PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 3/2011

← Powrót do Archiwum danego roku

Drogi wydzierane z poczekalni
„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015” został uchwalony przez rząd i stał się oficjalnym dokumentem strategicznym. Otworzył też wiele pól konfliktu, bo wiele dróg, które już miały być budowane, może nie powstać we wcześniej planowanych terminach. Nadzieją dla nich są oszczędności przy przetargach i dobre przygotowanie wstępne do realizacji. Jeśli znajdują się pieniądze, to najważniejsze szlaki z „listy rezerwowej” będą budowane. Najistotniejsze dla społeczności lokalnych są te najbliższe, więc ruszyła już akcja głośnego uzasadniania, co jest najważniejsze. Na Lubelszczyźnie i w Zachodniopomorskim przyniosła już skutki. Inne regiony też starają się skrócić czas oczekiwania na przyzwoitą drogę.

Kongres drogowy najpewniej wiosną przyszłego roku
O sytuacji w polskim drogownictwie, planach na bieżący rok oraz przygotowaniach do kongresu mówi Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego.

Skąd pieniądze na drogi
Katastrofalny stan naszych dróg jest sprawą bezdyskusyjną. Społeczeństwo nie godzi się na zachowanie status quo w tym zakresie. Czy zgodzi się ponieść koszt zmiany?

Firmy projektowe i doradcze jednoczą siły
Rozmowa z Markiem Adamkiem, prezesem Zarządu Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich, prezesem Zarządu firmy Arcadis

Polska należy do najpotężniejszych rynków mostowych w Europie
Współczesne technologie pozwalają budować arcydzieła mostowe, o których jeszcze kilkanaście lat temu inżynierom się nie sniło. Co chwila padają kolejne rekordy Obiekty inżynierskie mają coraz większe rozpiętości przęseł i coraz bardziej futurystyczne kształty. O najnowszych trendach w światowym, a także polskim mostownictwie rozmawiamy z profesorem Wojciechem Radomskim z Politechniki Warszawskiej.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Józefem Zubelewiczem, prezesem zarządu firmy ERBUD S.A.

Kobieta na gminnych drogach i bezdrożach
Rozważna i romantyczna „Miękkie środki perswazji” nie są wymarzonym sposobem załatwiania poważnych spraw. Na podwarszawskich wsiach te poważne sprawy to drogi. Obecna zima odarła wielu mieszkańców podstołecznych „sypialni” ze złudzeń, co do sielskiego życia za miastem. Wybory samorządowe rozstrzygnęły się przed pierwszym poważnym śniegiem, więc teraz mogą jedynie naciskać na swoich przedstawicieli w samorządach. Na czele wiejskich grup nacisku nierzadko stoi sołtys. Dzisiaj jest to funkcja nie ciesząca się zbyt dużym prestiżem – niezbyt dużo może, musi też niewiele. Jednak, gdy pełni ją osoba z kompetencjami i zacięciem do działania, sołtys może być mocnym atutem w kontaktach z lokalną władzą

Konwent Dyrektorów ZDW
Jak rozwiązywać problemy
Na zaproszenie Józefa Władysława Sulima, dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przyjechali na Konwent do Augustowi w połowie lutego br. dyrektorzy Zarządów Dróg Wojewódzkich z całego kraju. Celem spotkania było omówienie bieżących zagadnień związanych z realizacją zadań poszczególnych Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz wizyta w Wilnie w dyrekcji litewskich dróg.

Wartość dróg w miastach
Drogi jako obiekty, które zawierają w sobie konstrukcje inżynierskie, budowle ziemne oraz szereg urządzeń technicznych mają określoną wartość. Wartość tą można określić, a następnie – zgodnie z zasadami rachunkowości – systematycznie przeceniać. Jak to robić?

Kontrola zarządcza w zarządach
W Regietowie w powiecie gorlickim odbyło się pod koniec lutego br. wspólne posiedzenie Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych i konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Małopolskiego poświęcone aktualnym zmianom w prawie dotyczącym drogownictwa.

Pozytywnie w branży transportowej
Szefowie firm dostarczających pojazdy użytkowe na polski rynek ostrożnie prognozowali wzrosty sprzedaży w 2010 roku na poziomie 10 – 20 procent. Dziś z zadowoleniem możemy powiedzieć, że 2010 r. pozytywnie wszystkich zaskoczył. Nieoczekiwany boom miał miejsce w III i IV kwartale ub. roku.

W oczekiwaniu na koniec zimy
Zarządcy dróg mają nadzieję, że zima jest już w odwrocie. Z utęsknieniem spoglądają w kierunku wiosny, choć zapewne jak co roku wraz z nią pojawią się dziury w jezdni i ból głowy związany z szukaniem pieniędzy na kolejne wydatki w mocno nadszarpniętych budżetach przez zimę. Optymizm nieco studzą znawcy ludowych porzekadeł, którzy głoszą, że wiosna przychodzi zawsze na Wielkanoc, a ta w tym roku jest wyjątkowo późno. Wierzymy jednak, że będzie inaczej, dlatego już dziś poprosiliśmy zarządców dróg samorządowych o pierwsze, wstępne podsumowanie tegorocznej zimy.

