PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 4/2011

← Powrót do Archiwum danego roku

Kamień na kamieniu
Kruszywa są szkieletem działalności 75 procent naszej gospodarki.
Dla kolei stanowią piątą część przewożonej masy towarów. Ukryte w konstrukcji drogi decydują o jej długowieczności. Niewidoczne dla użytkowników stanowią przeszło 95 procent ich masy. Są powszechnie dostępne i relatywnie tanie
– w porównaniu np. z asfaltem. O ich znaczeniu dla drogownictwa i możliwościach zaspokojenia potrzeb, o jakości kruszyw i racjonalnym wykorzystaniem ich zasobów, kondycji branży kruszynowej i prawnymi uregulowaniami jej działalności rozmawialiśmy ze specjalistami – teoretykami i praktykami korzystającymi z tych dobrodziejstw natury.

Wapno hydratyzowane
– wielofunkcyjny wypełniacz w MMA
Liczne badania w USA, Europie i Polsce wykazały, że wapno hydratyzowane jest skuteczniejszym środkiem adhezyjnym wydatnie poprawiającym przyczepność lepiszcza asfaltowego do kruszyw o kwaśnym odczynie niż ciekłe środki adhezyjne.
Jego stosowanie powoduje również zmniejszenie podatności nawierzchni asfaltowej na okleinowanie, zwiększenie odporności na niskotemperaturowe spękania, jak również na spękania zmęczeniowe.

Woda musi być odprowadzana szybko i skutecznie
W środowisku drogowym wciąż panuje tradycja lekceważenia odwodnień dróg i problemu wód opadowych. Na dodatek przy projektowaniu i realizowaniu tego typu systemów popełnianych jest wiele błędów. Zbyt często kopiujemy nieaktualne rozwiązania sprzed kilkudziesięciu lat
– uważa prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej Politechniki Gdańskiej. Jak mówi, złe odwodnienie dyskwalifikuje dobrą drogę.

Wzmacnianie podłoża gruntowego pod nawierzchnią drogową
Ruch pojazdów po nawierzchni drogowej powoduje szereg deformacji w jej strukturze. Deformacje te spowodowane są zbyt dużym obciążeniem oraz determinowane są przez mechaniczne cechy nawierzchni. Cykliczny ruch pojazdów powoduje szereg kolein oraz wzdłużnych spękań nawierzchni.

BW 332 DEEP IMPACT – najwydatniejszy walec do robót ziemnych na świecie
Będąc skalą porównawczą dla innych należy tworzyć własne wizje. Od wielu dziesięcioleci firma BOMAG wyznacza tempo w technice zagęszczania. Maszyna BW 332 DEEP IMPACT to urzeczywistnienie nowej wizji – najwydatniejszy walec do robót ziemnych, jaki kiedykolwiek wyprodukowano.

Volvo w siedem dni
Volvo Trucks zamierza znacząco zwiększyć swój udział w globalnym rynku pojazdów budowlanych. Kluczem do osiągnięcia tego celu ma być zmodernizowany model FM, który dla zastosowań w trudnych warunkach nosi nazwę FMX.

XXIV Seminarium Techniczne PSWNA
Jakość nawierzchni asfaltowych
Jeśli na rynku mamy największe firmy o zasięgu światowym, z najlepszymi referencjami, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, posiadające wieloletnie doświadczenie, to dlaczego mamy problemy z jakością – pytał członków PSWNA Tomasz Rudnicki, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, podczas XXIV Seminarium Technicznego PSWNA „Mistrzowskie Technologie Nawierzchni Asfaltowych”.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Kryspinem Jaroszem, wiceprezesem zarządu firmy EIFFAGE Budownictwo Mitex oraz Tchas Polska

Firma miesiąca
Libet – szlachetne nawierzchnie – synonim najwyższej jakości

Związek Powiatów Polskich o zarządzaniu drogami
Przegląd sieci drogowej pod względem adekwatności podziału dróg na poszczególne kategorie, kontynuacja Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych po roku 2012 czy umożliwienie samorządom korzystania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego to niektóre postulaty Związku Powiatów Polskich. Zostały one wyrażone w stanowisku w sprawie zarządzania drogami przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne ZPP 25 marca br.

NIK o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych
W toku robót drogowych przy realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych doszło do poważnych zaniedbań inwestorskich, co może grozić ujawnieniem się wad technicznych i koniecznością ponownego wykonania niektórych prac – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.

Dolny Śląsk oddaje drogi firmom
Marszałek Dolnego śląska chce na kilkanaście lat przekazać administrowanie drogami wojewódzkimi prywatnym firmom drogowym. Skutkiem tej decyzji ma być wyremontowanie w ciągu najbliższych czterech – pięciu lat większości z 2,4 tys. km dróg podległych Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei. W zamian podmioty prywatne mogą liczyć na comiesięczną wypłatę czynszu. Pilotaż programu realizowanego na zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego ma ruszyć w ciągu najbliższych miesięcy.

Są dziury, będą odszkodowania
Minionej zimy na wielu miejskich drogach nastąpił prawdziwy wysyp dziur w jezdniach. Drogowcy w miastach, choć z pewnością nie tylko oni, mieli pełne ręce roboty. Co gorsza, w ślad za wyrwami w jezdniach pojawiła się rekordowa duża liczba wniosków o odszkodowania za uszkodzone samochody. W Bydgoszczy było ich tak dużo, że firma ubezpieczeniowa zażądała od miasta do ubezpieczenia polisy.

Zbędne załączniki
Czy aby wybrać najlepszego wykonawcę w postępowaniu przetargowym potrzebna jest aż tak duża liczba załączników do składanych ofert?
Wydaje się, że bez większości można się obyć, nie powodując przy tym uszczerbku na jakości postępowania.

Nowy pomysł na pobór opłat
Instytut Transportu Samochodowego wspólnie z firmami AutoGuard S.A. i Fela Menagement AG zakończył testy pilotażowego projektu „Struktura funkcjonalna Krajowego Systemu Automatycznego Pobierania Opłat (KSAPO) za przejazd autostradami oraz drogami autostradowymi”. Przeprowadzone badania wskazują, że wykorzystywanie pozycjonowania satelitarnego GPS oraz łączności GSM może być przyszłościowym rozwiązaniem dla wdrażania interoperacyjnych systemów pobierania opłat drogowych w Unii Europejskich.

Nowoczesne urządzenia Brd:
Bariery ochronne i urządzenia przeciwdestrukcyjne
Pod takim tytułem odbyło się 3 marca br. w Warszawie seminarium warsztatowe zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy.

Odcinkowy pomiar prędkości
Urządzenia mierzące prędkość i wagę pojazdów na trzech trasach wojewódzkich zamierza zamontować ZDW w Bydgoszczy. Obecnie trwają przygotowania do instalowania inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów w regionie kujawsko-pomorskim.

Drogi na znakach pocztowych świata (cz. 3)
Motywy związane z drogami można znaleźć nie tylko na znaczkach nawiązujących do nich wprost, lecz także na tych, które z pozoru poświęcone są innej tematyce.