PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 3/2009

← Powrót do Archiwum danego roku

Trzeba dbać o rozwój sieci dróg, bo to krwiobieg gospodarki
Rozmowa z Andrzejem Adamczykiem, wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury, posłem Prawa i Sprawiedliwości.

Inwestycje drogowe pod lupą BCC
Business Centre Club, prestiżowa organizacja zrzeszająca blisko 2000 przedsiębiorców, przygotowała raport na temat stanu inwestycji drogowych w Polsce. Autorzy kilkustronicowego opracowania nie ograniczają się tylko do oceny obecnej sytuacji, wskazując również decydentom konkretne rozwiązania, które mogą ułatwić funkcjonowanie firm drogowych i przyspieszyć proces inwestycyjny.

Wiedza i pieniądze spotykają się w Centrum
Czy możliwe jest efektywne wykorzystanie wszystkich środków Unii Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych? To pytanie, na które jeszcze dzisiaj można odpowiedzieć twierdząco. Jednak, aby wykorzystać tę wciąż istniejącą możliwość ci, którzy wiedzą jak pozyskać pieniądze, muszą spotkać się z tymi, którzy wiedzą jak zrealizować inwestycje. Centrum Unijnych Projektów Transportowych to miejsce, w którym takie spotkanie jest możliwe.

Szeroki front robót na polskich autostradach
Obecnie mamy w Polsce zaledwie 765,7 km autostrad. Rządowy program przewiduje wybudowanie kolejnych około 900 km. Ma to nastąpić do 2012 roku. Sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja na froncie robót autostradowych: na jakim etapie są działania inwestorów i wykonawców poszczególnych odcinków, kiedy ruszą kolejne inwestycje i w jakim terminie skończą się te, które już trwają.

Czy projektowanie jest barierą w rozwoju drogownictwa?
Z inicjatywy redakcji „Polskich Dróg”, 2 marca br. odbyła się dyskusja poświęcona problemom projektowania dróg.

Jakość robót drogowych w ocenie NIK
Najwyższa Izba Kontroli uważa, że administracja publiczna nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia odpowiedniej jakości robót wykonywanych na drogach. Kontrolerzy NIK dostrzegli nieprawidłowości na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Korzystamy z dobrych tradycji, ale kształcimy nowocześnie
Kierunki specjalizacji przyszłych drogowców kształconych na Politechnice Warszawskiej wynikają z tradycji uczelni. Wyznaczali je profesorowie, których należy uznać za filary polskiego drogownictwa. O tym jak obecnie przedstawia się sytuacja uczelni mówi prof. Tadeusz Sandecki, kierownik Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej.

Pracuję najlepiej jak potrafię
Rozmowa z inżynierem Stanisławem Illukiewiczem z Chrzanowa- laureatem nagrody Pontifex Cracoviensis w kategorii najlepszy menadżer roku 2008.

Kładka z przyszłości w Gądkach
Stalowa,łukowa kładka dla pieszych z podwieszonym pomostem z kompozytów polimerowych nad drogą S11 w Gądkach koło Kórnika, to prawdziwa perełka wśród tego typu budowli. Imponuje niebanalnym kształtem i zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych.

Budowa i utrzymanie skarp drogowych
Skarpy SA narażone na erozję powierzchniową w trakcie ich budowy oraz późniejszej eksploatacji. Usuwanie skutków erozji pochłania do 20 proc. kosztów robót ziemnych, dlatego tak istotna jest ochrona skarp przed czynnikami denudacyjnymi.

Więcej luzu, lepsze efekty
Dokonana w sierpniu nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła do przepisów 52 zmiany. Dwanaście spośród nich usuwa rozbieżności z prawem wspólnotowym. Wszystkie w mniejszym lub większym stopniu mają na celu dopasowanie naszego systemu prawnego do wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższych latach.

Specustawa w praktyce
Jak rozumieć pojęcie „właściwy zarządca drogi”? Jaki zakres inwestycji obejmuje decyzja, jeśli uwzględnimy przepisy innych ustaw? Jak należy postępować w przypadku przebudowy drogi, gdy inwestor nie jest jej zarządcą? To kolejne wątpliwości, które rodzi znowelizowana specustawa.

Decyzje środowiskowe w jednych rękach
Rozmowa z Michałem Kiełsznią- Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Nowa procedura oceny oddziaływania na środowisko
Procedurę oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, reguluje ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), zwana dalej ustawą ooś.

Konieczna jest nowa ustawa o drogach
Rozmowa z Czesławem Wandzlem- przewodniczącym Komisji Drogownictwa Miejskiego, dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

Udana dekada ZDP w Płońsku
W ciągu 10 lat działalności ZDP w Płońsku na inwestycje drogowe wydano 50 mln zł. Z tego tylko 21 mln zł (42 proc.) stanowiły środki własne powiatu. Resztę udało się zdobyć dzięki programom pomocowym i dobrej współpracy z gminami.

Kołobrzeski patent na ciężarówki
Jak Radzic sobie z ważącymi po kilkadziesiąt ton ciężarówkami, załadowanymi materiałami budowlanymi, które niszczą drogi powiatowe nieprzystosowane do przenoszenia tak dużych obciążeń? Czy inwestor, na zlecenie którego regularnie odbywa się taki transport powinien ponosić koszty naprawy uszkodzonej drogi? Na te i inne pytania udało nam się poznać odpowiedzi, odwiedzając Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

BRD ważnym zadaniem powiatów
W Przebrnie k/Krynicy Morskiej odbyło się w połowie lutego br. posiedzenie Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych z udziałem dyrektorów dróg powiatowych województwa pomorskiego. Głównym tematem spotkania było omówienie problemów związanych z poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych.

ZDP o rekomendacjach dla drogownictwa
Cele działania powołanej przez ministra infrastruktury Stałej Komisji Rekomendacji ds. drogownictwa oraz efekty jej prac- były głównym tematem VII Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Mazowieckiego.

Zachodniopomorskie czeka na środki z RPO
Pierwszy tegoroczny Konwent Dyrektorów Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego odbył się 18 lutego 2009 r. Głównym tematem konwentu były wymagania związane z aplikowaniem o środki z RPO.

Poszkodowani na drogach
Ofiary wypadków drogowych Maja prawo do pełnego wyrównania poniesionych szkód- stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski podczas konferencji „Losy ofiar wypadków drogowych”.