PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 11/2010

← Powrót do Archiwum danego roku

W Sejmie o drogach
Pieniądze na inwestycje drogowe – uciekające plany
Być może wkrótce dowiemy się ile pieniędzy, skąd pozyskanych i na jakie cele będzie miał w przyszłym roku Krajowy Fundusz Drogowy. Na razie Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrywała budżetowe plany drogowe bez tych informacji. Widać, że wykonanie wieloletniego planu budowy dróg krajowych do końca 2012 r. w zakresie przyjętym trzy lata temu i wciąż obowiązującym jest niemożliwe.

Zdaniem OIGD
Oczekujemy realizacji przyjętych planów
– Chcemy właściwie uregulować relacje między administracją różnych szczebli a nami, organizacją pozarządową, w sprawach realizacji różnych programów. Publicznie opowiada się nieprawdę o ich realizacji, a to źle wpływa na cały rynek i na firmy – mówi Wojciech Malusi, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego
Czy w czasie, gdy w wielu miejscach zaczynają się budowy dróg będzie zapewniona wystarczająca podaż podstawowych materiałów? Czy wystarczy nam kruszyw, cementu, asfaltu i stali? Jak sprostać wyzwaniu logistycznemu, którym będzie przewiezienie tych wszystkich produktów, ich terminowa dostawa i składowanie? Czy wzmożona podaż na dane materiały w określonym czasie może wpłynąć na ceny tych produktów i usług? – na te i wiele innych pytań szukali odpowiedzi uczestnicy rocznego cyklu konferencji organizowanych przez Polski Kongres Drogowy. Spotkanie podsumowujące „Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego” odbyło się 14 października w Warszawie podczas Targów Infrastruktura 2010.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Janem Łuczakiem, prezesem Zarządu Dolnośląskich Surowców Skalnych

Porządkowanie przepisów technicznych
Gorąca dyskusja o WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz konstruktywna wymiana poglądów o konieczności stworzenia stałego komitetu przygotowującego dokumenty technicznie w drogownictwie – to dwa zagadnienia, które zdominowały XXIII Seminarium Techniczne Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. To już drugie z kolei spotkanie poświęcone wymaganiom technicznym (pierwsze miało miejsce podczas XXII Seminarium w kwietniu bieżącego roku). W konferencji, która miała miejsce 27–29 października br. w podwarszawskiej Jachrance, wzięło udział ponad 200 uczestników.

Drogowe lekcje z prawa
Redakcja „Polskich Dróg” zorganizowała w Warszawie w dniach 11-13 października 2010 r. VII Forum szkoleniowe dla zarządców dróg i ich służb prawnych „Zarządzanie pasem drogowym – aspekty organizacyjne, ­administracyjne i prawne”.

Umowy dotyczące realizacji inwestycji drogowych w Polsce
Jednym z podstawowych źródeł powstania zobowiązań cywilnoprawnych jest umowa. Stała się ona podstawą funkcjonowania wszystkich państw o gospodarkach opartych na zasadach kapitalizmu i wolnego rynku. W państwach takich, w tym także w Polsce, umowa stanowi nie tylko podstawowy sposób wykonywania wszelkiego rodzaju usług pomiędzy podmiotami prywatnymi, ale także usług świadczonych na rzecz podmiotów publicznych, do których zaliczyć należy przede wszystkim Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zimowe utrzymanie dróg
Czy tegoroczna zima będzie łagodna czy mroźna, jeszcze nie wiadomo. Jednak jedno jest pewne – utrzymanie dróg na pewno będzie wymagało wiele pracy. Przypominamy więc kolejną publikację o najważniejszych działaniach, które trzeba podjąć, by nie mówiono później, że „zima zaskoczyła drogowców”.

Ulice to też drogi
W Forum Dróg Miejskich, które odbyło się w Łodzi udział wzięło blisko 100 osób, reprezentujących samorządowych zarządców dróg, głównie z miast, naukowców, firmy drogowe. Organizatorem był Polski Kongres Drogowy, patronat nad Forum sprawowało Ministerstwo Infrastruktury, a także prezydenci Katowic i Łodzi.

