PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 7-8/2010

← Powrót do Archiwum danego roku

Drogowy krajobraz po powodzi
Ponad 81 tys. km dróg (krajowych jak i samorządowych), 1469 mostów i 8,1 tys. przepustów ucierpiało na skutek powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu br. Tak wynika, z nie do końca jeszcze zweryfikowanych danych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Najbardziej poszkodowane przez żywioł zostały województwa: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, śląskie i lubelskie. Członkowie Polskiego Kongresu Drogowego wspólnie z przedstawicielami rządu, posłami, naukowcami i samorządowcami debatowali o skutkach powodzi, związanych z tymi zmianami w prawie, a także sytuacji, w jakiej znaleźli się zarządcy dróg. Spotkanie odbyło się 22 lipca br. w Warszawie.

Regulacje prawne dotyczące odbudowy obiektów drogowych po powodzi
W wyniku powodzi, która nawiedziła Polskę w 2010 roku, zniszczonych zostało bardzo wiele różnego rodzaju obiektów budowlanych. W powodzi ucierpiały zwłaszcza drogi oraz obiekty mostowe na zalanych terenach. Dlatego teraz najważniejsze jest, aby sprawnie przeprowadzić odbudowę i naprawę zniszczonych i uszkodzonych w wyniku powodzi obiektów budowlanych, jak również podjąć skuteczne środki mające na celu zapobieżenie takim zniszczeniom w przyszłości.

Eurokody – wciąż wiele niewiadomych
Do końca marca br. Polska, jako członek europejskiej jednostki normalizacyjnej CEN, była zobowiązana do wprowadzenia Eurokodów. Jednocześnie musiała wycofać sprzeczne z nimi normy krajowe dotyczące projektowania budynków i budowli. Poczynione zmiany wywołują spore dyskusje w środowisku projektantów. Mogliśmy się o tym przekonać w czasie czerwcowej konferencji Polskiego Kongresu Drogowego poświęconej temu zagadnieniu. Przedstawiciele firm projektowych i administracji drogowej wypełnili niemal do ostatniego miejsca salę warszawskiego Domu Technika. W spotkaniu uczestniczyli też zaproszeni inżynierowie z Hiszpanii i Irlandii.

Rozwój infrastruktury to rozwój potencjału gospodarczego
Dbałość o infrastrukturę drogową jest dla nas priorytetem – rozmowa ze Zbigniewem Szczygłem członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Dolny Śląsk
Dorabia się sieci dróg
Autostrady i drogi ekspresowe nie wystarczą, aby zapewnić komunikację między ważnymi ośrodkami Województwa Dolnośląskiego i jego peryferiami. Na remonty i modernizacje dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych samorządowy muszą wydawać duże pieniądze. Na szczęście mogą też dostać pomoc finansową z Regionalnego Programu Operacyjnego, a także z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Korzystają tej możliwości. W tym roku na drogach trafi 136 mln zł z NPRL, a w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla Dolnego Śląska już teraz jest realizowanych 36 inwestycji.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Rok rekordowych inwestycji
Tak dużo inwestycji na drogach wojewódzkich Dolnego Śląska, jeszcze nie było. To głównie zasługa zadań współfinansowanych z RPO, ale nie tylko. Drogi przebudowywane są także w ramach umów o współpracy transgranicznej, jak i dzięki dofinansowaniu z samorządów powiatowych i gminnych. Tegoroczny budżet Dolnośląskiej Służby dróg i Kolei na inwestycje to 399 mln zł. Jest on największym w historii jednostki.

GDDKiA
Autostradowa Obwodnica Wrocławia i S8
Bieżący rok dla wrocławskiego oddziału GDDKiA jest bardzo pracowity. Dzięki liczącemu 2 mld zł budżetowi, zrealizowanych zostanie wiele inwestycji i remontów. Największym wyzwaniem, podobnie jak w roku ubiegłym, jest budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. W najbliższych tygodniach wystartują także roboty budowlane, na dwóch odcinkach drogi S8. Na finiszu jest również pierwszy etap prac przygotowawczych dla 150 km odcinka drogi S3. W ramach tej inwestycji powstanie liczący niemal 2,3 km tunel, który będzie najdłuższym tego typu obiektem w Polsce.

Dolny Śląsk widziany z mostu
O przeprawie, którą rycerz Jan Źiźka pokonał, jadąc na bitwę pod Grunwaldem, o międzynarodowej popularności mostu w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz skutkach podpisania Karty Bolońskiej wpływającej na jakość polskiego inżyniera – mówi „Polskim Drogom” profesor Jan Biliszczuk, kierownik zakładu mostów w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, główny projektant najwyższego i najdłuższego w Polsce mostu podwieszanego w ciągu AOW.

Dobry rok dla producentów kruszyw
Zapotrzebowanie na kruszywa jest zdecydowanie wyższe niż możliwości produkcyjne – rozmowa z Sławomirem Skrzeczek, dyrektorem ds. sprzedaży kruszyw w KGHM Ecoren S.A.

