PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 12/2010

← Powrót do Archiwum danego roku

Nie ma się co oszukiwać, będzie ciężko
„Stan realizacji programów budowy dróg i autostrad – jest dobrze czy źle?” – pod takim tytułem zorganizowała debatę Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Komitetem Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej. W trwającej dwie godziny, momentami burzliwej dyskusji uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA, firm drogowych, biur projektowych, instytutów naukowych, izb, stowarzyszeń, a także dziennikarze. Wspólnie próbowano ocenić obecny stan zaawansowania programu budowy dróg, a także przewidzieć problemy i zagrożenia, jakie mogą pojawić się w najbliższych dwóch latach w związku z komulacją inwestycji drogowych w Polsce. Spotkanie odbyło się 30 listopada 2010 roku w Warszawie.

W Sejmie o drogach: Spór o KFD
Poważnym problemem, który będzie miał wpływ na ocenę możliwości i realizacji zadań na polskich drogach w 2011 roku jest ustalenie planu wydatków inwestycyjnych finansowanych przez Krajowy Fundusz Drogowy. Zapytaliśmy ANDRZEJA ADAMCZYKA, posła Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury o to, kiedy będziemy mogli dowiedzieć się o wydatkach inwestycyjnych przewidzianych w planie rzeczowo-finansowym Krajowego Funduszu Drogowego.

Bank Światowy spogląda w stronę samorządów
W najbliższych latach, Bank Światowy chce wspierać swoimi pożyczkami i wiedzą nie tylko drogi krajowe, ale także samorządowe.
Organizacja będzie też kontynuować swoje wieloletnie zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach, a także wspierać wprowadzanie nowoczesnych systemów ITS. Istnieje również duża chęć powrotu do sprawdzonego w ubiegłych latach programu realizowania mniejszych zadań na sieci dróg krajowych o charakterze remontowo – utrzymaniowym. Wszystko zależy jednak od decyzji polskiego rządu. – Bank Światowy jest otwarty na propozycje współpracy – mówi RADOSŁAW CZAPSKI, koordynator projektów infrastrukturalnych z Biura Banku Światowego w Warszawie, podczas rozmowy z „Polskimi Drogami”.

Faktoring – szybsze pieniądze przy odroczonym terminie zapłaty
Faktoring samorządowy pozwala utrzymać firmie płynność finansową, mimo że zapłata ze strony jednostki samorządu nastąpi w odroczonym terminie. Samorządom pozwala realizować inwestycje bez zadłużania w bankach, chociaż nie mają na nie pieniędzy.

Infrastrukturę buduje się prawem
Uczestnicy procesu inwestycyjnego wciąż muszą nadążać za zmieniającym się prawem. Jest to problem, ale nowości legislacyjne dają im też nowe narzędzia działania, na każdym z etapów inwestycji. Na konferencji „Infrastruktura Drogowa 2011” zorganizowanej w ostatnich dniach listopada w Warszawie przez Institute for International Research wiele mówiono o prawie zamówień publicznych, partnerstwie – publiczno – prywatnym i przygotowaniu inwestycji drogowych.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Andrzejem Tanajewskim, dyrektorem generalnym, prokurentem BUDBAUM S.A.

Reforma samorządowa widziana po latach
Aleksander Bacciarelli były Generalny Dyrektor Dróg Publicznych, człowiek wszechstronnie wykształcony, oczytany, a jednocześnie pełny pogody ducha i poczucia humoru. Osoba słynąca z ciętego języka. Jeden z niewielu drogowców, który wykłada na wyższej uczelni kulturę i sztukę. Kiedyś, jako zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, uczestniczył czynnie w podziale majątku drogowego w wyniku reformy samorządowej. Dzisiaj wicedyrektor ds. dróg Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Kujawsko-pomorskie
Nie ma miejsca na marnowanie czasu
O działalności Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych województwa kujawsko – pomorskiego rozmawiamy z jego przewodniczącym Mariuszem Kalkiewiczem, dyrektorem ZDP w Chełmnie.

Małopolskie
Czas podsumowań
W Czorsztynie w przeddzień wyborów samorządowych odbył się Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Małopolskiego. Był on poświęcony podsumowaniu czteroletnich działań samorządów powiatowych w realizacji inwestycji drogowych. Mówiono także o planowanych działaniach na sieci dróg województwa małopolskiego.

Inżynieria ruchu w miastach
Problemy transportowe, w tym inżynierii ruchu, w zagospodarowaniu przestrzeni miasta były tematem 71. Seminarium KLIR w podczęstochowskim Poraju. Podczas trwania spotkania odbyło się Walne Zebranie jego członków.

Kruszywo to podstawa
Zapotrzebowanie na kruszywa będzie jeszcze wzrastać, ale po 2012 roku gwałtownie spadnie. Czy wystarczy nam materiału do budowy dróg? Czy Polska ma zagwarantowane bezpieczeństwo kruszynowe? Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy II Forum Producentów Kruszyw.

