PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 6/2009

← Powrót do Archiwum danego roku

„A” jak autostrada
Rozmowa z Radosławem Stępniem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Autostrady pod napięciem
Termin Euro 2012 zbliża się nieubłaganie, a kryzys wraz z trudniejszym dostępem do kapitału powoduje, że dotychczasowe metody realizacji inwestycji infrastrukturalnych nie zdają egzaminu. Zamiast koncesyjnego systemu budowania autostrad, nowe przetargi ogłaszane są coraz częściej w modelu „projektuj i buduj”.

Jak przełamać bariery w budowie dróg w Polsce
Dla usprawnienia inwestycji drogowych najważniejsze będzie wdrożenie systemu specyfikacji technicznych. We wnioskach Forum Przygotowania Inwestycji Polskiego Kongresu Drogowego znalazło się także kilkadziesiąt szczegółowych propozycji zmian w prawie i w procedurach administracyjnych.

Geodezja ważna rzecz
Gdyby sprawom związanym z geodezją i ochroną własności poświęcano więcej uwagi, byłoby znacznie mniej protestów przy inwestycjach liniowych.

Projektanci przytłoczeni Prawe zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych nie sprzyja rzetelnemu wykonywaniu zadań przez projektantów. Jego przepisy pozwalają na niejasne opisanie przedmiotu zamówienia. Jeśli do tego dodać częste zmiany innych ustaw i praktykę postępowania urzędników, to okaże się, że projektant w ogóle nie powinien brać się za pracę, bo poniesie tylko jej ciężar.

Specyfikacje techniczne kluczem do sukcesu w drogownictwie
Zdaniem uczestników Forum Przygotowania Inwestycji opracowanie specyfikacji to fundament, na którym można będzie zbudować drogę do sprawnego prowadzenia inwestycji drogowych.

Kontrolowane kolizje ze środowiskiem
Przepisy ochrony środowiska, wydawania ocen oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w kontekście możliwości skracania czasu przygotowania inwestycji były tematem wystąpienia podczas Forum Przygotowania Inwestycji Tomasza Podgajniaka, wiceprezesa ProEko.

Jakość projektu zależy od człowieka, prawa i czasu
Truizmem jest stwierdzenie, że jakość dokumentacji projektowej ma zasadnicze znaczenie dla jakości i terminowości wykonania inwestycji. Jednak wagę tego dostrzegają nie wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego- stwierdził Stefan Assanowicz, prezes ZBM Inwestor Zastępczy, który prowadził panel dyskusyjny pt.: „Jakość dokumentacji projektowej a problemy z realizacją inwestycji drogowych dla zamawiającego i wykonawcy”.

Giełdowa Debata o źródłach finansowania budowy dróg
O różnorodnych sposobach zdobywania pieniędzy na projekty infrastrukturalne dyskutowano podczas II Krajowego Kongresu Finansowania Nieruchomości, który odbył się 27 maja br. w Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głos w debacie zabrali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, banków, firm budowlanych, politycy oraz eksperci.

Standardy SIWZ zmienione, ustawa czeka
W Sejmie oczekuje na rozpatrzenie rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, którego uchwalenie ma nastąpić do września. Tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już zmieniła zasady standaryzacji dokumentacji przetargowej- specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Wraz z nowym prawem ma to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygania przetargów.

NIK o zjazdach drogowych i dostępie do dróg publicznych
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła dostępność dróg publicznych dla właścicieli nieruchomości. Jej zdaniem wnioski o wydanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów rozpatrywane były bez dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Zdarzało się, że identyczne sprawy rozstrzygane były odmiennie.

Gnejs- kopalnia skalna do produkcji kruszywa
W obliczu planowanych inwestycji w Polsce konieczna jest powiększenie zasobowej bazy surowcowej. Obecnie tradycyjnie w wielu dziedzinach wykorzystuje się tylko niektóre surowce. Z prowadzonych badań wynika, że można stosować również inne kopaliny. Jedną z kopalin do produkcji kruszywa jest gnejs.

Wytyczne Techniczne WT-3- „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”
Rok 2009 będzie okresem przejściowym, w którym wszystkie strony procesów inwestycyjnych w drogownictwie- inwestorzy, projektanci, producenci i odbiorcy emulsji asfaltowych powinni zastosować w praktycznym działaniu wymagania WT-3 czy też Załącznika Krajowego NA do PN-EN 13808.

Waga niezależnych badań wypadków
Tylko niezależne badania przyczyn wypadków pozwalają wyciągnąć wnioski z tych zdarzeń i zapobiec podobnym w przyszłości- zwraca uwagę prof. Pieter van Vollenhoven- szef holenderskiej Rady ds. Badań Bezpieczeństwa.

Raport z likwidacji absurdów drogowych
Blisko 400 zmian w zatwierdzonych wcześniej projektach stałej organizacji ruchu, ponad 300 poprawek w projektach oraz 101 zmian w oznakowaniu robót drogowych to efekt akcji przeprowadzonej przez GDDKiA.

Kielce przez cztery dni były drogową stolicą Polski
Relacja z XV Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada Polska.