PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 6/2011

← Powrót do Archiwum danego roku

Nagrody „Polskie drogi ’XXI”
– Z dużym, lecz miłym zaskoczeniem przyjąłem wiadomość, że zostałem uhonorowany nagrodą „Polskie Drogi ‚XXI” – w takich słowach Grzegorz Schetyna, Marszałek Sejmu RP, jeden z naszych tegorocznych laureatów, podziękował za wyróżnienie. – Z radością i satysfakcją przyjmuję informacje płynące z najróżniejszych zakątków Polski o pomyślnym zakończeniu kolejnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wierzę, że ten projekt, którego – jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – byłem współautorem, znacznie podniesie standard dróg lokalnych oraz bezpieczeństwo ich użytkowania – dodał nagrodzony. Tegoroczna gala laureatów nagrody „Polskie Drogi ‚XXI” miała miejsce podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach.
Tym razem Redakcja „Polskie Drogi”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przyznała 5 statuetek. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Grzegorz Schetyna (Marszałek Sejmu RP), Paweł Pikula (Starosta Lubelski), Urząd Miasta Sandomierza, Agnieszka Stefańska (dziennikarka), Ryszard Kulik (prawnik).
Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Drogi w czasach kryzysu
Rząd już na początku maja przyjął projekt ustawy budżetowej na 2012 r. To efekt pośpiechu przed prezydencją Polski w UE. Może też i manewr przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Z projektu widać, że musimy zaciskać pasa, bo walka z deficytem sektora finansów publicznych jest priorytetem. Inwestycje drogowe są wciąż ważną pozycją po stronie wydatków, ale o tym, czy długo tak jeszcze będzie zdecyduje nowa perspektywa finansowa Unii, a nie nasze apetyty na dobre drogi.

Wsparcie z Unii będzie duże, ale inaczej rozłożone
O szansach na wsparcie inwestycji drogowych z UE w następnym okresie programowania, nowych celach strategicznych na lata 2014-2020 i zmianach w zasadach współfinansowania inwestycji, na które musimy być przygotowani rozmawiamy z Janem Olbrychtem, politykiem, samorządowcem, socjologiem, ekspertem w zakresie funduszy europejskich, a od 2004 deputowanym do Parlamentu Europejskiego.

Winiety odchodzą do lamusa
Od pierwszego lipca tego roku zacznie obowiązywać w Polsce elektroniczny system rozliczeń opłat drogowych viaTOLL, zastąpi obecne winiety i obejmie wszystkie pojazdy powyżej 3,5 tony poruszające się po wybranych odcinkach dróg krajowych.

Walne Zgromadzenie OIGD
W Krakowie odbyło się 26 maja br. Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Była to okazja do podsumowania dotychczasowych dokonań oraz określenia najważniejszych spraw, którymi powinna zająć się Izba.

Wyzwanie, wrażenie, znaczenie
Dla wielu firm drogowych podpisanie kontraktu choćby na robienie nakładek, to już sukces. W wyścigu po zamówienia trzeba brać każdą robotę, choćby na granicy opłacalności. Taki jest dzisiaj rynek. Warto jednak dostrzec fakt, że niektóre inwestycje są naprawdę ciekawe, czy to technologicznie, czy ze względu na istotne znaczenie dla życia społeczności, czy też ze względów estetycznych. Przedstawiamy kilka szczególnych inwestycji drogowych realizowanych w tym roku.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Mariuszem Paluszewskim, Deputy Managing Director Komatsu Poland.

Most w Kwidzynie
W Kwidzynie powstaje największy w Polsce i jeden z największych w Europie most typu extradosed. Połączy on dwa brzegi Wisły.

Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
Zasada wolności projektowej nie stanowi wolności bezwzględnej. Zamierzenie budowlane w zakresie projektowania, budowania i użytkowania ograniczone jest przepisami prawa.

Hałas drogowy rozłożony na czynniki pierwsze
– Jako drogowcy płacimy duże pieniądze za kilometry budowanych osłon przeciwhałasowych. Dobrze byłoby, abyśmy wydawali te pieniądze w sposób świadomy – stwierdził Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, podczas otwarcia konferencji „Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym”, jaka miała miejsce 10 maja br. w Kielcach w trakcie Targów Autostrada-Polska. Spotkanie, które zgromadziło wielu wybitnych specjalistów zajmujących się na co dzień tą „głośną” problematyką, na czele z profesorem Rufinem Makarewiczem, stanowiło prawdziwe kompendium wiedzy na temat hałasu wokół drogi. Organizatorami konferencji byli Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz firma Polimex-Mostostal, a patronem medialnym „Polskie Drogi”.

