PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 10/2009

← Powrót do Archiwum danego roku

Budżetowe przymiarki do 2010 roku
Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu państwa i w ostatnim dniu września przesłał go do Sejmu. Zaplanowane w projekcie wydatki na inwestycje drogowe w roku 2010 mają wynieść 31 mld 94 mln zł.

Jesienny wysyp obligacji drogowych BGK
W połowie października ruszy sprzedaż obligacji infrastrukturalnych emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Emisję przeprowadzi Narodowy Bank Polski. Od 14 października do 9 grudnia br. przeprowadzonych będzie pięć przetargów. W ofercie znajdą się obligacje 5-letnie z oprocentowaniem na 6,25 proc. W ten sposób na potrzeby drogownictwa do końca roku może być pozyskane 7,25 mld zł.

Obwodnicowy rozkład jazdy
Każdy kierowca wie, ile czasu zabiera mu przejechanie przez miasto. Tam, gdzie tranzyt miesza się z ruchem lokalnym, powstają korki. W ciągu najbliższych lat sytuacja na głównych szlakach drogowych musi się znacznie poprawić. Ma temu służyć m.in. budowa obwodnic. Jak wygląda obecnie sytuacja na ich placach budowy? Którymi obwodnicami pojedziemy jeszcze w tym roku, a na które przyjdzie nieco poczekać? Na jakim etapie są przygotowania do kolejnych inwestycji? Na te i inne pytania staraliśmy się znaleźć odpowiedzi w naszym raporcie.

Nowe Skalmierzyce odetchnęły
Licząca 7,3 km obwodnica Nowych Skalmierzyc w ciągu drogi krajowej nr 25 jest już otwarta. Jej budowa trwała od stycznia 2007 roku do połowy września 2009 r. W ramach inwestycji wykonano jednojezdniową drogę o klasie GP, 2 węzły dwupoziomowe, 5 obiektów mostowych na drogach poprzecznych do obwodnicy oraz pełen system dróg serwisowych (około 6,6 km). Koszt tego przedsięwzięcia to blisko 120 milionów złotych.

Who is who w drogownictwie
Rozmowa z Katarzyną Wysocką, dyrektorem ds. wdrażania i realizacji kontraktów w firmie ECM Group Polska

Potrzebne jest dobre finansowanie badań
Rozmowa z prof. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, dyrektorem naczelnym Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Mniejsze budżety, kłopotliwe prawo
– Były takie lata, że nie byliśmy w stanie przerobić środków, które były do dyspozycji. Teraz mamy sytuację odwrotną, czyli posiadamy wolne moce przerobowe – stwierdził Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, podczas ostatniego Konwektu Dyrektorów ZDW. Konwent odbył się 10 września br. w czasie trwania targów INFRA-Meeting w Sosnowcu. Jak pokazało spotkanie, pieniądze to nie jedyny i pewnie nie najważniejszy problem zarządców dróg tego szczebla.

XVII Zjazd Drogowców Miejskich
W Tarnowie w dniach od 16 do 18 września 2009 r. odbył się XVII Zjazd Drogowców Miejskich. Spotkanie tej grupy zawodowej jest organizowane cykliczne co dwa lata, począwszy od 1975 r. Tym razem gospodarzem był Tarnów i Prezydent Miasta Ryszard Ścigała.

Warto koordynować inwestycje w pasie drogowym
Koordynacja robót w pasie drogowym jest konieczna przede wszystkim ze względu na liczbę i skalę zadań inwestycyjnych. Żeby zmniejszyć koszty społeczne tego typu przedsięwzięć warto jako kryterium przetargowe przyjąć czas realizacji, a także stosować kary za opóźnienia i premie za szybszą realizację zleceń.

Realizacja wniosków Kongresu
W Zawadce Pilickiej w województwie śląskim odbyło się na początku września br. spotkanie Krajowej Rady Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych i przewodniczących Konwentów ZDP. Dokonano przeglądu wniosków przyjętych na X Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych, który odbył się w maju br. w Zamościu.

Blaski i cienie dróg Podkarpacia
W Kolbuszowej pod koniec września br. odbył się Konwent starostów i dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych woj. podkarpackiego. Podczas spotkania dokonano oceny działań podejmowanych w powiatach w zakresie poprawy stanu dróg oraz wskazano na potrzeby związane z dalszym rozwojem sieci drogowej.

O „schetynówkach” i RPO w Małopolsce
Przegląd realizacji projektów wykonywanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przygotowanie wniosków do tegorocznej edycji Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych
– to dwa zagadnienia, które zdominowały Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Małopolskiego. Spotkanie odbyło się w dniach 4-5 września w bacówce „Biały Jeleń” w Iwkowej.

O przygotowaniach do kongresu
Drogi powiatowe, mosty, wiadukty stanowią nadal obszar wymagający pilnych modernizacji i przemyślanych zmian – stwierdził Marian Gajda, dyrektor ZDP w Zawierciu, przewodniczący Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Śląskiego.

Drogi powiatowe zdecydują o rozwoju małej ojczyzny
Powiat biłgorajski położony jest w obszarze regionu turystycznego Roztocze. Posiada wiele walorów, które mogą służyć rozwojowi mniejszych ośrodków. Ograniczone możliwości finansowe na utrzymanie sieci dróg powiatowych ujemnie wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy i turystykę. Tymczasem w powiecie biłgorajskim drogi powiatowe stanowią ponad 50 proc. dróg publicznych.

