PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 3/2010

← Powrót do Archiwum danego roku

2010- buldożery wyjadą na drogi
Ten rok będzie dla drogowców czasem wytężonej pracy. Zakończyć ma się etap przetargów na wykonanie Dróg szybkiego ruchu i rozpocząć się mają prace na przeszło 1250 km Dróg. Ogromna ich część realizowana będzie w ramach największego programu pomocowego- Infrastruktura i Środowisko.

Mosty rosną nawet zimą
Ten rok podobnie jak poprzedni będzie obfitował w wiele ciekawych inwestycji mostowych. Niektóre z nich już trwają, jak chociażby budowa mostu Północnego w Warszawie, inne są dopiero w planach. Przyjrzeliśmy się kilku wybranym projektom mostowym.

Pozyskiwanie pomocy z UE tylko w zgodzie z prawem
Na beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nałożono dotychczas korekty finansowe o wartości ok. 40 mln zł. To wynik kontroli prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Duże możliwości wykorzystania stali na drogach
Jeżeli mówimy o wykorzystaniu stali w budownictwie drogowym, mówimy przede wszystkim o mostach. Choć te ze stali stanowią tylko 12 proc. spośród wszystkich obiektów mostowych w Polsce, to jednak jeśli uwzględnimy długość obiektów, okazuje się, że ich udział wzrasta do 24 proc. Oznacza to, że największe mosty budujemy właśnie ze stali.

Postulaty sformułowane przez producentów kruszyw
Podczas I Forum Producentów Kruszyw, które odbyło się pod koniec listopada ub. R. zapoczątkowana została dyskusja nad potrzebami tej branży. Jej pokłosiem są prezentowane niżej wnioski. To uznane za niezbędne do realizacji postulaty dotyczące różnych obszarów, m.in. prawodawstwa, gospodarki złożami, transportu, technologii i skierowane do różnych adresatów.

Infrastruktura- sukces bez mitów
Rozwój infrastruktury drogowej jest szansą dla Polski. Trzeba jednak upowszechnić sprawdzone w Europie standardy postępowania kontraktowego., standardy budowy i utrzymania z uwzględnieniem analizy pełnego cyklu życia w zakresie jakości, trwałości, kosztów. Należy też budować zaufanie w relacjach partnerstwa publiczno- prywatnego oraz przełamać bariery ludzkich zachowań- uważa Artur Fojud, prezes Fojud SA.

Perły polskich dróg
Jedne zostały drogowcami, bo tak nakazuje im rodzinna tradycja, inne postanowiły coś sobie udowodnić. Czasem o wyborze zawodu decydowała miłość do matematyki i fizyki, albo po prostu przypadek. Kobiety inżynierowie, bo o nich mowa, są perełkami w branży drogowej. Potrafią doskonale zarządzać, bez kompleksu rozwiązują najtrudniejsze problemy, są twórcze i uspokajają temperamenty. Bez nich życie drogowca płci męskiej byłoby jak czarno-biały film.

Uwagi dla projektantów i inwestorów na temat WT-1 Kruszywa
Przedstawione w WT-1 i WT-2 wymagania należy traktować jako całość, monolit, którego nie można dzielić według indywidualnej oceny projektanta- zwraca uwagę prof. Dariusz Sybilski, który kierował pracami nad opracowaniem tych wymagań technicznych. Poniżej prezentujemy uwagi profesora, na temat ich stosowania.

Znak CE dla barier ochronnych
Od 8 stycznia tego roku Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest jednostką notyfikowaną w Unii Europejskiej, m.in. w zakresie certyfikacji drogowych barier ochronnych. Oznacza to, że Instytut jest uprawniony do wydawania certyfikatów uprawniających do oznaczania znakiem CE tych wyrobów.

Słupy oświetleniowe z Eurokodem
W marcu zmieniają się normy dotyczące odporności słupów oświetleniowych na wiatr. Ich producenci muszą wykonać ciężką pracę, aby znaleźć się na rynku z wyrobami spełniającymi podwyższone wymagania. Dobrze też, aby inwestorzy wiedzieli, że powinni zamawiać słupy zgodne z Eurokodem.

Sto procent w sieci Natura 2000
O tym jak trudno przeprowadzić inwestycje i to nie tylko te drogowe na terenach objętych siecią Natura 2000 zdążyła się już przekonać większość drogowców i samorządowców. Dostosowane do wymagań UE przepisy ochrony środowiska skutecznie spowalniają i podnoszą koszt inwestycji. Co jednak ma począć burmistrz gminy, która niemal w stu procentach pokryta jest siecią Natura 2000, tak jak jest to w przypadku Rucianego- Nidy na Mazurach. Zapytaliśmy o to gospodarza tych terenów, burmistrza Leszka Marka Gryciuka.

Drogowcy na ratunek kasztanowcom
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie już trzeci rok z rzędu rzuca wyzwanie szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi, który atakuje przydrożne kasztanowce. Larwy tego motyla żerując wewnątrz liści drzew, powodują ich przedwczesne umieranie oraz opadanie. Działaniami mającymi uchronić kasztanowce przed morderczą egzystencja szkodnika w dwóch ostatnich latach zostały objęte wszystkie chore drzewa zlokalizowane przy drogach wojewódzkich na terenie Warmii i Mazur.

Podpatrzone w Danii, zrealizowane w Poznaniu
Drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu od początku tej zimy testują mechaniczne bariery mające ochronić zieleń przed błotem pośniegowym, a co za tym idzie zasoleniem.

Czy zmienione prawo rzeczywiście nam pomaga?
Czy zmiany prawa z zakresu drogownictwa są wystarczające dla przyspieszenia i ułatwienia procedur przygotowania, realizacji, utrzymania, zarządzania oraz finansowania zadań drogowo-mostowych i ochrony środowiska?

Zmiany w Prawie zamówień publicznych
W ostatnim czasie weszła w życie istotna nowelizacja Prawa zamówień publicznych uchwalona 2 grudnia 2009 r. Nowela ta wprowadziła przede wszystkim istotne zmiany w przepisach dotyczących środków ochrony prawnej.

Świętokrzyskie
Jak stosować prawo drogowe
W Sobkowie w powiecie jędrzejowskim odbyło się szkolenie, w którym wzięli udział członkowie Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych i Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Świętokrzyskiego. Tematem szkolenia były prawne aspekty działalności powiatowych zarządów drogowych.

Małopolskie
Inwestycje na drogach powiatowych
Na początku lutego bieżącego roku odbył się w Jastrzębiej k. Tarnowa Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Małopolskiego. Był on poświęcony podsumowaniu działań powiatowych zarządów dróg w 2009 roku oraz prezentacji zamierzeń inwestycyjnych, które będą podejmowane w 2010 roku.

Nowe technologie w budownictwie komunikacyjnym
W Białowieży pod koniec stycznia br. odbyło się IV Seminarium Techniczne „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku.

VI Mistrzostwa narciarskie drogowców za nami
Drogowcy już po raz szósty rywalizowali podczas branżowych zawodów narciarskich. Nie zabrakło uczestników, śniegu i dobrej zabawy.