W kierunku lepszej jakości na mostach
Nawierzchnie i izolacje stanowiące jeden z newralgicznych problemów drogownictwa w zakresie obiektów inżynieryjnych stanowiły główną tematykę sympozjum „Nawierzchnie i izolacje na obiektach inżynieryjnych betonowych oraz stalowych. Konsekwencje i możliwości działań”, które odbyło się 12 maja w Kielcach, podczas XVII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Spotkanie, które zgromadziło przedstawicieli świata nauki, inwestorów firm drogowych i jednostek nadzorczych zorganizowała firma BLL. Patronem medialnym były „Polskie Drogi”.

Trzy w jednym… koncernie
Obecność pojazdów firmy IVECO przy budowie naszych dróg nie jest przypadkowa. Szeroka oferta samochodów, jaką oferuje ten producent wypełnia każdy segment w kategorii wagowej. Do wyboru mamy auta dostawcze, lekkie i cięższe trucki oraz wozidła. Podczas tegorocznej edycji targów AUTOSTRADA-POLSKA mieliśmy okazję bliżej przyjrzeć się ofercie Iveco Poland.

Przyczyny braku bezpieczeństwa na drogach według NIK
Zły stan techniczny jezdni, nieskuteczny system szkolenia kandydatów na kierowców, zły stan techniczny pojazdów oraz wadliwa organizacja ruchu drogowego – to główne przyczyny braku bezpieczeństwa na drogach. Listę tych przyczyn opracowała i opublikowała Najwyższa Izba Kontroli w „Informacji o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce” z 16 maja 2011 r.

Czy potrzebne są schematy oznakowania robót?
Każda nowa organizacja ruchu, w tym związana z prowadzeniem robót drogowych, wymaga sporządzenia projektu organizacji ruchu. Skutkuje to niejednorodnością oznakowania podobnych sytuacji na drodze w skali kraju. Czy rozwiązaniem mogą być schematy oznakowania robót? Gotowe wzorce opracowano w krakowskim oddziale GDDKiA. Dotyczą one jednak tylko prac związanych z bieżącym utrzymaniem.

Nowoczesne technologie na drogach
Wiemy co robić, ale wdrożenia z obszaru Inteligentnych Systemów Transportowych są zbyt wolne – stwierdził prof. Wojciech Suchorzewski podczas IV Kongresu ITS. Jak jednak pokazało tegoroczne spotkanie, powstaje coraz więcej ciekawych, „inteligentnych” rozwiązań dla transportu.

Cztery dni drogowego święta
Ponad 860 firm z całego świata (o 100 więcej niż w roku ubiegłym) zaprezentowało swoje oferty na tegorocznych targach drogowych w Kielcach. Wystawę odbywającą się w dniach 11-13 maja odwiedziło w ciągu czterech dni ponad 20 tys. osób.

Autostrada na zielono
Zieleń stanowi integralny element ciągów komunikacyjnych, bez której optymalne funkcjonowanie dróg zarówno pod względem estetyki, jak i bezpieczeństwa jest zachwiane. Jednak prawidłowe kształtowanie terenów zieleni autostrad stanowi wciąż duże wyzwanie dla projektantów, architektów krajobrazu i wykonawców. O ważkich zagadnieniach związanych z tą tematyką dyskutowano 11 maja br. podczas II Konferencji Zieleń Autostradowa, która towarzyszyła XVII Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach. Organizatorem spotkania były firmy Dendros oraz Targi Kielce.

O drogach na znakach pocztowych raz jeszcze (cz. 4)
Wracając do tematyki dróg na znaczkach pocztowych tym razem chcemy pokazać m.in. to, w jaki sposób na tego rodzaju wydawnictwach, wśród „pionierów rewolucji przemysłowej” pokazano Johna McAdama, najsłynniejszego drogowca, autora konstrukcji nawierzchni, która choć powstała przed dwoma wiekami, jest stosowana do dziś.