PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 7-8/2011

← Powrót do Archiwum danego roku

Nadmorskie kompendium wiedzy o awariach budowlanych
Zniszczeniom spowodowanym przez ostatnie powodzie w Polsce oraz podejmowanym działaniom zapobiegawczym poświęcono tegoroczną specjalną sesję problemową konferencji „Awarie budowlane – zapobieganie, diagnostyka , naprawy, rekonstrukcje”.

O nowoczesnych rozwiązaniach w Białymstoku
Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu było tematem 73. Seminarium KLIR. Inżynierów ruchu gościł Białystok, największe miasto północno-wschodniej Polski.

Warunki rozwoju ITS
Inteligentne systemy transportowe charakteryzują się wysoką efektywnością ekonomiczną, jednak w Polsce są wykorzystywane w niewielkim stopniu.

Nowe zasady zarządzania bezpieczeństwem na drogach
Judyt i kontrola – m.in. takie nowe mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego ma wprowadzić nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Jej projekt 2 sierpnia br. przyjęła Rada Ministrów.

W statystykach było nieźle
Ubiegły rok był kolejnym, w którym zanotowano znaczący spadek liczby wypadków na polskich drogach.

Na przejazdach wciąż niebezpiecznie
W czerwcu br. doszło do 18 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce.

Przepisy prawne regulujące zmiany stanu wód na gruntach i zmiany ukształtowania terenów
Sprawy odwodnień terenów przyległych do pasów drogowych oraz samych pasów stanowią niejednokrotnie węzeł gordyjski.

Poprawianie ulic w tym samym pasie drogowym to za mało
Rozmowa z Czesławem Wandzlem, przewodniczącym Komisji Drogownictwa Miejskiego, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

Schetynówki – druga edycja
Trwają prace nad drugą edycją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na lata 2012-2015.

Sprostać potrzebom społecznym
Już po raz dwunasty na przełomie maja i czerwca br. odbył się Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych.

Przyczyny wystąpienia osuwiska w zabezpieczonym wykopie autostradowym
Dlaczego doszło do osuwiska na zabezpieczonej skarpie wykopu autostradowego?

Kationowe emulsje asfaltowe. Chaos w specyfikacjach, czyli … samo życie
Kationowe emulsje asfaltowe zadomowiły się już na stałe w „rodzinie drogowej”, nie tylko jako lepiszcze wykorzystywane w technologiach remontowych i utrzymaniowych, ale również jako ważny składnik procesów inwestycyjnych dotyczących nowo budowanych dróg.

Upowszechniajmy i wdrażajmy innowacje
O potencjale innowacyjności w branży drogowej oraz barierach we wdrażaniu nowości rozmawiamy z prof. Dariuszem Sybilskim, kierownikiem Zakładu Technologii Nawierzchni w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, pomysłodawcą forum Moja Innowacja.

Warunki techniczne – oczekiwane zmiany
Dokumentacja projektowa będzie tak dobra, jak przepisy techniczne, z którymi jest związana.

Miliony stracone na winietach
W ocenie NIK program winiet zakończył się wielomilionowymi stratami dla Skarbu Państwa.

ViaTOLL w opinii ekonomistów
– System e-myta został zbudowany w Polsce zaskakująco szybko i sprawnie jak na możliwości polskiego rządu.

Kapsch zapłaci za przeciekające e-myto
Opłaty z tytułu e-myta powinny iść w całości na inwestycje drogowe, a sposób ich wydawania musi być przejrzysty – mówili przedsiębiorcy z Krajowej Izby Gospodarczej.

Laury dla najlepszych na Podkarpaciu
Znamy już laureatów konkursu „Budowa drogowo-mostowo-kolejowa roku 2010 w województwie Podkarpackim” organizowanego przez rzeszowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Związek Mostowców RP Oddział lubelsko-rzeszowski oraz Okręgową Podkarpacką Izbę Inżynierów Budownictwa.

Spada rentowność firm drogowych
Mimo wzrostu nakładów na drogi spada rentowność firm drogowych. Ocena zyskowności prowadzonej działalności w 2010 r.

Kiepskie prawo czy zła praktyka
Przyczyną wielu problemów z realizacją kontraktów podjętych w ramach zamówień publicznych jest zbyt niska cena.

Chcemy być partnerem, a nie petentem
Wykonawcy największych inwestycji drogowych realizowanych w naszym kraju narzekają na współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W kierunku rewizji sieci TEN – T
– Ponowne ożywienie transeuropejskiej sieci TEN-T jest kluczowym zagadnieniem dla przyszłego rozwoju Unii Europejskiej.