PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 9/2009

← Powrót do Archiwum danego roku

Samorządy chcą oszczędzać, ale i inwestować
W tym roku samorządy mogą spodziewać się mniejszych wpływów, niż planowały w swoich uchwałach budżetowych. W pierwszej połowie roku większość z nich nie odczuła kryzysu zbyt boleśnie, ale niektóre już musiały szukać oszczędności albo dodatkowych źródeł finansowania zaplanowanych inwestycji. Inwestycje drogowe, szczególnie te realizowane z pomocą dotacji, są dla samorządów priorytetami.

„Plan B” dla szpitali zasili inwestycje drogowe
Wkrótce pierwsze samorządy mają otrzymać dofinansowanie z tzw. rządowego planu B na ratowanie szpitali. Niektóre powiaty zamierzają uzyskane stąd pieniądze przeznaczyć na drogi.

Nowe zasady dla „schetynówek”
Do końca Września trwa nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji drogowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2010 rok. Tegoroczne projekty będą prawdopodobnie nieco inaczej oceniane, zmieni się też mocno krytykowany system podziału pieniędzy pomiędzy poszczególne województwa.

Zarządcy dróg miejskich: Ogrom pracy i stare problemy
Zarządcy dróg miejskich z pewnością w tym roku nie narzekają na brak pracy. W przygotowaniu lub realizacji jest rekordowa ilość inwestycji. To głównie efekt wykorzystywania pomocy unijnej. Niestety wciąż brakuje funduszy na bieżące utrzymanie Dróg. Nierozwiązane pozostają też problemy natury prawnej, takie jak chociażby opracowanie nowej ustawy o drogach publicznych, która będzie rozróżniać ulice od Dróg pozamiejskich.

Brakuje dobrego systemu finansowaniu dróg w miastach
Rozmowa z Andrzejem Porawskim- dyrektorem Biura Związku Miast Polskich.

Czas i cena w kryterium oceny przetargu
O pół roku krócej niż przewidywano potrwa przebudowa ciągu ulic 17 stycznia i Cybernetyki (wraz z budową wiaduktu nad torami przy stacji PKP Służewiec) w Warszawie. To efekt eksperymentu przetargowego zastosowanego w stołecznym Zarządzie Miejskich Inwestycji Drogowych. O tym kto wygra postępowanie na wykonanie tego zadania, decydowała nie tylko cena, ale także czas w jakim zostanie ono zrealizowane. Wcześniej w przetargach drogowych w stolicy 100 procent kryterium oceny ofert stanowiła wartość kontraktu.

„Strategiczny” wiadukt
Droga nr 933 Oświęcim-Chrzanów należy do najbardziej uczęszczanych w Polsce. Właśnie zakończyła się jej przebudowa, którą inwestor- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie- podzielił na dwa kontrakty.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie
Największym sukcesem jest stabilna kadra- rozmowa z Janem Łosiem- dyrektorem PZD w Mrągowie i Dominikiem Tarnowskim- starostą mrągowskim.

Przyśpieszenie prac modernizacyjnych na drogach
Kierownictwa GDDKiA oraz OIGD podjęły wspólną deklarację o działaniach, które przyśpieszą wykonywanie prac remontowych na drogach krajowych. Usprawnienie remontów to jeden z głównych tematów spotkania przedstawicieli obu instytucji, które odbyło się 23 lipca br. w Warszawie.

Who is who w drogownictwie
O wojnie cenowej w drogownictwie rozmawiamy z Jonasem Högbergiem, prezesem Zarządu, dyrektorem generalnym EUROVIA Polska S.A

Sezon budowlany trwa
Mimo kryzysu firmy budowlane nie narzekają na brak pracy. Pod tym względem ten rok nie różni się od poprzednich.

Betonowy most podwieszony w ciągu autostradowej obwodnicy Wrocławia
W ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia powstaje największy most betonowy w Polsce i jednocześnie drugi pod względem długości przęsła most podwieszony.

Mieszanki mineralno-asfaltowe modyfikowane gumą
Pierwsze próby zastosowania miału gumowego do modyfikacji mieszanek mineralno-bitumicznych w warunkach laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej podjęto w roku 1995. Wyniki tych testów zakończyły się niepowodzeniem. Po dziesięciu latach, dzięki współpracy z uniwersytetami amerykańskimi, technologia modyfikacji asfaltu gumą powróciła w zastosowaniu praktycznym.

Jak walczyć z niszcząca siłą osuwisk
Trzeba zwiększyć rolę geologów na etapie projektowania systemów zabezpieczających osuwiska oraz przy realizacji w terenie. W miejscach występowania osuwisk konieczna jest współpraca wszystkich jednostek zaangażowanych w procesy inwestycyjne- mówili specjaliści, podczas małopolskiej konferencji poświęconej problematyce osuwisk.

Dyrektywa z myślą o człowieku
Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie dyrektywa europejska w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Do problematyki drogowej wnosi ona nową wartość, jaką jest bezpieczeństwo ludzi na drogach i pozycjonuje tę wartość bardzo wysoko. Znaczenie tego dokumentu można porównać do słynnych dyrektyw o ochronie środowiska. Teraz jest czas na krajowe przepisy wykonawcze.

Miasteczko holenderskie w Puławach
W Puławach powstaje „Miasteczko holenderskie”. To pilotażowa koncepcja uspokojenia ruchu w obszarach zabudowanych. Inwestycja obejmuje swoim zakresem fragment drogi wojewódzkiej nr 824 z Puław do Kazimierza, oraz przyległy do niej teren dzielnicy Włostowice. Ma się zakończyć jesienią tego roku.

Zderzenie samochodu z barierą- test IBDiM
Pod koniec czerwca br. na poligonie doświadczalnym w Inowrocławiu, odbyły się pierwsze w Polsce próby zderzeniowe samochodu z barierą, naśladujące w maksymalnym stopniu warunki na drodze.

Koniec problemów z Naturą 2000?
Dobiega końca wyznaczenie granic nowych obszarów siedliskowych w ramach sieci Natura 2000. Gotowa lista tych terenów jeszcze we wrześniu zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Ministrów. Następnie trafi do Komisji Europejskiej, która zatwierdzi nowe obszary. Stanie się to jednak nie wcześniej niż na przełomie 2010 i 2011 roku. Co to oznacza dla drogowców? Ile nowych chronionych obszarów przybędzie w Polsce? O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy Andrzeja Langowskiego, naczelnika Wydziału ds. Wyznaczania i Zarządzania Obszarami Natura 2000 w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.