Konwent Dyrektorów ZDW
Prawo opóźnia inwestycje
Problemy organizacyjne, prawne i finansowe przy realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich były głównym wątkiem XX Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich. Spotkanie odbyło się w dniach 18-20 października bieżącego roku w wielkopolskiej Opalenicy.

Na mapach ryzyka wciąż czarno
Połowa długości dróg krajowych w Polsce to odcinki o najwyższym poziomie ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku drogowym. Zaledwie 9 procent długości dróg podległych GDDKiA spełnia standardy bezpieczeństwa przyjmowane przez EuroRAP – tak ponury obraz poziomu bezpieczeństwa wyłania się z wyników III etapu prac nad Projektem Europejskiego Atlasu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizowanego w ramach Programu EuroRAP.

Bezpieczeństwem na drogach można zarządzać
– Jedną z ważniejszych naszych motywacji powinno być, to aby nie ustawać w corocznym dokładaniu cegiełek do budowania modelu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzisiaj można mówić o froncie instytucji, które walczą o poprawę sytuacji w zakresie BRD. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powinna stać się organem koordynującym wysiłki tych podmiotów – tymi słowami Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, rozpoczął I Ogólnopolską Konferencję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która towarzyszyła Targom Infrastruktura 2010 w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania było „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej”

Krawężniki dostępniejsze
Ciechocinek to miasto uzdrowisko. Miejsce lokalizacji wielu sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych, nastawionych na pobyt osób ze schorzeniami narządów ruchu. Dlatego przestrzeń publiczna szczególnie tutaj powinna być projektowana z uwzględnieniem ich potrzeb i ograniczeń.

Innowacje w barierach drogowych i mostowych
Bariery drogowe są nieodłącznym elementem niemalże każdej drogi lub mostu. Zasadniczym zadaniem barier jest ochrona pojazdów przed ewentualnym wypadkiem drogowym. Ze względu na ich niewystarczającą wytrzymałość toczą się prace badawcze nad Aktywnymi Inteligentnymi Barierami Drogowymi i Mostowymi, które mogą odgrywać duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Problem ten został poruszony na seminarium „Nowoczesne bariery drogowe i mostowe” organizowanym przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Publiczność z 80 krajów świata oklaskiwała spektakl maszyn budowlanych
Dni Technologiczne Wirtgen Group 2010 pozostaną na długo w pamięci uczestników tego wydarzenia jako niezapomniane show maszyn budowlanych. Ponad 2600 gości z 80 krajów świata, w tym około 50 przedsiębiorców z Polski mogło na żywo przekonać się, co potrafią najnowocześniejsze mobilne urządzenia do budowy i renowacji dróg oraz pozyskiwania i przetwarzania surowców mineralnych produkowane przez marki wchodzące w skład grupy: Wirtgen, Vögele, Hamm i Kleemann. Impreza odbyła się na terenie nowej fabryki firmy Kleemann w niemieckim Göppingen.

Targi Infrastruktura – jesienna drogowa tradycja
Ponad 3800 osób odwiedziło VIII Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2010. Podczas warszawskiej imprezy, która odbyła się w dniach 13-15 października br. swoje produkty i usługi zaprezentowało blisko 130 firm z Polski i zagranicy. Targom już tradycyjnie towarzyszył bogaty program konferencji i seminariów. Honorowy patronat nad imprezą objęli Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury i Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Nowości dla drogownictwa
I Forum: „Moja Innowacja” odbyło się 14 października w Centrum Targowo-Kongresowym MT podczas Targów Infrastruktura 2010. Moderatorem konferencji był prof. Dariusz Sybilski.

Dni Betonu 2010
W połowie października br. w Wiśle odbyło się największe w Polsce forum wiedzy o betonie i jego zastosowaniach w budownictwie drogowo-mostowym, prefabrykacji, infrastrukturze komunalnej i architekturze – „Dni Betonu 2010”. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Producentów Cementu.