Sukces zależy od ludzi
Dolny Śląsk charakteryzuje się jasną strategią rozwoju infrastruktury – rozmowa z Jonasem Hogberg, prezesem Eurovia Polska S.A.

Inwestycje obliczone na lata
Potrzeby rozbudowy infrastruktury drogowej województwa dolnośląskiego są ogromne. Oczywiście widzimy swoją szansę uczestnictwa w budowie dróg w naszym rejonie – rozmowa z Januszem Kowalczyk, prezesem Zarządu POL- DRÓG OLEŚNICA S.A.

Ochrona Dróg Przed Przeciążeniami
Rozmowa z Pawłem Jagusiakiem, wiceprezesem Zarządu, Dyrektorem ds. Kruszyw w Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Realizacja kontraktów drogowych

Nowoczesne wytwórnie z nowoczesnej fabryki
Firma LINSTAL, czołowy producent konstrukcji metalowych, kontenerów, maszyn i urządzeń do wytwarzania mas bitumicznych oraz mieszanek betonowych, otworzyła w czerwcu nową halę produkcyjną w Jasieniu w województwie lubuskim. Działająca w tym miejscu od trzech lat spółka została wyposażona w najnowocześniejszy park maszynowy, konieczne było także zatrudnienie nowych pracowników. LINSTAL jest przedsiębiorstwem – córką firmy LINTEC GmbH & Co. KG z siedzibą w Buxtehude. Zakończona inwestycja była wzorcowym przykładem współpracy niemieckich przedsiębiorców z władzami lokalnymi oraz wykorzystania przez nich funduszy strukturalnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem drogami
Zajęcie pasa drogowego
Określenie „wybrane zagadnienia” – do tego w odniesieniu do konkretnego roku – z uwagi na ciągłe zmiany prawa nie jest określeniem przypadkowym. Nie jest też określeniem przypadkowym podjęcie problematyki zajęcia pasa drogowego, jako elementu – dodajmy – istotnego, bieżącego zarządzania pasem drogowym. Temat ten „bieżące zarządzanie” jest w obecnych uwarunkowaniach, kiedy ceni się inwestycje drogowe, sprawą niedocenioną a istotną, bo skutkującą jakością dróg już wybudowanych i jakością korzystania z nich. Oczywiście problemy te będą oceniane przez pryzmat prawa.

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
Bariery procesu inwestycyjnego
W Rudkach koło Nowej Śłupi w woj. świętokrzyskim odbył się w połowie maja br. Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich. Dyskutowano nad stanowiskiem Konwentu w sprawie postulowanych zmian w przepisach prawnych, które przedstawił Grzegorz Stech, przewodniczący Konwentu, dyrektor ZDW w Krakowie. W numerze czerwcowym przedstawiliśmy propozycje Konwentu dotyczące usprawnienia zapisów prawnych koniecznych dla sprawnego pozyskania środków z Regionalnych Programów.

NIK o drogach
Zły stan nawierzchni, niewłaściwa organizacja ruchu, brak podstawowych oznakowań, nie wykonywanie okresowych kontroli dróg – to tylko niektóre z zarzutów, jakie postawiła Najwyższa Izba Kontroli zarządcom dróg na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Kontroli obejmującej lata 2007 – 2009 (I półrocze), poddano 12 zarządów, w tym osiem powiatowych, dwa miejskie oraz dwa wojewódzkie.

Systemy Ekologicznego Transportu Miejskiego
Wyzwanie, przed którym stoją miasta europejskie to pogodzenie rozwoju gospodarczego i potrzeb komunikacyjnych z poprawą jakości życia mieszkańców, ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym.

Bezpieczeństwo na drogach i torach
Tradycyjnie już, jak co roku, na początku wakacji eksperci od spraw BRD, członkowie rządu, posłowie i policjanci wzięli udział w warszawskiej debacie o bezpieczeństwie ruchu drogowego i kolejowego. To doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi opiniami ekspertów, policyjnymi statystykami oraz rządowymi planami na przyszłość. Spotkanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Medialnej odbyło się 1 lipca w Domu Dziennikarza Villa Foksal w Warszawie. Patronem medialnym tego wydarzenia były „Polskie Drogi”.

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu
Na ile estetyka ronda wpływa na jego funkcjonalność? Czy symulacyjne analizy ruchu drogowego są skuteczną metodą zarządzania bezpieczeństwem i ruchem drogowym? Na te i inne pytania starano się odpowiedzieć na 70.
Seminarium KLIR w Rybniku. Czerwcowe spotkanie, którego tematem było „Zarządzanie bezpieczeństwem i ruchem na drogach”, otworzyli Adam Fudali – prezydent Rybnika oraz Tomasz Borowski – prezes KLIR.

Piknik SITK
Jubileuszowy XV Piknik Techniczny zorganizowany przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Koszalinie już za nami. W czerwcowej imprezie udział wzięli członkowie Klubów SITK RP oraz zaproszeni goście.

Budowa Repliki Mostu Jagiełły
W bieżącym roku przypada 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem.
Wydarzenie to jest doskonałym pretekstem nie tylko do przybliżenia ówczesnych wydarzeń, ale także historii polskiego mostownictwa.