PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 7-8/2009

← Powrót do Archiwum danego roku

Drogi w raporcie „Polska 2030”
Polska musi jak najszybciej przezwyciężyć wizerunek kraju o złym stanie infrastruktury drogowej. Uzyskanie odpowiedniego potencjału w tym zakresie to jedno z dziesięciu wyzwań opisanych w liczącym niemal 400 stron rządowym raporcie „Polska 2030: wyzwania rozwojowe”. Jest on propozycją do stworzenia projektu cywilizacyjnego rozwoju Polski na najbliższe dwie dekady.

Ile na drogi po nowelizacji budżetu
Sejm 17 lipca br. przyjął ustawę nowelizującą budżet państwa na 2009 r. Zapisane w nim tegoroczne wydatki spadły z 321 do 300 mld zł. Oczywiście zmniejszone zostały też wydatki na infrastrukturę drogową, ale wcale nie oznacza to, że wiadomo ile publicznych pieniędzy się na nią znajdzie. Teraz wszystko zależy od emisji obligacji infrastrukturalnych- kiedy upora się z nią BGK i jakie zainteresowanie wzbudzą wśród nabywców.

GDDKiA Poznań: Stawiamy na drogi ekspresowe
Od kiedy ruszyły prace na odcinku A2 Nowy Tomyśl-Świecko można uznać, że problem budowy autostrad Wielkopolska ma już rozwiązany. Teraz, dla poznańskiego oddziału GDDKiA najważniejsze są drogi ekspresowe, zwłaszcza: S5, S8 i S11. Poznań jest w okresie oblężenia pracowni projektowych.

Negocjacje skończone, już budujemy
Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Patalasem, prezesem zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A. II.

Nową drogą z Poznania do Kórnika
Oficjalnie, 8 czerwca br. GDDKiA Oddział w Poznaniu oddał do użytku nowy odcinek drogi ekspresowej S11 od węzła autostradowego w Krzesinach do Kórnika. Odcinek ten, o długości 14,1 km, ma dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu i nośność 115 kN/oś.

Kryzys zagląda w oczy wielkopolskim firmom
Zbyt mała ilość znaczących przetargów, bardzo niskie ceny ich rozstrzygania oraz wysyp firm budowlanych „psujących” rynek drogowy- te trzy zagadnienia spędzają sen z oczy prezesom wielkopolskich firm drogowych. Przedstawiciele branży w tym roku nie myślą o zyskach, obecne zlecenia pozwalają im co najwyżej przetrwać.

Kiedy zarządca odpowiada za wypadek losowy na drodze
Czy zarządca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia losowe na drogach publicznych, np. wypadki spowodowane przez rozlaną na drodze ropę czy przewrócone drzewo? Co decyduje o odpowiedzialności zarządcy drogi w takich przypadkach i czy można się przed nią bronić w świetle Kodeksu cywilnego?

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych
Posłowie zaczęli pracę nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Wśród spodziewanych zmian niektóre ułatwią życie przedsiębiorcom drogowym, inne będą dla nich dużym utrudnieniem. Wszystko po to, aby ożywić inwestycje.

Problemy z koordynacją robót drogowych w miastach
Najwyższa Izba Kontroli wskazała słabości w koordynacji działań drogowych w aglomeracjach miejskich. Remonty nawierzchni dróg nie są prowadzone równolegle z wymianą sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i gazowych. Skutkiem tego wyremontowane nawierzchnie są często niszczone przez awarie lub konieczność remontów sieci podziemnych.

Nasz cel: zrobić jak najwięcej w jednym czasie i jednym miejscu
Rozmowa z Wiesławem Witkiem- dyrektorem Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym w Warszawie.

Wiemy czego potrzeba „powiatówką”
Obecna polityka państwa nie sprzyja wsparciu działań związanych z modernizacją „powiatówek”. Po reformie administracyjnej pod nasze zarządy trafiły wszystkie niechciane drogi, często niespełniające zapisów ustawy o drogach publicznych. Ich pozbycie się przez powiaty jest teraz niemożliwe. Należy coś z tym zrobić- stwierdzili uczestnicy Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu zarządzania drogami w samorządach powiatowych.

