PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 4/2010

← Powrót do Archiwum danego roku

Leasing – sposób na finansowanie inwestycji
Leasing może być dla przedsiębiorców atrakcyjnym sposobem na sfinansowanie doinwestowania firmy. Na rynku oferowane są różne formy leasingu, które można dopasować do potrzeb przedsiębiorcy. Chociaż na skutek osłabienia gospodarki wartość i ilość umów leasingu od 2008 r. spada, to jednak ostatnio coraz wolniej. Inwestycje infrastrukturalne są i dla drogowców, i dla sektora finansowego nadzieją na ożywienie. W roku 2009 sfinansowano maszyny budowlane na kwotę 2,8 mld złotych, czyli około 30 proc. wszystkich sfinansowanych w formie leasingu maszyn i urządzeń.

Europejska inicjatywa na rzecz surowców mineralnych
Zapewnienie niezawodnego i niezależnego od zakłóceń dostępu do surowców staje się coraz ważniejsze dla konkurencyjności Unii Europejskiej. Stąd też konieczne staje się opracowanie spójnej strategii w tym zakresie.

W branży kruszyw „mała stabilizacja”
O tym co ważne dla przedstawicieli branży kruszynowej rozmowa z Aleksandrem Kabzińskim, prezesem Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw

Wydobycie i produkcja kruszyw na plus
Kryzys gospodarczy nie odbił się znacząco na rynku kruszyw łamanych. Jak wskazują dane Państwowego Instytutu Geologicznego wydobycie w 2008 roku (nie ma jeszcze zsumowanych danych za ubiegły rok) po raz pierwszy w historii przekroczyło 50 mln ton (dokładnie 50,2 mln), z czego 25,7 mln to skały magmowe, 2,4 mln metamorficzne, a 22,1 mln skały osadowe. Dla porównania rok wcześniej wydobyto 43 mln ton.

Firmy drogowe duszą się na rynku
Wiele przetargów, podpisanych umów, duże pieniądze – krajowe i unijne – do zainwestowania – to powinno cieszyć firmy drogowe. Jednak te zjawiska obecne na polskim rynku drogowym nie dają jego wyczerpującego opisu – do każdego przetargu staje dużo firm, które zbijają ceny tak, że zysku nie widać. Cena stała się jedyną przepustką do uzyskania kontraktu.
Zaginęły dawne podziały na rynki lokalne i krajowy – za remonty dróg gminnych biorą się wielcy działający w Polsce od lat, a za okupowane przez nich do tej pory drogi ekspresowe i autostrady wykonawcy zagraniczni. Sytuacja firm drogowych jest trudna, mówią nasi rozmówcy – i ci mniejsi, i ci więksi. Wygląda na to, że muszą poskromić swoje apetyty na zyski z boomu drogowego. Mimo wzrostu popytu nie mogą się cieszyć z dużych marż, bo podaż wzrosła jeszcze mocniej – mówi nam doradca finansowy. Dla wielu firm rozstrzyga się teraz ich „być albo nie być”.

Konkurencja zabija zyski firm drogowych
O tym, co firmy drogowe powinny robić, aby przetrwać czas dużej konkurencji i niskich marż mówi dr Robert Chudzik, ekonomista, doradca finansowy z RC Finance

Kolorowe asfalty z ADD
Głównym zakresem działalności ADD ASFALT Sp. z o.o. jest produkcja mieszanek mineralno-asfatowych. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie, a produkcja odbywa się w Tenczynku koło Krzeszowic, gdzie na terenie Kopalni Diabazu Niedźwiedzia Góra posadowiona jest nowoczesna wytwórnia MMA firmy REMONT o wydajności 240 t/h. Od 2005 roku firma wypracowała sobie renomę dzięki realizowanym z powodzeniem kontraktom, których efekty można oglądać na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych województwa małopolskiego. Dzięki technologii asfaltu lanego na obiekty mostowe, efekty pracy ADD można również dostrzec na terenie innych województw. Spółka cały czas poszukuje nowych możliwości rozwoju między innymi w zakresie niszowych produktów drogowych, do których można zaliczyć kolorowe mieszanki na bazie lepiszcza bezbarwnego, potocznie zwanymi asfaltami kolorowymi. O perspektywach rozwojowych tej gałęzi produkcji rozmowa z prezesem firmy, Markiem Filarskim.

Sukcesja w polskich firmach budownictwa drogowego
W większości polskich firm drogowych udziałowcy powoli zbliżają się do wieku emerytalnego lub już go osiągnęli. Swoich firm nie mogą jednak prowadzić wiecznie. Jak poradzić sobie z przeprowadzeniem sukcesji?

Budujemy koalicję dla dróg
Rozmowa ze Zbigniewem Kotlarkiem- prezesem Polskiego Kongresu Drogowego.

Dobór zbrojenia geosyntetycznego na podstawie budowy Autostrady A1 Pyrzowice-Piekary
W lipcu 2009 roku konsorcjum firm Budimex Dromex S.A. i Mostostal Warszawa podpisało wartą 1 mld 830 mln zł umowę z GDDKiA na budowę 16 km autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tym samym rozpoczęła się budowa jednego z najtrudniejszych odcinków autostrady realizowanych do tej pory w Polsce, a prawdopodobnie także w Europie.

Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych
Straty korozyjne stanowią dużą pozycję w budżecie każdego kraju, łączą się z nimi również wysokie koszty społeczne. Dobre zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wymaga właściwego umocowania w systemie prawnym.
Tylko wtedy można zapewnić profesjonalne podejście do tego zagadnienia ze strony inwestora, projektanta, wykonawcy, producenta materiałów i wszystkich inspektorów. Jaką pozycję ma problematyka antykorozyjna w Polsce, a jaką w innych krajach rozwiniętych? Jakie są nowości w dziedzinie materiałów zabezpieczających przed korozją?

Krakowskie nagrody mostowe przyznane
Rozdanie tegorocznych nagród im. Sebastiana Sierakowskiego – Pontifex Cracoviensis, nazywane także „mostowymi Oskarami” już za nami.
W całym kraju trwają wiosenne remonty
Trwają podsumowania szkód, które wyrządziła na drogach tegoroczna zima. Prowadzone są także naprawy powstałych uszkodzeń. Wszystko wskazuje na to, że wskutek tegorocznej aury drogi poniosły straty większe niż w latach ubiegłych.

X lat drogownictwa samorządowego
Co przeszkadza w rozwoju dróg samorządowych?
Od wprowadzenia reformy drogownictwa upłynęło już 11 lat i nadszedł czas, by wyciągnąć wnioski, dotyczące skutków tego przedsięwzięcia dla jakości sieci drogowej naszego kraju. To jedno z ważniejszych zadań, jakie postawili przed sobą organizatorzy Samorządowego Forum Drogowego, które odbyło się w Krakowie z inicjatywy Polskiego Kongresu Drogowego. Spotkanie to było okazją do zainicjowania dyskusji nad Narodowym Programem Dróg, który PKD chciałby zaprezentować na VI Kongresie Drogowym.

Podkarpackie inwestycje na drogach wojewódzkich
W tym roku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przebuduje 4 mosty i wybuduje trzy ronda z pieniędzy, które zapisane są w budżecie województwa. Z programów pomocowych realizowanych będzie 12 zadań, z czego 6 ma być oddanych do użytku w tym roku. Na Podkarpaciu przybędzie tym samym około 130 km dróg o dobrej jakości.

Gminne drogi pod swoim Zarządem
Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach jest jedną z niewielu, o ile nie jedyną, placówką tego typu w Polsce. Powoływanie takich jednostek organizacyjnych, bardzo popularnych na poziomie powiatów i województw, jest na najniższym szczeblu samorządowym rzadkością. Władze wielkopolskiej gminy (leżącej w powiecie leszczyńskim) wyodrębniły ze swojej struktury ZDG w 2003 roku, aby poprawić skuteczność zarządzania drogami w gminie. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę.

PKD w regionie
O rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo na Lubelszczyźnie
Nowoczesne rozwiązania na drogach służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego były tematem seminarium szkoleniowego zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy i lubelski Oddział GDDKiA. Spotkanie drogowców odbyło się 26 lutego br. w Krasnymstawie

Superniania pomaga ekspertom od BRD
Skuteczny przekaz dla dzieci musi być ekscytujący, to ma być takie „WOW!”.
Nie może zawierać zbyt dużo elementów i być infantylny. Ważniejsze, niż to czy kampania się podoba jest fakt czy dziecko ją zrozumie. Dorota Zawadzka, pedagog, psycholog rozwojowy, bardziej znana jako telewizyjna „Superniania” radziła ekspertom od BRD jak tworzyć skuteczny przekaz dla dzieci „na dorosły” temat jakim jest bezpieczeństwo na drogach. Konferencja zorganizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” odbyła się 11 marca br. w Warszawie.

Parkowanie samochodów osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich potrzebują więcej miejsca na to, by wysiąść. Dlatego też parkują na specjalnie przystosowanych do tego miejscach, tzw. kopertach. Te jednak rozwiązują problem tylko w przypadku poruszania się samochodem osobowym. Jak mądrze ułatwić korzystanie z samochodu i parkowanie osobom z niepełną sprawnością?

MSR TRAFFIC w nowej siedzibie
Już nie Przeźmierowo, ale nadal serce Wielkopolski. W Wysogotowie pod Poznaniem Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym MSR TRAFFIC rozpoczął kolejny etap swojej działalności.
9 marca br. otwarto tam nową siedzibę firmy.

Problemy związane z normalizacją
Przepisy prawa polskiego dotyczące normalizacji mają pewne mankamenty, które w dużej mierze stoją w sprzeczności z jej ogólnymi celami.

Kontrowersje wokół opłat za oświetlenie dróg
Od sześciu lat ciężar utrzymania oświetlenia na drogach krajowych spoczywa na gminach i od sześciu lat wraca problem czy jest to słuszne? Gminy uważają, że oświetlenie dróg powinni finansować ich zarządcy. Drogi krajowe są remontowane i przybywa na nich punktów oświetleniowych. Dla wyschniętych kas samorządowych kilkusettysięczne wydatki to ogromne obciążenie.

Wręczono nagrody najlepiej oświetlonym gminom i miastom
Podczas targów sprzętu oświetleniowego ŚWIATŁO 2010 poznaliśmy laureatów nagród w konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2009 roku. Wiele wyróżnionych iluminacji dotyczyło oświetlenia dróg i ulic.