PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 5/2010

← Powrót do Archiwum danego roku

Drożej nie musi oznaczać lepiej, taniej to niekoniecznie gorzej
Lech Witecki, jako ekonomista ma świadomość, że jakość kosztuje. Czy zatem nie obawia się o to, jak będą wyglądały drogi wybudowane za niemal połowę kosztorysu inwestorskiego. Między innymi o tym mówi Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

W poszukiwaniu dobrej jakości dróg
„Polskie Drogi” zorganizowały dyskusję redakcyjną, w trakcie której poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie „Co trzeba zrobić, aby budowane drogi miały wysoką jakość?”. 13 kwietnia br. w sali konferencyjnej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów spotkali się przedstawiciele świata nauki, zarządców dróg, projektantów, wykonawców i laboratoriów badawczych.
Nawierzchnie bitumiczne to 95 procent dróg na całym świecie
Czy skonsolidowana w jednym czasie rekordowa ilość inwestycji drogowych może sprawić, że zabraknie polskiego asfaltu? Co i dlaczego należy zmienić w wytycznych technicznych? Czy wytwórnie masy bitumicznej mogą zabijać? – na te i inne pytania odpowiada Dariusz Słotwiński, wybrany właśnie na kolejną kadencję prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Wymagania techniczne do rewizji
Wymagania techniczne w formie i w treści w jakiej funkcjonują nie zadowalają ani inwestorów, ani wykonawców. Nie dają też gwarancji, że budowane drogi będą miały dobrą jakość. Powinny być one znowelizowane i stać się częścią obowiązującego prawa – stwierdzili uczestnicy seminarium Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. To jednak wymaga współpracy wszystkich środowisk zainteresowanych uporządkowaniem systemu uregulowań technicznych.

Czy jest nam potrzebny nowy system przepisów technicznych w drogownictwie?
Obecny stan przepisów technicznych jest jednym z głównych czynników spowalniających proces budowy dróg (setki zapytań do SST na etapie przetargów) oraz wprowadzających napięcia w relacjach projektant – inwestor – wykonawca lub wykonawca – nadzór budowy. Ma także ogromny wpływ na to, z czego i jak budujemy.

Wytyczne techniczne opracowane w ZDW
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach znalazł sposób na rozwiązanie problemów związanych z brakami w przepisach technicznych. W jednostce opracowano własny zestaw wytycznych. O podjętych działaniach, które służą podnoszeniu jakości i trwałości dróg wojewódzkich na obszarze Śląska, „Polskim Drogom” opowiada Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach.

Wnioski z Raportu o firmach drogowych 2009
Ranking firm drogowych
Przedstawiamy ranking firm branży drogowo – mostowej, przy czym za kryterium uszeregowania przyjęliśmy syntetyczny miernik wielkości i siły poszczególnych firm. Miernik ten bierze pod uwagę następujące parametry: całkowite przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży własnej, wartość aktywów, wielkość kapitału własnego oraz zatrudnienie. Skonstruowany przez nas miernik uwzględnia zatem nie tylko rolę danej firmy na rynku, ale też jej potencjał i siłę finansową.

Konstruktywny destrukt
Rozmowa z profesorem Dariuszem Sybilskim z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Zastosowanie bruku klinkierowego w drogownictwie
Nawierzchnia klinkierowa może być stosowana na drogach i ulicach obciążonych ruchem od lekkiego do ciężkiego. Można jej także używać na placach, miejscach postojowych, ścieżkach rowerowych i wjazdach do bram.

Zaniedbania w zakresie BHP
Brak instrukcji wykonywania robót, w tym prac szczególnie niebezpiecznych, nieoznaczanie stref i miejsc, w których mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa pracowników, np. w pobliżu pracujących maszyn do robót ziemnych oraz nieprawidłowości przy prowadzeniu prac na wysokości – to tylko niektóre uchybienia stwierdzone w 2009 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na placach budowy oraz remontu dróg i autostrad.