Kto i jak dba o drogi wojewódzkie w Wielkopolsce
Dziesięć lat WZDW to czas wielu zmian na podległych mu drogach. Wyzwań, które stają przed zarządem jest jeszcze wiele, ale wszyscy liczą, że w końcu na drogi wojewódzkie popłynie strumień pieniędzy unijnych. Jednak nie wybuduje się za nie wszystkiego, co koniecznie trzeba, a kryzys zapewne ograniczy nakłady samorządu województwa.

Nie oszczędzamy na drogach
Nakłady, które powiat koniński przeznaczał na drogi w ostatniej dekadzie systematycznie rosły- z niewiele ponad jednego miliona zł w 1999 r. do ponad 26 mln w roku 2009. W ciągu 10 lat funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych udało się uzyskać znaczącą poprawę stanu dróg.
Wykorzystamy wszystkie możliwości.Przez 10 lat istnienia Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrzeszowie, mimo ograniczonych możliwości finansowych, wykonał znacznie większy zakres robót niż poprzedni zarządcy w takim samym okresie.

Mamy spore osiągnięcia jak na tak młody zarząd dróg
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile powstał zaledwie 2 lata temu. Dziś nie ma wątpliwości, że decyzja o jego utworzeniu była słuszna.

Większy komfort mieszkańców, zachęta dla turystów
Choć ciągle pozostało wiele do zrobienie, powiat śremski na pewno nie musi się wstydzić swoich dróg. Po 10 latach działania PZD ich stan poprawił się z korzyścią dla mieszkańców i turystów.

Na forum współpracy wielkopolskich PZD
Wśród 31 powiatów ziemskich w województwie wielkopolskim, aż 29 posiada własne powiatowe zarządy dróg. Tylko międzychodzki i kaliski dbają o drogi poprzez odpowiednie wydziały w starostwach. Na szczęście w regionie nie ma planów likwidacji zarządów, co cieszy nie tylko dyrektorów tych placówek.

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodą mechanistyczno-empiryczną
Artykuł przedstawia analizę typowej konstrukcji nawierzchni dla kategorii obciążenia ruchem KR3. Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu programów komputerowych do projektowania nawierzchni metodą mechanistyczno-empiryczną. Metoda ta umożliwia analizę naprężeń i odkształceń w poszczególnych warstwach w celu określenia trwałości i nośności nawierzchni. Wyniki pokazują jak duży wpływ na trwałość nawierzchni ma rodzaj wyprodukowanej mieszanki.

Architektura ITS pilnie potrzebna
Potrzeba stworzenia krajowej architektury ITS to jeden z postulatów, który najczęściej powtarzał się podczas ogólnopolskiego kongresu poświeconego zagadnieniom inteligentnych systemów transportowych.

Jubileuszowe seminarium KLIR
Czy mamy dobre prawo do wdrożenia ITS? To jedno z pytań, na które szukano odpowiedzi podczas seminarium KLIR, zorganizowanego w dniach 17-19 czerwca br. w Kiekrzu koło Poznania. Seminarium towarzyszyło obchodom XX rocznicy powstania Klubu Inżynierii Ruchu.

Jak powstała centralna administracja drogowa
190 lat temu powołano Jeneralną Dyrekcję Dróg i Mostów. Był to początek funkcjonowania centralnej administracji drogowej w Polsce.

Wystawa firmowa oraz Jubileusz 100-lecia Benninghovena
Litera B otoczona kołem zębatym – to logo zna każdy, kto działa w branży asfaltowej. Jest to znak rozpoznawczy firmy Benninghoven GmbH & Co. KG, nawiązujący do początków tego rodzinnego przedsiębiorstwa. Sto lat temu Otto Benninghoven stworzył firmę specjalizującą się w produkcji kół zębatych. W trakcie rozwoju do programu produkcji wchodziły wciąż nowe wyroby specjalistyczne. Niektóre z nich były nowościami nadającymi przedsiębiorstwu rolę prekursora. Z ciekawością należy oczekiwać, czym Benninghoven zaskoczy świat asfaltu podczas tegorocznej wystawy firmowej odbywającej się od 15 do 23 września.