PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 11/2011

← Powrót do Archiwum danego roku

 

Ściąga dla nowego ministra
Wybór nowego rządu zawsze rodzi pewne nadzieje. Towarzyszą one także przedstawicielom szeroko rozumianej branży drogowej. Przed nowym ministrem odpowiedzialnym za drogi jest wiele wyzwań i problemów do rozwiązania. Czym powinien się zająć, od czego zacząć, co jest najważniejsze? Zapytaliśmy o to osoby, które z drogami są związane od lat.

Bliżej nowej bazowej sieci transportowej UE
Komisja Europejska przyjęła w październiku wniosek dotyczący przekształcenia niespójnej obecnie struktury dróg, linii kolejowych, portów lotniczych i kanałów w Europie w jednolitą sieć transportową (TEN-T). Nowa sieć bazowa ma umożliwić usunięcie wąskich gardeł, modernizację infrastruktury i usprawnienie transgranicznej działalności przewozowej na potrzeby pasażerów i przedsiębiorstw w całej UE. Przyczyni się ona także do poprawy połączeń między różnymi rodzajami transportu i realizacji unijnych celów, związanych ze zmianą klimatu, poprzez zmniejszenie emisji CO2, z sektora transportu.

Stop wypadkom na budowie
Największe firmy branży budowlanej mówią stop wypadkom na budowie. Będą wspólnie działać na rzecz przestrzegania zasad BHP zarówno we własnych firmach, jak i u podwykonawców, z którymi współpracują.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Jackiem Zalewskim, prezesem Zarządu, dyrektorem zarządzającym oraz Mariuszem Solińskim, dyrektorem ds. produkcji, członkiem Zarządu Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.

Falstart PPP na Dolnym Śląsku
Pionierski przetarg na przebudowę i bieżące utrzymanie (przez 12 lat) liczącego 12 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 między Wrocławiem a Obornikami Śląskimi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, został unieważniony. Wszystko dlatego, że oferty firm biorących udział w postępowaniu okazały się kilka razy wyższe niż szacowali to drogowcy z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Kompleksowa identyfikacja pojazdów
Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (SKIP) to uniwersalny, rozwojowy system automatycznej identyfikacji pojazdów, dokonywanej na podstawie równoległego rozpoznawania jego cech takich jak rodzaj (osobowy, dostawczy, ciężarowy, autobus itp.), kolor, marka, typ oraz numer rejestracyjny.

Beton konstrukcyjny wysokiej jakości, ale tylko między spękaniami
Czy beton spękany jest betonem wysokiej jakości? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest oczywista dla wszystkich inżynierów: nie jest. Niemniej na budowach zdarzają się nieraz spory o interpretację wyników badań kontrolnych jakości betonu, w których pomija się tę elementarną charakterystykę materiału. Zdarza się to również na budowach betonowych obiektów drogowych.

Węgiel receptą na tańsze wytwarzanie masy bitumicznej
Firmy Lintec i Loesche uroczyście zaprezentowały pierwszą na świecie przemiałownię paliwa stałego na sucho z młynem firmy Loesche w pełni zintegrowaną z mobilnymi wytwórniami mas bitumicznych Lintec.
Rozwiązanie to, zdaniem producentów, pozwoli na redukcję kosztów wytwarzania mieszanek. Będzie to możliwe dzięki zastąpieniu niezbędnego w procesie technologicznym paliwa, w postaci oleju opałowego czy gazu, węglem.
W premierowym pokazie przemiałowi, który odbył się w połowie października br. na terenie zakładu produkcyjnego firmy Linstal należącej do grupy Lintec GmbH w Jasieniu w województwie lubuskim uczestniczyło kilkudziesięciu gości z różnych stron świata.

Asfaltowe warstwy kompaktowe – metoda, która zrewolucjonizowała budowę dróg

W oczekiwaniu na pochwały
Mimo wielu powodów do niezadowolenia nie jest uzasadnione powszechne niezadowolenie z dróg i drogowców w naszym kraju. Trzeba bowiem oddzielić to, co należy krytykować, od tego, co zostało już dokonane i na krytykę nie zasługuje.

„Schetynówki” nie dla biednych
Do urzędów wojewódzkich w całej Polsce wpłynęło średnio o połowę mniej wniosków o dotację na tzw. schetynówki, niż w latach poprzednich. Nie oznacza to, że samorządy nie potrzebują już rządowych pieniędzy na remonty dróg i chodników. Jednak po zmniejszeniu rządowego dofinansowania z 50 do 30 proc. kosztów inwestycji dla wielu gmin i powiatów udział w drugim etapie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych stał się po prostu nierealny.

Powiatowa „autostrada” otwarta
Ponad 13 kilometrów betonowej drogi powiatowej wykonanej w najnowszej technologii zarezerwowanej dotychczas tylko dla autostrad i ekspresówek oddano do ruchu w powiecie świdnickim. Odcinek łączący drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 382 jest największą tego typu inwestycją w powiatach ziemskich w Polsce. Jego realizacja pochłonęła w sumie ponad 110 mln zł.

O problemach dróg powiatowych na Dolnym Śląsku
Zabytkowe mury pałacu książęcego we Wleniu w powiecie lwóweckim, gościły uczestników XXVII Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Dolnośląskiego. Podczas spotkania nie zabrakło „palących” tematów z zakresu dróg powiatowych. Wybrano też nowe władze konwentu.

Trudno dostępne przystanki
Dostosowanie komunikacji zbiorowej do potrzeb osób niepełnosprawnych nie kończy się na kupnie niskopodłogowych autobusów. Obejmuje także przystanki, które albo umożliwiają, albo wręcz uniemożliwiają dostęp do pojazdów.

Usprawnienia w systemach podczyszczania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych
Błędne rozwiązania w umieszczaniu separatorów w pasach drogowych oraz niewłaściwy dobór ich wielkości i rodzaju, stwarzają inwestorom wiele problemów w sprawach podejmowania decyzji o dokonywaniu zmian, ulepszeń lub innej lokalizacji tych urządzeń w stosunku do założeń projektowych.

XI Zachodniopomorskie Forum Drogownictwa
Określenie możliwości i potrzeb współdziałania różnych struktur zarządzania drogami oraz zaprezentowanie ważniejszych robót drogowych realizowanych na terenie powiatu goleniowskiego było głównym celem dorocznego spotkania drogowców regionu zachodniopomorskiego. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Koszalin. Gospodarzem wrześniowej konferencji była gmina Maszewo.

Destrukt – stosowanie materiałów z recyklingu
Jak, ile, dlaczego, kiedy, po co, komu i najważniejsze: za ile? To pytania, które pojawią, się gdy chcemy zastosować w projekcie i podczas realizacji materiałów „z odzysku”, czyli recyklingu.

Światowy pokaz maszyn
Intrygujące prezentacje maszyn budowlanych, wystawy, konferencje techniczne, a także możliwość zwiedzenia jednej z najnowocześniejszych fabryk na świecie – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników uczestników Dni Technologicznych Grupy Wirtgen w niemieckim Ludwigshafen. Dwudniowe pokazy obejrzało ponad 3,6 tys. klientów i partnerów czterech marek wchodzących w skład grupy: Wirtgen, Vogele, Hamm i Kleemann.