji.

Ludzie branży
Dbamy o jakość i świadomie budujemy pozycję na rynku
Grudzień to dla wielu firm miesiąc podsumowań i tworzenia nowych planów. Jaki był to rok? Co nas czeka w przyszłości? Branża budowlana rządzi się swoimi prawami. Potencjał jej wzrostu czy stagnacji zależy od koniunktury jak i planów rządowych. Do tego rozwój biznesu to także wynik inwestycji w naukę i szukanie nowych rozwiązań. O tym wszystkim mówi Piotr Maciak, Dyrektor Zarządzający Nordkalk Sp. z o.o.

Opinia Konfederacji Lewiatan
Najpilniejsze w obszarze zamówień publicznych
Wymóg stosowania umów o pracę przy realizacji zamówień publicznych, odrzucanie ofert z rażąco niską ceną oraz konieczność stosowania kilku kryteriów przy wyborze oferty to jedne z najpilniejszych spraw w obszarze zamówień publicznych, które, zdaniem Konfederacji Lewiatan, wymagają uregulowania.

Kiedy można podwyższyć ryczałt
Wynagrodzenie ryczałtowe nie może być wykorzystywane do tego, by w ramach zaoferowanej ceny oczekiwać od wykonawcy zrealizowania dodatkowych robót, także tych, które wykraczają poza SIWZ. Należy też mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach uzasadnione jest sądowe dochodzenie podwyższenia ryczałtu.

Musi być pewność, że cena jest rażąco niska
Jeśli po złożeniu przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących ceny, która może być rażąco niska, zamawiający nadal ma wątpliwości, może żądać od wykonawcy dalszych wyjaśnień.

Oceny techniczne w IBDiM
Instytut Badawczy Dróg i Mostów został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej upoważniona do udzielania europejskich ocen technicznych.

Toruń ma nowy most
Zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych w Polsce. Po trzech latach budowy, 9 grudnia 2013 r. został otwarty wyczekiwany od lat przez mieszkańców most przez Wisłę w Toruniu. Nadano mu imię Generał Elżbiety Zawackiej – honorowej obywatelki Torunia, kurierki AK, jedynej kobiety cichociemnej.

Przyjazna komunikacja zaczyna się od przystanku
Projektując przystanki zbiorowej komunikacji miejskiej należy brać pod uwagę wszystkich użytkowników komunikacji publicznej – takie założenie przyświeca Zarządowi Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Pracownicy tej jednostki, korzystając z dobrych praktyk i doświadczeń innych miast opracowali Standardy dla przystanków komunikacji zbiorowej.

Most w przyszłość
Na początku grudnia na jednej z dróg powiatowych w powiecie sieradzkim oddano do użytku nowoczesny most. Most ten, przerzucony nad rzeką Myja w Charłupi Wielkiej (gm. Wróblew), znajduje się w bardzo ważnym miejscu dla mieszkańców gmin południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, a jednocześnie jest inwestycją przyszłościową – wiąże się z dużym projektem zagospodarowania turystycznego zbiornika retencyjnego Smardzew. Inwestycja ta podsumowała intensywny drogowy rok inwestycyjny w powiecie sieradzkim.

Drogi kontra sieci telekomunikacyjne – trudny kompromis
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ułatwia umieszczanie sieci telekomunikacyjnych w pasach drogowych. To szansa, by uniknąć utraty środków na budowę sieci szerokopasmowych. Drogowcy oceniają zmianę krytycznie. Dla nich to utrudnienie w zarządzaniu siecią dróg, zwłaszcza jeśli chodzi o trasy niższego rzędu.

Wyjaśnienie resortów
Zezwolenie na lokalizację sieci szerokopasmowej
W przypadku uzgodnienia z zarządcą drogi lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych nie ma konieczności uzyskiwania zezwolenia na lokalizację sieci z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.

Gminy Przyjazne Rowerzystom
Podsumowano II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom. Zorganizowało go Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. To kontynuacja działań zainicjowanych w 2012 roku – Roku Turystyki Rowerowej.

Z bezpieczeństwem za pan brat
Profesor Ryszard Krystek został uhonorowany nagrodą specjalną w IV edycji konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pozostali finaliści to: Wojciech Pasieczny, ELE TAXI, Fundacja Jednym Śladem, Państwowe Ratownictwo Medyczne i Portal Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna Droga do Szkoły”.

Orły branży budowlanej
Poznaliśmy laureatów konkursu Orły Polskiego Budownictwa 2013. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 23 listopada w Warszawie podczas Gali Polska Przedsiębiorczość.