PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 10/2013

← Powrót do Archiwum danego roku

Relacje zamawiający-wykonawca o krok dalej?
Kolejna perspektywa powinna się zakończyć nie tylko wybudowaniem dróg, ale także stworzeniem silnego rynku budowlanego – powiedział Zbigniew Rynasiewicz, wiceminister transportu, podczas debaty poświęconej relacjom zamawiający – wykonawca. To ważna deklaracja u progu nowej perspektywy unijnej, najistotniejsze jednak jest to, jakie będzie ona miała przełożenie na praktykę.

Wyzwania na nową perspektywę
Nie wstyd przyznać się do błędu, głupotą jest w nim tkwić, a jeszcze większą głupotą jest go powtarzać. Popatrzmy na nasze działania z ostatnich lat. Niech każdy sam dla siebie dokona oceny tylko swoich błędów, bez oceniania innych. To bardzo trudna, ale niezbędna analiza – mówi Andrzej Wyszyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, podczas XIX Seminarium Technicznego PSWNA.

Co przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów
Modyfikowanie warunków FIDIC, w konsekwencji brak zaufania to niektóre problemy, które przyczyniają się do problemów w realizacji kontraktów drogowych.

Zoptymalizuj i wybuduj – czy to dobre rozwiązanie?
Optymalizuj i wybuduj to szansa na wprowadzenie nowych, lepszych rozwiązań. To często także możliwość oszczędności, choć nie to jest głównym celem, podkreślają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawcy podchodzą jednak do tej koncepcji z rezerwą.

NIK skrytykowała viaTOLL
Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się sieci viaTOLL. Pochwaliła efektywność systemu w stosunku do poprzedzających go winiet. Skrytykowała natomiast brak metrologicznej kontroli całego układu pomiarowego, wyłączenie z jednolitej sieci elektronicznego poboru opłat autostrad koncesyjnych, błędy w naliczaniu kar dla kierowców oraz wadliwe materiały, z których wykonano bramownice.

Wadium nie może być źródłem dochodu dla zamawiającego
Przepis dotyczący obowiązku zatrzymania wadium przez zamawiającego jest zbyt rygorystyczny – uważa Marek Tomasik z Grupy Doradczej KZP. W praktyce bywa on nadużywany przez zamawiających. Przeciwko traktowaniu wadium jako „źródła dochodu” inwestora wypowiedział się Sąd Najwyższy.

BOMAG: Kolejna droga w technologii betonu wałowanego
W ciągu dwóch dni – od 21 do 22 października br. – w Ewuninie (gm. Wilkołaz, woj. lubelskie), CEMEX Infrastruktura wraz z firmą FAYAT BOMAG Polska wykonali kolejną drogę z betonu wałowanego (RCC).

Śląskie drogi wojewódzkie przebadane laserem
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przebadał całą swoją sieć drogową ugięciomierzem laserowym. Ten bardzo nowoczesny sprzęt pozwala na rejestrowanie rzeczywistych ugięć nawierzchni powstających pod naciskiem kół.

Lubuskie samorządy: „schetynówki” to obecnie iluzja
Samorządy skupione w Zrzeszeniu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego apelują o ponowne zweryfikowanie zmian w zasadach finansowania inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zmiany kategorii dróg w Trybunale
Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o drogach publicznych. Stanie się tak na wniosek Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

Bilans dziesięciolecia w Unii na duży plus
Poprawa infrastruktury transportowej to jedna z najważniejszych korzyści,  jakie uzyskały polskie samorządy w wyniku akcesji.

Specyfika dróg w Zachodniopomorskiem
Już po raz trzynasty spotkali się drogowcy na dorocznym Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Koszalinie, natomiast gospodarzem wrześniowej konferencji był Wirówek k. Gryfina. Honorowymi gośćmi spotkania byli Wojciech Konarski, starosta gryfiński oraz Wojciech Malusi, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Powszechne przyzwolenie dla przekraczania prędkości
Polacy są przekonani, że w naszym kraju nie są przestrzegane ograniczenia prędkości na drogach. Jednocześnie większość z nas uważa, że nie ma w tym nic złego, o ile dostosowujemy się do pozostałych warunków panujących na drogach. Przekroczenie prędkości o nie więcej niż 10 km/h uważamy za bezkarne.

ITS na obszarach zurbanizowanych
Rola i znaczenie Inteligentnych Systemów Transportowych w konurbacji śląskiej były tematem 79. seminarium zorganizowanego przez Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu. Gospodarzem spotkania była Bielsko-Biała. Gościem seminarium był Henryk Kreteka, dyrektor biura poselskiego posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka.

Nowe podejście do ochrony przed hałasem
Należy wypracować procedury doboru metod ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym. Powinny one obok aspektów technicznych i ekonomicznych uwzględniać również czynnik społeczny oraz zakładać możliwość etapowania wprowadzania metod ochrony.

XI Targi INFRASTRUKTURA za nami
Budownictwo drogowe i kolejowe oraz zarządzanie ruchem to dwa tematy wiodące w tej edycji targów – zauważył, otwierając XI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem poseł Stanisław Żmijan.

Metody napraw i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, w drugim dniu Tragów Infrastruktura 2013 zorganizował konferencję pt. „Metody napraw i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych”. Merytoryczną dyskusję o tym, co można zrobić dla ochrony współczesnych obiektów mostowych rozpoczęła prezentacja o ratowaniu zabytków – mostów, które uległy zniszczeniu wskutek działań wojennych. Inicjatywę ich ratowania kilka lat temu podjęła prof. Barbara Rymsza. Dzięki jej akcji ocalone zostały pozostałości po wspaniałych tradycjach polskiego mostownictwa.

Świętokrzyskie – skazane na infrastrukturalny sukces
Województwo świętokrzyskie posiada wszystko, by odnieść w obecnych czasach sukces w dziele budownictwa komunikacyjnego na miarę historii. Wskazuje na to wiekowa tradycja dobrej i ciężkiej pracy ludzi oraz bogactwo skalne tej ziemi.
Publikacja poświęcona pamięci zmarłego w 2012 r. Tomasza Wągrowskiego, zastępcy dyrektora GDDKiA Oddział w Kielcach, wybitnemu krajoznawcy regionu świętokrzyskiego, przewodnikowi turystycznemu i zasłużonemu inżynierowi drogownictwa.