PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 12/2011

← Powrót do Archiwum danego roku

Mamy autostradę do Berlina
Już o północy 1 grudnia br. kierowcy pojechali nowym odcinkiem autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka. Tym samym, prawie pół roku przed terminem, najdłuższa i najnowocześniejsza polska autostrada połączyła się z europejską siecią autostradową. Inwestycja zrealizowana przez spółkę Autostrada Wielkopolska II S.A. (AWSA II) jest pierwszym i największym projektem prowadzonym w Polsce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz jednym z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych prowadzonych obecnie w Europie.

Warto było czekać
– Otwarty dla ruchu odcinek autostrady A2 Nowy Tomyśl-Świecko jest najtrudniejszym, a zarazem najciekawszym ze wszystkich, którymi dotychczas się zajmowałem. Jego realizacja z pewnością była olbrzymim wyzwaniem pod względem technicznym, technologicznym, jak i przyrodniczym – mówi w rozmowie z „Polskimi Drogami” Andrzej Patalas, prezes Zarządu Autostrady Wielkopolskiej II S.A. koncesjonariusza wybudowanego właśnie ponad 100-kilometrowego odcinka autostrady. Zrealizowana inwestycja jest największym w Europie projektem infrastrukturalnym, a także ekologicznym. Co czwarta wydana złotówka została przeznaczona właśnie na ochronę środowiska. Modelowa współpraca zarówno koncesjonariusza, jak i głównego wykonawcy budowy, umożliwiła oddanie autostrady w użytkowanie pół roku przed terminem założonym w umowie z rządem.

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania, a inwestycje drogowe w Polsce
Sytuację, w której wszystkie zobowiązania są realizowane zgodnie z ich treścią, a każdy podmiot działał legalnie, rzetelnie i uczciwie należy uznać za idealną. W praktyce jednak różnego rodzaju zobowiązania nie zawsze wykonywane są prawidłowo. Tym ważniejsze staje się odpowiednie ich zabezpieczenie.

Praktycznie o zamówieniach publicznych
Co i w jakiej sytuacji można zmienić w umowie o realizację zamówienia publicznego? Co jest zmianą nieistotną? Dlaczego przepisy o umieszczaniu wykonawców na „czarnej liście” inwestora mogą być bardziej szkodliwe dla zamawiającego? To tylko niektóre zagadnienia, które omawiali eksperci z firmy Konsultanci Zamówień Publicznych Dariusz Ziembiński podczas bezpłatnych warsztatów zorganizowanych przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa.

Izba w sprawie pozacenowych kryteriów oceny ofert
Urząd Zamówień Publicznych pracuje nad wytycznymi dla stosowania pozacenowych kryteriów ocen. Swoje stanowisko w tej sprawie przekazała Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Uwagi Izby dotyczą problemów odnoszących się do robót budowlano-montażowych, czyli tych którymi zajmuje się większość członków OIGD. Oto obszerne fragmenty stanowiska.

FIDIC należy przyjąć bez zmian
Warunki kontraktowe FIDIC powinny być stosowane w brzmieniu oryginalnym, jedynie ze zmianami wynikającymi z uwzględnienia krajowego ustawodawstwa – takie jest główne przesłanie zawarte w stanowisku dotyczącym wypracowania wzorca Warunków kontraktowych dla realizacji kontraktów drogowych.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Robertem Piątkiem, doradcą zarządu firmy Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.

Czas zacząć myśleć o utrzymaniu
– Problemy utrzymania i zarządzania drogami są niezwykle istotne. Coraz głośniej trzeba pytać o to, co dalej? Nowo budowane odcinki tras należy utrzymać w odpowiednim standardzie. Pojawiające się na nich nowoczesne konstrukcje i rozwiązania wymagają nowych sposobów zarządzania. Ktoś będzie musiał utrzymać setki tysięcy metrów kwadratowych ekranów akustycznych czy też przejść dla zwierząt. Jak duże pieniądze będą konieczne dla realizacji tych zadań? Co z drogami, które tracą status drogi krajowej po wybudowaniu drogi ekspresowej lub obwodnicy? – pytał Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego. – Problem utrzymania dróg staje się coraz bardziej palący, gdyż rośnie luka między potrzebami utrzymaniowymi a przeznaczanymi na to środkami. Braki te widać na wszystkich kategoriach dróg. Nowe wyzwania w zarządzaniu drogami były wiodącym tematem V Forum Polskiego Kongresu Drogowego. Dwudniowe spotkanie odbyło się w dniach 14-15 listopada br. i towarzyszyło Targom Infrastruktura w Warszawie.

„Utrzymaj standard” w praktyce
System „utrzymaj standard” to najbardziej efektywny i najtańszy ze wszystkich dotychczasowych modeli utrzymania dróg. Taki jest wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po pierwszym roku funkcjonowania czteroletniej umowy na liczącym 54 km odcinku drogi ekspresowej S3 Szczecin-Myślibórz pomiędzy węzłami Klucz i Myślibórz.

Dlaczego projekty PPP w drogownictwie nie są realizowane?
Projekty drogowe w formule PPP wciąż w opinii ekspertów nie są realizowane w takiej skali jakby można tego oczekiwać. Brak tego typu inicjatyw w samorządach. Na szczeblu centralnym wyjątkiem są koncesje na budowę i utrzymanie autostrad czy też projekty na utrzymanie dróg ekspresowych. Optymistyczny jest fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i samorządy deklarują gotowość do realizacji takich projektów w najbliższej przyszłości.