Specyficzna technologia budowy mostu podwieszonego w Zembrzycach
Zembrzyce to miejscowość położona w powiecie suskim w odległości kilku kilometrów od Suchej Beskidziej, w paśmie Beskidu Niskiego. W drugiej połowie XX wieku zostały stworzone plany budowy obwodnicy Zembrzyc. Prace przygotowawcze tej inwestycji trwały do grudnia 2009 r., kiedy to uzyskano pozwolenie na budowę, a realizację inwestycji rozpoczęła wyłoniona w przetargu firma Mota – Engil Central Europe S.A.

Umacnianie skarp drogowych a sprawność systemu odwodnienia i podczyszczania wód
Skarpy wewnętrzne i zewnętrzne rowów, skarpy nasypów i wielkopowierzchniowe skarpy wykopów niezależnie od rodzaju materiału, w którym są kształtowane lub formowane, są już w trakcie budowy, przebudowy i później w czasie wczesnej eksploatacji narażone na erozję powierzchniową i wgłębną. Mogą też stanowić niebezpieczne elementy trasy drogowej w przypadku kształtowania skarp w terenach górskich, w gruntach skalistych.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Witoldem Kozłowskim, prokurentem Dyckerhoff Polska.

PPP i koncesje na roboty budowlane lub usługi a rozwój sieci drogowej w Polsce
Partnerstwo publiczno – prywatne może stać się ważnym bodźcem dla rozwoju dróg w Polsce, jednak aby to nastąpiło, niezbędne jest nie tylko właściwe ukształtowanie przepisów prawnych i należyta staranność przy konstruowaniu treści umów, ale także wprowadzanie w życie dobrych praktyk realizacji partnerstwa, stanowiących pożądane nawyki i zwyczaje.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy pasa drogowego
Ryzyko towarzyszy każdemu aspektowi aktywności człowieka. Zarządcy pasa drogowego, wykonując nałożone na nich obowiązki, wynikające z przepisów prawa nie mogą uwolnić się od konieczności podejmowania działań w sferze zarządzania ryzykiem ich działalności. Jednym z elementów tego zarządzania jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC.

Nie można pobierać opłat za zajęcie placu
Plac nie jest elementem pasa drogowego. Obejmowanie go opłatami należnymi za zajęcie pasa drogowego jest nieuprawnione – stwierdził wojewoda małopolski unieważniając uchwałę Rady Powiatu Chrzanowskiego.

XI Ogólnopolski Kongres ZDP
Wspólnie można więcej
Już po raz jedenasty ZDP z całego kraju spotkają się na ogólnopolskim kongresie. W tym roku miejscem czterodniowego spotkania (25-28 maja) będzie miejscowość Hucisko na Szlaku Orlich Gniazd. Organizatorem obrad, w których swój udział zapowiedziało ponad 200 uczestników jest Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Śląskiego

Siedem grzechów głównych dróg w Polsce
O polskich drogach lubimy mówić. Głównie negatywnie, czego i ta publikacja będzie niestety potwierdzeniem. Wskazano w niej na siedem najważniejszych „grzechów” naszego drogownictwa.

KLIR w Kazimierzu Dolnym
W jakiej mierze nowe rozwiązania organizacji ruchu, takie jak miasteczko holenderskie w Puławach uspokajają ruch na drogach? Czy odliczniki czasu na sygnalizatorach poprawiają płynność i bezpieczeństwo ruchu? Zastanawiali się nad tym członkowie Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

Są rozporządzenia i wytyczne w sprawie barier ochronnych
Są już rozporządzenia, które dostosowują Polskie przepisy do normy EN 1317 w zakresie drogowych barier ochronnych. Ponadto Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podpisał zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących stosowania barier na drogach krajowych.

Rowery na drogach Europy
Rowerzyści na ulicach polskich miast to coraz powszechniejszy widok. Po rower sięgamy głównie w celach rekreacyjnych, jednak coraz częściej jest on wykorzystywany również w dojazdach do szkoły i do pracy. Niestety nie jest to jeszcze zjawisko masowe, głównie z powodu braku sprzyjającej jednośladom infrastruktury. Jak poradzono sobie z tym problemem w innych krajach?