PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 4/2009

← Powrót do Archiwum danego roku

Ekspresowo przez Polskę
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje przed Euro 2012 wybudować około 2 tys. km dróg ekspresowych. Nie brak opinii, że to zbyt optymistyczne prognozy. Jak będzie naprawdę, pokaże najbliższy czas.

Problemy projektowania dróg – Dyskusja redakcyjna
Każda inwestycja drogowa, już od pierwszych etapów jej przygotowania, aż po „przecięcie wstęgi” funkcjonuje w realiach prawnych, ekonomicznych, społecznych, które wyznaczają projektantom bardzo trudne pole do działania. Jeśli mankamenty tej rzeczywistości odbijają się na projekcie, to widać je również w wykonaniu i późniejszym użytkowaniu dróg.

Partnerstwo publiczno-prywatne – po zmianach ma być łatwiej
Rozmowa z dr Ireną Herbst- prezesem Zarządu Fundacji Centrum PPP.

Oszczędności i priorytety
Rząd, 17 marca br. przyjął projekt zmian w ustawie o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Zawarte w projekcie rozwiązania mają tworzyć spójny system finansowania budowy dróg krajowych, na miarę potrzeb, jakie przed nimi stoją.

Kryzysowa szansa dla firm
Rozmowa z Benedyktem Sikorą- prezesem „Asbud” Katowice.

Ile kruszyw potrzebuje rynek
Na podstawie harmonogramu realizacji ilości środków przeznaczonych na programy inwestycyjne można stwierdzić, że 2009 rok w zakresie sprzedaży kruszyw naturalnych będzie podobny do poprzedniego. Wystąpi natomiast obniżenie popytu na piaski. W kruszywach naturalnych łamanych, w II i III kwartale będzie przewaga zapotrzebowania materiału na podbudowy.

Musimy uporządkować system dokumentów technicznych
Rozmowa z Wacławem Michalskim- pełniącym obowiązki dyrektora Departamentu Technologii w GDDKiA.

Siedemdziesiąt lat za nim, a przed nim…mosty Chin i Turcji
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga skończył w tym roku 70 lat. Mosty to jego pasja, która towarzyszy mu niemal przez całe życie.

„Porządny” most przez Dunajec
– To jest pierwszy porządny most przez Dunajec od Krościenka po Nowy Sącz- stwierdził starosta nowosądecki Jan Golonka podczas spotkania z wykonawcami inwestycji. Oddany do użytkowania w czerwcu ubiegłego roku nowy most na Dunajcu jest częścią 3,5 kilometrowej obwodnicy Starego i Nowego Sącza.

Zaawansowane techniki nieniszczące do inspekcji mostów żelbetowych i kamiennych
Najczęściej stosowaną metodą oceny obiektów mostowych jest inspekcja wizualna. W wielu przypadkach jest ona w pełni wystarczająca do oceny stanu zewnętrznego konstrukcji. Celem artykułu jest opis obecnego stanu wiedzy na temat technik nieniszczących stosowanych do inspekcji mostów żelbetonowych i kamiennych wykorzystujących fale elektromagnetyczne i akustyczne.

Remont mostu Lutosławskiego w Lublinie
Lublin może się pochwalić dwoma starymi mostami żelbetonowymi wykonanymi w technologii Hennebique’a. Są to zabytki unikatowe na skalę światową. W najbliższym czasie jeden z mostów będzie remontowany. Będzie to remont prowadzony według zasad odtworzenia i zachowania zabytku.

Awarie systemów kanalizacji deszczowej
System odwodnienia dróg wojewódzkich jest niedofinansowany i i daleki od doskonałości. Na przykładzie województwa świętokrzyskiego analizujemy przyczyny ich złego funkcjonowania.

Coroczne budżety realizujemy w stu procentach
Rozmowa z Kazimierzem Chojnackim – dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Przepisy ochrony środowiska a roboty drogowe
W Krzyżanowicach Dolnych w powiecie pińczowskim odbył się XXXII Konwent Dyrektorów Powiatowych Zarządów Dróg Województwa Świętokrzyskiego. Głównym tematem spotkania były zagadnienia związane z ochroną środowiska wpływających na realizację robót na drogach powiatowych.

EuroRAP – program zmniejszonego ryzyka
EuroRAP to program, który ma na celu wdrożenie systematycznej oceny poziomu ryzyka na drogach w Europie. Jest jednym z największych i najsprawniej działających programów na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie.

Firmy drogowe wspierają brd
W OIGD powołano 12 marca br. zespół ds. bezpieczeństwa drogowego. Jego zadaniem jest opiniowanie tworzonych przepisów prawnych i technicznych z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chodzi o to, by na naszych drogach stosować rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo jazdy, a także właściwie oznakowywać trasy drogowe.

Projekty organizacji ruchu-kto ma wykonywać i zatwierdzać
Każdy projekt organizacji ruchu powinien być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej. W praktyce często się tego nie przestrzega.

Kryzys sprzyja infrastrukturze drogowej
Infrastruktura transportowa uchroni nas przed skutkami kryzysu, a kryzys- paradoksalnie- będzie sprzyjał realizacji planów infrastrukturalnych. Takie wnioski wypływają z debaty, która odbyła się 10 marca br. w Warszawie, w ramach Executive Club. Spotkanie zorganizowały Cigno Consulting oraz Holon Consultants.

V Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim
V Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim odbyły się 28 marca br. na stoku slalomowym Harenda w Zakopanem. Wyniki i relacja dostępne na stronie www.oigd.com.pl oraz w numerze 4 magazynu „Polskie Drogi”.