PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 5/2011

← Powrót do Archiwum danego roku

To ile wydamy, zależy od wykonawców
Polska ma duże szanse stać się największym beneficjentem środków europejskich w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Suma dofinansowania może ponownie sięgnąć 40 mld zł. Dlatego firmy drogowe nie powinny martwić się, że nie będą miały co robić w najbliższych latach. Na dalszy rozwój sieci drogowej pozwolą także fundusze, które od lipca br. będą wpływać do Krajowego Funduszu Drogowego z elektronicznego systemu poboru opłat – mówi Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogi dla Polski Wschodniej
Polska Wschodnia – pięć najsłabiej rozwiniętych gospodarczo województw – dostała wsparcie z funduszy europejskich na doganianie bogatszych regionów.
Ważną rolę mają w tej pogoni odegrać inwestycje w infrastrukturę drogową.
Na inwestycje w drogi i mosty w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przewidziano przeszło 660 mln euro pomocy. Metropolie województw wschodnich mogą jeszcze skorzystać z niemal 360 mln euro na rozwój swoich systemów transportowych.

E-myto wygoni ciężarówki na drogi samorządowe
Nowe, mające obowiązywać od 1 lipca br., stawki opłat za przejazd ciężarówek po autostradach, drogach ekspresowych i krajowych w ramach krajowego systemu opłat drogowych „viaTOLL” są o wiele wyższe od dotychczasowych. To znacznie zwiększy koszty stałe przedsiębiorstw transportowych. Skutkiem tego, firmy przewozowe, aby przetrwać, będą zmuszone do omijania płatnych odcinków dróg i częstszego korzystania z dróg samorządowych – ostrzegali przedstawiciele stowarzyszeń skupiających firmy transportowe, podczas kwietniowej konferencji „Informatyka w zarządzaniu drogami – praktyczne zastosowania”, zorganizowanej w Warszawie przez Polski Kongres Drogowy i Stowarzyszenie ITS Polska.

Przetargi w pierwszym kwartale
W ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku rozstrzygnięto 2,5 tys. przetargów drogowych. To o 250 postępowań więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – tak wynika z podsumowania, jakiego dokonał Instytut Inwestycyjno-Przetargowy pressinfo.pl wraz z Drupą Marketingową TAI.

Wydatki na utrzymanie dróg są zbyt małe
Przy utrzymaniu dotychczasowego tempa inwestycji może zabraknąć pieniędzy na remonty już istniejących dróg. Problem ten w szczególności dotyczy samorządów, które mają na utrzymaniu zdecydowaną większość sieci drogowej – podkreślają Pracodawcy RP. W swojej opinii zwracają uwagę na niedostateczne finansowanie utrzymania dróg w Polsce.

Kryzys szansą na rozwój PPP
Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce potrzebuje około 10 lat, aby przejść na poziom rozwiniętego rynku infrastruktury. Obecne ramy prawne jak i uwarunkowania budżetowe tworzą dobre perspektywy dla rozwoju rynku PPP. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tym rozwiązaniem, zwłaszcza wśród samorządów. Konieczne są jednak dalsze działania wspierające rozwój partnerstwa, przede wszystkim zatwierdzenie i konsekwentne wdrażanie krajowej strategii jego upowszechniania – uważają eksperci z firmy doradczej Deloitte i Centrum PPP.

Wnioski z nowej edycji Raportu o firmach drogowych
Ranking – najsilniejsze firmy branży drogowej
Po raz drugi przedstawiamy syntetyczny ranking firm branży drogowo-mostowej. Ranking ten uwzględnia następujące parametry: całkowite przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży własnej, wartość aktywów, wielkość kapitału własnego oraz zatrudnienie. Skonstruowany przez autorów raportu miernik uwzględnia zatem nie tylko rolę danej firmy na rynku, ale też jej potencjał i siłę finansową.

Wciąż króluje niepewność jutra
O tym co ważne w branży drogowej mówi Krystyna Łazarz, Prezydent OIGD

Najkorzystniejsza cena – jak to robią w krajach UE
Na przestrzeni ostatniego roku najwięcej spraw, którymi zajmowała się Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa dotyczyło zamówień publicznych – tego obszaru najczęściej dotyczyły też wnioski składane przez członków. W odpowiedzi na jeden z nich zarząd Izby prześledził praktyki związane z wyborem oferty zawierającej najkorzystniejszą cenę, stosowane w krajach Unii Europejskiej.

Brakuje woli, by zmienić prawo
Wojciech Malusi, prezes Zarządu OIGD:

Maszyny drogowe Caterpillar
Analizując sprzedaż maszyn do budowy i remontów dróg w Polsce, śmiało można powiedzieć, że kryzys został zażegnany. Segment ten zaczyna intensywnie przyspieszać, co wynika m. in. z licznych projektów budowlanych otwartych w ramach przygotowań do Euro 2012. Wielu przedsiębiorców decyduje się na rozbudowę i modernizację parku maszynowego, by przyspieszyć zakończenie prac. Sprzęt 20-letni ma znaczenie mniejszą wydajność niż produkowany obecnie, warto więc poczynić nawet śmielsze inwestycje, które pomogą uniknąć kar za opóźnienia.