Droga powiatowa jak nowa
W powiecie płońskim 9 września br. została uroczyście oddana do użytku przebudowana droga powiatowa nr 3020 Galomin-Dramin-Krajkowo o długości 9,6 km. Realizacja tej inwestycji, jak mówił Jan Mączewski, starosta płoński, była możliwa dzięki Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Nowoczesne zarządzanie drogami
Na odcinkach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie dokonano identyfikacji parametrów stanu technicznego nawierzchni. Wykorzystano przy tym nowoczesne metody pomiarowe oraz techniki rejestracji obrazu.

Koronkowa robota
Ażurowe konstrukcje bramowe są dziś naturalnym elementem krajobrazu nad drogą. Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu w ich miejsce wybierano ciężkie bramownice z pełnego profilu.

Trybunał o nieruchomościach przejętych pod drogi
Wszystkie osoby, które utraciły własność nieruchomości miały możliwość zgłoszenia w określonym terminie roszczenia odszkodowawczego, niezależnie od tego czy została w tym okresie wydana decyzja wojewody – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Takiej specustawy oczekuje projektant
Specustawa drogowa niemal od czasu uchwalenia jest przedmiotem dyskusji w środowisku drogowców. Jej kolejne nowelizacje odbiegają od potrzeb praktyków. Poniżej, jako kolejny głos w dyskusji, przedstawiamy oczekiwaną propozycję nowych przepisów. Została ona przygotowana przez projektanta i jest punktem widzenia osoby, która na co dzień zmaga się z niedoskonałym prawem. Być może tekst będzie zalążkiem kolejnej dyskusji, do której zapraszamy.

Specjalizacja i kompleksowość
COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. to jedno z największych w kraju biur projektowych zajmujących się kompleksowym wykonywaniem projektów inżynierskich we wszystkich fazach projektowych w branży budownictwa drogowego i mostowego, a także w dziedzinie melioracji wodnych i infrastruktury technicznej. Obecnie biuro zatrudnia na etatach 70 pracowników i posiada 6 wyspecjalizowanych pracowni, w których na „deskach kreślarskich” powstaje wiele projektów budowli inżynierskich, dróg i autostrad. O firmie i współczesnym projektowaniu rozmawiamy z dyrektorem naczelnym i prezesem firmy, Andrzejem Miłkowskim.

Kaprin – betonowa pewność bytu
Firma Kaprin z Krzeszowic koło Krakowa – producent prefabrykatów betonowych dla kanalizacji, drogownictwa i energetyki obchodzi 20 lecie swej działalności. O osiągnięciach i zamierzeniach spółki rozmawiamy z jej prezesem Andrzejem Działkowcem.

Projekt „Most w 3 miesiące” w fazie finalnej
Już na początku przyszłego roku na rynek trafią nowe produkty do szybkiej i niedrogiej budowy mostów. To efekt będącego obecnie w fazie finalnej projektu „Most w 3 miesiące”.

Sprzężenie urządzeń sprawiło, że mobilne urządzenia dorównały stacjonarnym
Firma Kleemann pokazała, co jest dziś możliwe dzięki wiedzy na temat procesów technologicznych i zastosowaniu wydajnych urządzeń

Badania konstrukcji betonowej zbrojonej włóknem stalowym
W artykule przedstawiono przebieg badań konstrukcji betonowej zbrojonej włóknem stalowym, przeprowadzonych na Stanowisku do badań statycznych i zmęczeniowych „STEND” w Ośrodku Badań Mostów, Betonów i Kruszyw IBDiM w Żmigrodzie. Zrealizowano je w ramach 6. Ramowego projektu badawczego „SCOUT – Zrównoważony Sposób Budowy Podziemnych Obiektów Infrastruktury Transportowej” (Sustainable Construction of Underground Transport Infrastructures).

Pobór próbek przy badaniu ścieków z pasów drogowych
Prowadzenie systemowe pomiarów zanieczyszczeń ścieków przynajmniej w ustawowych parametrach, takich jak zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne (wcześniej substancje ropopochodne), pozwala na prawidłową ocenę stanu odwodnienia i oczyszczania ścieków deszczowych z powierzchni dróg publicznych, wprowadzonych do ziemi lub do wód. Artykuł przedstawia problematykę poboru próbek do badań na podstawie doświadczeń województwa świętokrzyskiego.

Infrastruktura i beton w Expo Silesia
– Śląsk to największa w Polsce aglomeracja, a co się z tym wiąże jest tutaj najbardziej rozwinięta infrastruktura wymagająca stałej modernizacji i inwestycji. Milionowe nakłady na rozwój infrastruktury i obecność głównych inwestorów – mam tu na myśli przedstawiciele GDDKiA i dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich – to był najlepszy powód do tego, żeby zaprezentować ofertę firmy na Targach INFRA-Meeting – stwierdza Michał Poniatowski, dyrektor targów INFRA-Meeting.

Jak badać stan techniczny dróg?
Już po raz czwarty firma Lehmann+Partner Polska zorganizowała w Liczeniu na początku września br. Konferencję Zarządców Drogowych. Tematyka spotkania dotyczyła zagadnień związanych z zabiegami utrzymaniowymi na drogach, a także wykorzystania w tym celu danych uzyskanych w wyniku prowadzonej przez Zarządy ewidencji drogowej.

Systemy Transportowe – teoria i praktyka
Pod hasłem „Systemy transportowe teoria i praktyka” odbyła się z końcem września w Katowicach VI Konferencja Naukowo – Techniczna, poświęcona zagadnieniom rozwoju różnych dziedzin i rodzajów transportu oraz ich wpływu na gospodarkę kraju. Gospodarzem konferencji był jak zawsze Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, zaś patronat honorowy nad konferencją objął marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Ministerstwo Infrastruktury.