Tylko Skarb Państwa lub jednostka samorządu mogą być właścicielami gruntu przeznaczonego pod drogi publiczne
Nieruchomość przeznaczona pod drogę publiczną może stanowić tylko własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – taka jest podstawowa teza postanowienia Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2010 r. Druga teza jest nie mniej ważna: samoistne posiadanie takiej nieruchomości przez inny podmiot nie może prowadzić do nabycia jej przez zasiedzenie.
Z uwagi na to, że postanowienie to porusza bardzo istotną kwestię odnoszącą się do trwałości prawa własności gruntów pod drogami, udostępniamy go wraz z uzasadnieniem (bez zbędnych w tym przypadku komentarzy) niezwłocznie po publikacji jego treści. Ryszard Kulik

O barierach pod Klimczokiem
Zastosowanie normy PN-EN 1317 oraz dyrektywy UE 2002/49/WE w projektowaniu barier drogowych i ekranów akustycznych to główne tematy konferencji, która odbywała się od 23 do 25 lutego br. w hotelu Klimczok w Szczyrku. W spotkaniu zorganizowanym przez redakcję „Polskich Dróg” oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów, przy współudziale firm Polimer-Mostostal S.A. i Outimex AG uczestniczyło ponad 80 gości z całej Polski. Wśród nich znaleźli się: przedstawiciele ministerstw, firm produkujących bariery, przedsiębiorstw zajmujących się ich montażem, instytutów naukowych, grup projektowych i policji. Takie grono fachowców pozwoliło dyskutować o barierach drogowych, a jednocześnie zwiększaniu bezpieczeństwa w sposób wielowątkowy.

W Poznaniu ma powstać „strefa 30”
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu planuje wprowadzić w centrum miasta tzw. strefę 30. Ograniczenie prędkości ma podnieść bezpieczeństwo ruchu, zmniejszyć liczbę wypadków oraz zniwelować różnicę prędkości pomiędzy rowerzystami i samochodami.

Bezpieczny przejazd – „ Zatrzymaj się i żyj!”
Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych zawsze budzą wiele emocji. Zderzenie samochodu z ważącym kilkaset, a nawet kilka tysięcy ton pociągiem jest prawie zawsze tragiczne w skutkach.

Czarne punkty nie zwiększają bezpieczeństwa
Aż 72 procent badanych kierowców nie reaguje prawidłowo na „czarne punkty” znajdujące się na drogach krajowych. Co gorsza statystycznie co trzeci kierowca w tych miejscach zamiast zwalniać, przyśpiesza. Zaledwie co czwarty prowadzący zdejmuje nogę z pedału gazu, natomiast dla 39 procent kierowców „czarny punkt” jest zupełnie obojętny i nie wpływa na zmianę prędkości jazdy – tak wynika z opracowania firmy Data System Group.

Obawy i oczekiwania branży
Jesteśmy na drodze do sukcesu – tak realizację sieci tras krajowych ocenia wiceminister infrastruktury, Radosław Stępień. Kamieniem milowym na tej drodze ma być wykonanie rządowego programu na lata 2011-2015. W cieniu zapisanych w nim planów, podczas konferencji infrastruktura Polska 2011, odbywała się dyskusja na temat tego co sprzyja, a co przeszkadza w wykonywaniu zadań drogowych.

Wymagania od deski do deski
Blisko 200 uczestników wzięło udział w bezpłatnym seminarium „Nowe Krajowe Wytyczne w zakresie wymagań dla bitumicznych nawierzchni drogowych”, które odbyło się 18 lutego br. w Józefowie koło Otwocka.

Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego
„Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” – to temat V Seminarium technicznego zorganizowanego pod koniec stycznia br. w Augustowie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Uczestniczyła w nim duża grupa drogowców z województwa podlaskiego i z innych rejonów kraju.

Integracja służy wymianie doświadczeń
O podsumowanie konferencji zwróciliśmy się do Jerzego Doroszkiewicza, prezesa Białostockiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku.

Kształcenie dla praktyki
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Białymstoku zorganizował po raz piąty seminarium na temat „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Organizowane spotkania techniczne mają na celu integrację drogowców, zarówno wykonawców, pracowników biur projektowych, zarządców dróg, jak i pracowników uczelni kształcących drogowców. O współpracy pomiędzy ludźmi nauki i praktyki rozmawiamy z dr. hab. inż. Władysławem Gardziejczykiem, profesorem Politechniki Białostockiej