Zmian w prawie dotyczącym hałasu nie widać
Problem hałasu w mieście był głównym tematem III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej zorganizowanej przez firmę Abrys. Blisko 120 uczestników tego wydarzenia przez dwa dni wysłuchało ponad 20 referatów, biorąc także aktywny udział w dyskusjach. Prelegenci prezentowali tematy z dziedzin nieustannie zazębiających się z problematyką oddziaływania hałasu na środowisko, między innymi: planowania przestrzennego, sposobów ochrony przed hałasem, monitoringu środowiska oraz przygotowywania i aktualizacji map akustycznych, a także programów ochrony przed hałasem. Patronat honorowy konferencji, która odbyła się w dniach 4 – 5 listopada br. w Szczecinie, objął Piotr Krystek, prezydent miasta gospodarza. Patronatem medialnym tego akustycznego wydarzenia były „Polskie Drogi”.

W przetargach pierwszeństwo dla „wtórnych”?
Uboczne produkty spalania od wielu lat są wykorzystywane nie tylko na zachodzie Europy, ale także w Polsce, jako wartościowe surowce na potrzeby drogownictwa i budownictwa. Wciąż jednak w naszym kraju istnieje szereg barier – zarówno mentalnych, społecznych, jak i administracyjnych – utrudniających zagospodarowanie tych produktów. Firmy działające w branży wspólnie z przedstawicielami środowisk naukowych i prawniczych ciągle próbują zmienić to, ich zdaniem nieprzychylne nastawienie. Temu właśnie celowi służyła wrocławska konferencja „Wykorzystanie ubocznych produktów spalania jako materiałów alternatywnych w inżynierii lądowej w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionalnego”, która odbyła się 15 listopada br.

A2 na piasku w geosyntetycznych koszulkach
Ponad 3,5 tysiąca kolumn z tkaniny geosyntetycznej, wypełnionych piaskiem, stanowi główny element nowatorskiego systemu posadowienia nasypu na 240 – metrowym odcinku budowanej autostrady A2 w okolicach Świebodzina (woj. lubuskie). Całość przykrywa zwieńczające zbrojenie poziome w postaci kompozytu piasku i geotkaniny stanowiącej tzw. półmaterac geosyntetyczny o grubości 27 cm. To wszystko po to, aby istniejące w tym miejscu torfowiska dochodzące do 27 metrów głębokości nie pokrzyżowały planów budowy autostrady. Niemiecka firma Mobius, której polski oddział jest odpowiedzialny za wykonanie tego zadania, jako pierwsza na świecie zastosowała system kolumn o długości pojedynczej kolumny przekraczającej 30 metrów!

Popiół przetwarzany na złoto
Uzdatnianie popiołów dla budownictwa to temat przewodni XVII Międzynarodowej Konferencji „Popioły z energetyki”. Konferencję zorganizowała Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. Jej uczestnicy spotkali się w Warszawie w dniach 24 – 26 października.

Wysokie notowania DAF
Od kilku lat DAF zajmuje wysoką pozycję wśród tzw. „wielkiej siódemki” producentów ciężarówek. Idąc z duchem czasu Holendrzy stale modernizują swoje pojazdy tak, by w jak największym stopniu spełniały one oczekiwania klientów. DAF to nowoczesne, mocno zaawansowane technicznie ciężarówki, które charakteryzuje przede wszystkim różnorodność zastosowań.

Drogi na znakach pocztowych świata
Znaki pocztowe, do których zalicza się między innymi znaczki wydawane od 1840 roku i kartki pocztowe wydrukowane po raz pierwszy w 1869 roku w Austrii (nie mylić z widokówkami) stały się bardzo szybko, po ich wprowadzeniu do powszechnego użytku i obrotu pocztowego, przedmiotami kolekcjonerskim. Kolekcjonerzy, zarówno znaczków, kartek pocztowych i innych walorów pocztowych nazwani zostali filatelistami (od greckiego philos – lubić i ateleia – wolny od opłat). Propozycję tę zgłosił francuski kolekcjoner Georges M. Herpin, który w 1864 roku użył po raz pierwszy słowa philatelie. Z czasem filatelistyka, przez swoją masowość i atrakcyjność stała się zarówno pożytecznym hobby setek milionów ludzi na świecie, jak również istotnym składnikiem kultury, a nawet elementem pomocniczym w edukacji.

Gdy twoje życie zależy od sprzętu
Coraz więcej wypadków przy pracy. O blisko 90 proc. wzrosła liczba wypadków śmiertelnych. Polscy pracownicy giną tragicznie, ponieważ bagatelizowana jest kwestia bezpieczeństwa.