PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 9/2011

← Powrót do Archiwum danego roku

Największym problemem jest rozpoznanie ceny rażąco niskiej
Rozmowa z Jackiem Sadowym, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych

Wrocław odetchnął obwodnicą
Data 31 sierpnia 2011 roku na długo pozostanie w pamięci mieszkańców stolicy Dolnego Śląska oraz tysięcy drogowców i mostowców uczestniczących w budowie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. W ostatnim dniu wakacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do ruchu ostatnią (trzecią) część autostradowego obejścia miasta – od lotniska do ul. Żmigrodzkiej wraz z najwyższym w Polsce mostem podwieszonym do jednego pylonu. Jego budowa trwała ponad trzy lata i kosztowała przeszło 576 mln zł. Realizacje całej liczącej ponad 35 km AOW zaczęto w 2008 roku. Inwestycja finansowania z budżetu państwa pochłonęła ponad 4 mld zł.

Rosną kosmiczne półtunele
Jeszcze w tym roku powstanie większość z zaplanowanych półtuneli akustycznych w ciągu przyszłej trasy S8 (obecnie drogi krajowej nr8) w Warszawie. Liczące w linii prostej 1,2 km stalowo-szklane konstrukcje staną na odcinku przebudowywanej Trasy Toruńskiej pomiędzy ulicami Marywilską i Łabiszyńską. To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce.

Modernizacja roku 2010
Po raz piętnasty rozstrzygnięto konkurs Modernizacja roku.
Nagrody otrzymały również obiekty drogowe i mostowe.

Nienormatywny wiadukt drogowy przebudowany
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przebudował wiadukt drogowy z 1928 roku. Przed modernizacją nienormatywną szerokość tego obiektu wymuszała ruch wahadłowy na jednej z ważniejszych tras w województwie pomorskim. Dzięki inwestycji ruch nad torami odbywa się równocześnie w obu kierunkach. Za realizację tego przedsięwzięcia inwestor został uhonorowany nagrodą Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w konkursie Modernizacja roku 2010.

Jak stosujemy destrukt asfaltowy?
Stan dróg niektórych, np. Niemiec, budzi nasz zachwyt.
Nie korzystamy jednak z ich doświadczeń przy budowie dróg, choćby w zakresie wykorzystania destruktu. Tam destrukt vel granulat asfaltowy można stosować w mieszankach mineralno-asfaltowych, w zależności od landu, do 80 proc. W Wielkiej Brytanii 60 proc. Ale kto bogatemu zabroni oszczędzać? Jak natomiast jest u nas?

Nowa monografia o trwałości betonu w nawierzchniach
Na rynku wydawniczym ukazała się monografia „Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka” autorstwa prof. Michała A. Glinickiego. Autor przedstawił problematykę trwałości betonu w nawierzchniach drogowych i prefabrykatach konstrukcyjnych narażonych na oddziaływania mechaniczne, klimatyczne oraz zabiegi zimowego utrzymania.

PPP na Dolnym Śląsku coraz bliżej
Trzynaście firm wyraziło zainteresowanie przebudową i utrzymaniem 12-km odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 z Wrocławia do ronda w Obornikach Śląskich w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Ogłoszony 10 sierpnia br. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego przetarg ma charakter pilotażowy i zadecyduje o tym, czy kolejne drogi wojewódzkie trafią pod prywatną opiekę.

Największy błąd e-myta: wyłączenie koncesyjnych autostrad
Sposób wdrożenia e-myta w Polsce przez firmę Kapsch przebiegł pozytywnie. Wszystkie błędy popełnione przy okazji wdrożenia leżą poza systemem poboru opłat, tzn. w otoczeniu regulacyjnym stworzonym przez rząd i mają charakter strategiczny. Największą porażką jest wyłączenie z systemu viaTOLL koncesyjnych autostrad – do takiego wniosku doszli eksperci z Instytutu Jagiellońskiego w raporcie „E-myto raport otwarcia”.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Pedro Fernandesem, członkiem Zarządu Mota-Engil Central Europe

Warunki techniczne – oczekiwane zmiany (cz.2)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni należy zaktualizować o warstwy z SMA czy betonu asfaltowego o zwiększonym module sztywności. Przepisy powinny pozwalać na możliwość wyboru innego typu konstrukcji, np. z wykorzystaniem asfaltu porowatego czy cienkich warstw asfaltowych. Przedstawione w przepisach techniczne konstrukcje nawierzchni powinny być wyłącznie przykładowe. To jedna z propozycji do uwzględnienia przy tworzeniu nowych przepisów zmian techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Niniejsza publikacja jest kontynuacją artykułu zawartego w nr. 7-8 „PD”. Zawarte w niej postulaty są opiniami projektanta.

Jak stosować prawo o drogach
Pod koniec sierpnia br. w Szeligach koło Ełku odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych oraz Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas spotkania dokonano przeglądu aktów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie zarządów dróg oraz podjęto problematykę utrzymania mostów na drogach powiatowych.

Wypracują najlepszy model zarządzania drogami
Grupa Wymiany Doświadczeń „Doskonalenie zarządzania drogami” rozpoczęła pracę. Przedstawiciele sześciu powiatów z różnych miejsc w Polsce przez półtora roku będą pracować nad optymalnym modelem zarządzania siecią dróg.

Kara za brak znaku
Gmina musi zapłacić osiemdziesiąt tysięcy zadośćuczynienia motocykliście, który uległ wypadkowi na nieoświetlonej, gruntowej drodze wewnętrznej. Na poprzedzającym ją odcinku nie było bowiem znaku informującego o zmianie nawierzchni i dalszym przebiegu drogi. Taki jest wyrok Sądu Okręgowego, z którym zgodził się Sąd Apelacyjny w Lublinie.

PPP w zarządzaniu drogami – czy to dobry kierunek?
Czy partnerstwo publiczno-prywatne to mechanizm odpowiedni do stosowania przy zarządzaniu drogami? Czy regulujące PPP przepisy o charakterze cywilnoprawnym przystają do regulacji administracyjnoprawnych dotyczących dróg? Okazuje się, że te sprawy mogą budzić wątpliwości.

Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej (ocena BRD)
Oprócz wcześniej znanej i w wielu krajach stosowanej, w celu sprawdzania projektów drogowych pod względem BRD, procedury audytu BRD, dyrektywa w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej wprowadziła drugą procedurę „ocenę BRD”. Mamy już pewną wiedzę i doświadczenie związane z audytem BRD. Czym natomiast jest ocena BRD, czemu służy i czym różni się od audytu BRD?

Okrągły stół dla ratowania życia
– Wypadek drogowy to zjawisko tak skomplikowane, że jakiekolwiek próby rozwiązania tego problemu metodą działania jednodyscyplinarnego i nieskoordynowanego po prostu są złudą – mówił prof. Ryszard Krystek, ekspert z zakresu BRD, podczas obrad Okrągłego Stołu Bezpieczeństwa Drogowego, które miały miejsce 28 lipca br. w Warszawie. W debacie zorganizowanej przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego przy współpracy z Bankiem Światowym uczestniczyli przedstawiciele instytucji państwowych, eksperci, członkowie Partnerstwa, media oraz osoby związane z problematyką bezpieczeństwa drogowego. Wspólnie próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie „Czy możliwa jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce?”