PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 10/2010

← Powrót do Archiwum danego roku

Sieć dróg krajowych ciągle się rozwija
– Sukcesywnie rozbudowujemy drogi krajowe zwiększając ich przepustowość poprzez budowę autostrad, dróg ekspresowych czy obwodnic.Prawie 45 mld zł to kwota, jaką Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła w ciągu ostatnich dwóch i pół roku na inwestycje na sieci dróg krajowych – rozmowa z Tomaszem Rudnickim, zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialny za realizację inwestycji drogowych.

O zamierzeniach legislacyjnych Sejmu na nową sesję prac parlamentarnych mówi wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan

Budżet przed kolejnym progiem
Rząd przyjął 28 września projekt budżetu państwa na 2011 r. oraz strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011 – 2014.
Widmo zadłużenia krąży nad tym budżetem. Będzie też krążyć w następnych latach. Nie tylko z tego powodu drogowcy nie mogą się spodziewać zbyt wiele po przyszłorocznym budżecie. Największa część wydatków drogowych od tego roku znajduje się poza nim, a planów finansowych Krajowego Funduszu Drogowego jeszcze nie znamy. O tym, ile pieniędzy dostanie GDDKiA na przygotowanie inwestycji i utrzymanie dróg krajowych ostatecznie zadecydują posłowie. Projekt budżetu, strategia i ustawy okołobudżetowe trafiły do Sejmu.

Nie róbmy drogowcom nadmiernych nadziei
Na jak duże pieniądze może liczyć branża drogowa w przyszłym budżecie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020? Jak mówi się w kuluarach Parlamentu Europejskiego o sytuacji na polskich drogach oraz o tym, że miliardy euro można wydawać lepiej rozmowa z prof. Bogusławem Liberadzkim, posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia SLD.

Dużo pracy – niska cena
W tym sezonie firmy drogowe nie narzekały na ilość zleceń. Problemem były ceny uzyskiwane na przetargach, często poniżej kosztów. Dowodzi to potrzeby zmiany trybu przetargów publicznych i uwzględniania podczas nich kryteriów jakościowych oraz doświadczeń w realizacji zadań drogowych.

Co decyduje o jakości projektowania?
Często słyszy się o narzekanie na jakość i czasochłonność wykonywanych projektów drogowych. Dlatego zapytaliśmy przedstawicieli biur projektowych, czy nie są one „wąskim gardłem” w procesie inwestycji drogowych. Pytaliśmy też o to, czy nadążają za ciągłym postępem technologii, czy potrafią znaleźć się na rynku, gdzie panują bardzo wysokie wymagania i bardzo niestabilne przepisy.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Tomaszem Jasielskim, członkiem zarządu Cemex Polska, dyrektorem Pionu Kruszyw

Szlifiernia wiedzy podlaskich drogowców
Politechnika Białostocka kształci drogowców od 1977 roku. Dotychczas mury uczelni opuściło ponad 900 drogowców, magistrów inżynierów i inżynierów.
Obecnie na studiach I stopnia na specjalności Budownictwo drogowe, w systemie studiów stacjonarnych, kształci się 52 studentów, a na studiach II stopnia, na specjalności Inżynieria drogowa jest łącznie, w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ponad 70 osób.

Postawmy na nowoczesną antykorozję
Nie wszystkie obiekty mostowe w naszym kraju są we właściwy sposób chronione przed korozją. Wiedza projektantów, zarządców dróg, inwestorów na temat nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych, choć coraz większa, wciąż jest daleka od ideału. O tym, dlaczego Polskie obiekty mostowe zżera korozja i jak temu zapobiec rozmowa z dr inż. Agnieszką Królikowską, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego i kierownikiem Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

Najwyższa Izba Kontroli: Wciąż jest dużo do zrobienia
W ostatnich miesiącach Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kilku raportów ściśle związanych z branżą drogową. Rezultaty kontroli, delikatnie mówiąc, nie są zbyt radosne dla przedstawicieli branży. W gąszczu zastrzeżeń i krytycznych uwag nie brakuje jednak i pozytywnych sygnałów. O tym, co wykryli kontrolerzy NIK rozmawiamy z Pawłem Biedziakiem, rzecznikiem prasowym Najwyższej Izby Kontroli.

Zimowe utrzymanie dróg
Dla drogowców ubiegłoroczna zima była bardzo ciężka i kosztowna. Utrzymanie dróg wymagało wiele pracy. Dlatego już dzisiaj trzeba pomyśleć o przygotowaniach do sezonu zimowego. Przypominamy więc kolejną publikację o najważniejszych działaniach, które trzeba podjąć, by nie mówiono później, że „zima zaskoczyła drogowców”.

X Zachodniopomorskie Forum Drogownictwa
Przedstawienie ważniejszych robót drogowych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu kołobrzeskiego oraz określenie możliwości i potrzeb współdziałania różnych struktur zarządzania drogami było głównym celem dorocznego spotkania drogowców regionu zachodniopomorskiego. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Koszalinie.
Gospodarzem jubileuszowej konferencji był Kołobrzeg.

Czy możliwy jest kompromis drogowców z ekologami?
Tomasz Szczyglewski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na własnej skórze przekonał się o tym, jak trudne i czasochłonne jest wypracowanie kompromisu pomiędzy naturą a potrzebami wynikającymi z egzystencji człowieka, podejmowanymi w kierunku rozwoju społecznego i gospodarczego. Brak kompromisu z obrońcami przyrody zablokował na długie miesiące, dwa największe programy modernizacji dróg wojewódzkich na Warmii i Mazurach. W ostatnim czasie pojawiło się jednak zielone światełko w tunelu, jest bowiem realna szansa na porozumienie.

Wnioski wynikające z badań ścieków deszczowych i roztopowych z pasów drogowych dróg
Z wnikliwych obserwacji różnej konstrukcji urządzeń ochrony środowiska na przestrzeni lat 2006 – 2010, wyciąga się wnioski mające na celu unikanie błędów zarówno przy projektowaniu, wykonawstwie, montażu jak i eksploatacji tych urządzeń. W przypadkach szczególnych przeprowadzone są remonty i zmiany (innowacje) mające na celu poprawę ich funkcjonowania.

Warto uczyć się od najlepszych
Destrukt asfaltowy to as w rękawie państwa. Jeśli zostanie on użyty całe społeczeństwo zaoszczędzi, środowisko będzie mniej narażone na zanieczyszczenia a firmy zwiększą swoje zyski. Są kraje, gdzie niemal cały destrukt jest zużywany powtórnie. U nas jego wykorzystanie jest śladowe. O odkryciu dla naszego drogownictwa tego lekceważonego skarbu mówili na konferencji „Zastosowanie destruktu asfaltowego” przedstawiciele środowisk naukowych i drogowcy.

Drogowcy wspólnie z ekologami o zieleni przydrożnej
Poprawa warunków siedliskowych zieleni przyulicznej w miastach, a także zieleni towarzyszącej drogom krajowym i autostradom była wiodącym tematem III konferencji „Zieleń Przydrożna”. Spotkanie zorganizowane przez firmę Dendros przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu odbyło się 16 i 17 września w stolicy Wielkopolski. Opiekunem merytorycznym konferencji był prof. dr hab. inż. Marek Siewniak, przewodniczący Europejskiej rady ds. Drzew (EAC). Patronat honorowy nad spotkaniem objął Prezydent Miasta poznania, a patronem medialnym tego wydarzenia była redakcja „Polskich Dróg”.