Prawo do poprawki
Konieczność stosowania ustawy o koncesjach lub Prawa zamówień publicznych do umów zawieranych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zniechęca do stosowania tej formuły.

Wątpliwości pozostały – ciąg dalszy o PPP
Niepowodzenie przetargu dotyczącego PPP na Dolnym Śląsku tłumaczone jest zbyt wysokimi wymaganiami oferentów. Czy rzeczywiście chodzi tylko o pieniądze?

O ilości asfaltu w asfalcie trzeba mówić wspólnym językiem
Jak obliczyć zawartość asfaltu w mma? Jakie znaczenie ma B minimum? Kiedy pobierać próbki do badań? To niektóre pytania, na które szukali odpowiedzi uczestnicy XXV Seminarium Technicznego PSWNA „Czarno na białym – ile asfaltu w asfalcie”.

Wnioski z pomiarów
Co sprzyja rozwojowi ruchu rowerowego w miastach
Poprawna organizacja ruchu rowerowego sprzyja prawidłowym zachowaniom rowerzystów – taki jest wniosek z pomiaru ruchu rowerowego przeprowadzonego w Warszawie przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Wśród przeanalizowanych odcinków ulic i skrzyżowań znalazły się takie, na których 97, a nawet 99 proc. rowerzystów jeździ zgodnie z przepisami. Z drugiej strony tam, gdzie organizacja ruchu jest błędna i niebezpieczna, nawet 99 proc. rowerzystów ją ignoruje. Warszawski raport wskazuje prawidłowości, które prawdopodobnie dotyczą nie tylko stolicy.

Konwent ZDP na Podlasiu
W pozyskiwaniu środków ważna jest konsekwencja
– Nie chodzi o to, by jednorazowo pozyskać dużą pulę pieniędzy. Ważne, by konsekwentnie realizować zadania na miarę swoich możliwości – mówiła Beata Leszczyńska, wicedyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podczas Konwentu Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Podlaskiego. Konwent odbywał się w pierwszych dniach grudnia tego roku w Kruszynianach.

Decyzje i realizacje w ochronie środowiska naturalnego
Obecne czasy wymagają skutecznego działania w szeroko pojętej ochronie środowiska, zarówno w sposób czynny, jak i bierny. Ochronie bowiem podlegają zasoby, które budownictwo (w tym drogownictwo) powinno chronić stosując materiały z rozbiórki i recyklingu, jak i wody opadowe i roztopowe z pasów drogowych. Przedmiotem ochrony jest powietrze, fauna i flora, zdrowie człowieka itd.

Inteligentne bariery prawie gotowe
Jak sprawić, by bariera, która jest w stanie powstrzymać autobus, jednocześnie nie była zbyt sztywna dla samochodu osobowego? Odpowiedź na to pytanie daje projekt Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe.

III Konwent Pracowników ZDW Związanych z Inżynierią Ruchu
Powstaną wytyczne dla bezpiecznych konstrukcji wsporczych
Trwają prace nad przygotowaniem wytycznych dla bezpiecznych konstrukcji wsporczych instalowanych przy drogach w kraju. Pierwsze wyniki tych prac przedstawiono podczas międzynarodowych warsztatów zorganizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Odbyły się one w ramach III Konwentu Pracowników Zarządów Dróg Wojewódzkich Związanych z Inżynierią Ruchu, pod koniec października br. w Tarnowie.

Najlepsi mostowcy nagrodzeni
Nagrody branży mostowej Pontifex Cracoviensis im. Sebastiana Sierakowskiego Anno Domini 2011 rozdane. Małopolski Oddział Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej już po raz trzeci uhonorował nimi osoby zaangażowane w rozwój mostownictwa krajowego i aktywnie działające na rzecz branży mostowej. Uroczysta gala, która odbyła się 17 listopada 2011 r. w krakowskiej filharmonii zgromadziła ponad 600 gości. Widownię wypełnili przedstawiciele: biur projektowych, firm związanych z mostownictwem, środowiska naukowego, władz lokalnych oraz media.

Infrastruktura nie zawiodła
Już po raz dziewiąty odbyły się w Warszawie Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej „Infrastruktura 2011”. Przez trzy dni 117 wystawców z 10 państw świata prezentowało swoje firmy i technologie. Nie zabrakło ciekawych prezentacji, konferencji i seminariów. Minister infrastruktury wręczył wybranym firmom specjalne nagrody Grand Prix.

Kruszywa zadebiutowały w Sosnowcu
W sosnowieckim Expo Silesia zadebiutowały Targi Kruszyw Naturalnych i Wtórnych Expo Kruszywa. Głównym wydarzeniem trwającej pomiędzy 23 a 25 listopada br. imprezy targowej było trzecie Międzynarodowe Forum Producentów Kruszyw organizowane przez Polski Związek Producentów Kruszyw oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, które odbyło się pod hasłem „Dla jakości kruszyw nie ma alternatyw”. Zwiedzający mogli też uczestniczyć w panelu dyskusyjnym w ramach tzw. AGORY oraz szkoleniu dotyczącym wymagań stawianych kruszywom w budownictwie.

Orły budownictwa 2011
Poznaliśmy laureatów V edycji konkursu „Orły polskiego budownictwa”. Przedstawiono ich podczas uroczystej gali „Polska przedsiębiorczość 2011”, 29 października br.