PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 1-2/2009

← Powrót do Archiwum danego roku

Naszym priorytetem jest wykonanie zadań związanych z EURO 2012
Rozmowa ze Zbigniewem Rapciakiem- Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Realny program, prostsze procedury i sprawniejsza instytucja
GDDKiA w 2008 r. oddała do użytku 243,4 km dróg w tym: 66,7 km autostrad, 176,7 km „ekspresówek” i obwodnic. Z przeznaczonych w budżecie na drogi 21 mld zł, udało się wydać zaledwie 16.

Lubelskie przyśpiesza na drogach krajowych
Ponad 315 mln zł wydał lubelski Oddział GDDKiA w 2008 roku na budowę i przebudowę dróg oraz prace przygotowawcze i wykupy gruntów. Do użytku oddano trzy obwodnice i ponad 120 km zmodernizowanych tras. To jednak dopiero początek wielkich inwestycji w tym regionie.

Europejskie drogi Lubelszczyzny
Rozmowa z Bogdanem Kawałko- dyrektorem Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Ubiegłego roku nie możemy uznać za dobry
Rozmowa z Wojciechem Malusim- prezesem Zarządu OIGD.

Rok 2009 – w oczekiwaniu na boom?
Początek roku przynosi zawsze nowe nadzieje. Jest to doskonały czas na podsumowanie zakończonych 12 miesięcy i spojrzenie w przyszłość. Jaki więc był 2008 rok? Czy spełnił pokładane w nadzieje? Jakie szanse i zagrożenia przyniosą najbliższe miesiące? Czy ogromne wydatki, zapisane w budżecie na rozwój infrastruktury drogowej mogą stać się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki? To tylko niektóre z pytań, które postawiliśmy przedstawicielom dużych firm działających na polskim rynku drogowym.

Przedsiębiorstwa w regionie lubelskim
Rozmowa ze Zbigniewem Nastajem- prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kraśniku, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OIGD.

Decyduje podaż
Rozmowa z Maria Zatorską- prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, przedstawicielem Regionu Lubelskiego w Radzie OIGD.

Nauka blisko praktyki
Politechnika Lubelska jest wielce zasłużoną uczelnią, kształcącą kadry dla drogownictwa regionu lubelskiego. O to, co dzieje się w jej Katedrze Dróg i Mostów pytamy prof. dr. Hab. inż. Jana Kukiełkę.

Łuk na Wisłą w Puławach
Most na Wiśle w Puławach to ważna inwestycja nie tylko w skali regiony lubelskiego, ale zapewne całego kraju. Obecnie trwają prace nad dokończeniem tego ciągu komunikacyjnego, czego efektem będzie budowa II etapu obwodnicy Puław i połączenie drogi krajowej nr 12 z droga krajową nr 17 w węźle Sielce.

Będą wnioski o zmiany
Zakończyły się pierwsze kwalifikacje projektów do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Nie brak propozycji zmian, szczególnie w kwestii prowadzenia ocen projektów. Spore emocje wzbudza także równy podział puli pieniędzy pomiędzy 16 województw.

Starostowie i drogowcy o powiatowych problemach
W Węgrowcu odbył się Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego. Jednym z głównych tematów posiedzenia była realizacja ustawowych obowiązków zarządców dróg oraz bieżące regulacje prawne związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Teoria a praktyka w zamówieniach publicznych
Problematyka zamówień publicznych istnieje w polskiej rzeczywistości od 1995 roku, od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.

Nowelizacja Specustawy
Nowelizacja Specustawy w zakresie dróg publicznych- zmiany na lepsze?