Gotowe do ciężkiej pracy
Pięć pojazdów budowlanych, cztery samochody komunalne oraz maszyny budowlane firmy LIEBHERR uczestniczyły w tegorocznym Scania Test Tour. Imprezy odbyły się na początku kwietnia br. i miały miejsce w jedenastu lokalizacjach na terenie całego kraju. Szwedzkie ciężarówki znane są z dużej wytrzymałości i solidności konstrukcji, dlatego bardzo dobrze sprawdzają się również w trudnym terenie.

Kłopotliwe normy
Wprowadzenie norm zharmonizowanych typu klasyfikacyjnego wprowadziło prawdziwą rewolucję w zakresie przygotowania inwestycji drogowych. Praktyka związana z ich stosowaniem wciąż budzi wiele wątpliwości.

O wzmacnianiu podłoża i fundamentów
Ponad 320 uczestników zgromadziło X jubileuszowe seminarium
– Geotechnika dla inżynierów „Wzmacnianie podłoża i fundamentów” zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Spotkanie odbyło się 31 marca br. w warszawskim Domu Technika NOT.

NIK krytykuje remonty dróg
Samorządy nie radzą sobie z utrzymaniem dróg w dobrym stanie technicznym.
Brakuje im specjalistów i inżynierów nadzoru. Niewłaściwy nadzór w czasie budowy i przy odbiorze drogi jest przyczyną złej jakości dróg, która przekłada się na rosnące koszty odszkodowań dla kierowców poszkodowanych przez wyrwy i koleiny – uznała Najwyższa Izba Kontroli.

Co dalej ze specustawą?
Podczas ostatniego Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, który odbył się w Augustowie dyskutowano o koniecznych zmianach w specustawie. Uwagi na ten temat zostały opracowane przez ZDW w Krakowie i uzupełnione o uwagi zgłoszone przez Zarządy Dróg Wojewódzkich w Zielonej górze, Białymstoku, Łodzi, Rzeszowie i Olsztynie. Dokument w tej sprawie przedstawił Grzegorz Stech, przewodniczący Konwentu.

Śląskie
Jest lepiej, co wcale nie znaczy, że jest dobrze
Podsumowanie 2010 roku, a także przedstawienie planu inwestycji i remontów na drogach w 2011 roku było głównym celem Konwentu Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Śląskiego. Kwietniowe spotkanie miało miejsce w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Mazowieckie
Finanse niewspółmierne do zadań
W Chorzelach w powiecie przasnyskim spotkali się dyrektorzy Zarządów Dróg Powiatowych z województwa mazowieckiego, aby podsumować działalność Konwentu i omówić bieżące problemy, które pojawiają się w pracy powiatowej administracji drogowej.

Kujawsko-Pomorskie
Możliwości zależą od nakładów
W Chełmnie odbył się 8 kwietnia br. VI Konwent Dyrektorów Powiatowych Zarządów Dróg Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który podsumował działalność zarządów drogowych w poprzedniej kadencji samorządów terenowych.

Zatłoczone miasta potrzebują odważnych decyzji
O mniejszych korkach w miastach możemy mówić już tylko w kategoriach przeszłości. Teraz będzie już tylko gorzej – uważa profesor Wojciech Suchorzewski z Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej. Tym bardziej, że jak wynika z analiz poziomu i tempa wzrostu motoryzacji, Polacy kupują coraz więcej samochodów i nic nie wskazuje na to, że to się zmieni.

Jak projektować odcinki przed i za skrzyżowaniami
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w sposób mało szczegółowy rozdzielają wymagania dla dróg pozawiejskich i ulic w miastach. Na etapie projektowania często wpływa to na niewłaściwy dobór parametrów geometrycznych planowanej drogi – mimo tych samych klas technicznych, a często nawet zbliżonej liczby pojazdów, charakter ruchu na obszarze zabudowanym i poza nim jest diametralnie różny.

Czy zakazem rozwiążemy problem?
– Decyzja o ograniczeniu ruchu ciężarówek w mieście jest mało ludzka, mało obywatelska, żeby nie użyć określenia niesolidarna. Jeśli podejmuje ją bogate miasto to jest to zabójcze dla kasy gmin ościennych – mówi Władysław Frasyniuk, wrocławski przedsiębiorca transportowy.

Czas nie sprzyja dobrym projektom
Rozmowa z Tomaszem Krawczykiem i Grzegorzem Ratajczakiem, prezesem oraz wiceprezesem Zarządu firmy Scott Wilson Sp. z o.o.

Drogowcy na stoku
Stok slalomowy Harenda w Zakopanem był miejscem VII Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem zawodów była Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.