PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 5/2008

← Powrót do Archiwum danego roku

W powodzenie drogowego programu musi uwierzyć społeczeństwo
– O tym programie (rządowym programie budowy dróg) i konieczności jego wykonania trzeba mówić jak najwięcej, by z informacją o tych działaniach dotrzeć do społeczeństwa. Dzisiaj właśnie to jego protesty są też poważną barierą w powodzeniu tego przedsięwzięcia. Tłumaczenie, że przecież uprzedzaliśmy o inwestycji, że były one uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego i można było wyrażać opinie nie są dla społeczeństwa dostatecznym i przekonującym argumentem – rozmowa ze Zbigniewem Rapciakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Konflikty interesów, a nie złe prawo utrudniają inwestycje drogowe
Za różnymi regulacjami stoją ludzie i ich partykularne interesy. I właśnie to stanowi przeszkodę w stosowaniu regulacji, które mają ułatwić proces budowlany. (…) Nie znikną one nawet w sytuacji presji czasowej i zagrożenia kompromitacją.

Różnice w procedurach zamówień publicznych w wybranych krajach europejskich
Prawo hiszpańskie przeciwstawia się problemowi rażąco niskiej ceny i określa kilka metod postępowania. Bierze przy tym pod uwagę średnią cenę oraz odchylenia każdej oferowanej ceny od średniej. (…) Litwini uszczegółowili zapisy Dyrektywy Europejskiej poprzez sformułowanie, że rażąco niska cena oferowana za dostawy, usługi lub prace to cena niższa o 15 proc. od średniej arytmetycznej cen oferowanych przez wszystkich oferentów.

Na razie spadek optymizmu, choć perspektywy obiecujące
Po dobrym dla drogownictwa roku 2006 nadszedł rok 2007, który – jak wskazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmy Arcata Partners wśród zarządów firm drogowych – był rokiem stagnacji.

Wzrosła liczba wypadków drogowych
W 2007 r. na drogach zdarzyło się blisko o 6 proc. więcej wypadków niż w roku 2006. Wzrosła też liczba zabitych i rannych w wyniku zdarzeń drogowych.

Prawidłowe specyfikowanie geosyntetyków w funkcji stabilizacji
Za dynamicznym rozwojem branży geosyntetyków często nie nadąża prawodawstwo i literatura techniczna. Publikacje często nie uwzględniają różnic w stosowaniu geosyntetyków, które różnią się zarówno pod względem istotnych z punktu widzenia efektywności zastosowania parametrów technicznych, jak i mechanizmu pracy w konstrukcji.

Izolacje mostowe stosowane w Polsce
Koszt wykonania obiektu mostowego to ok. 4,5-6 tys. zł za metr kwadratowy. Sama izolacja natomiast kosztuje 30 – 60 zł za tę samą powierzchnię, czyli ok. 1 proc. wartości inwestycji mostowej. Wydawałoby się więc, że jest to coś, co w praktyce ma niewielkie znaczenie. Jednak w rzeczywistości jest inaczej.

Niskonakładowy zysk prac utrzymaniowych
Wspomożeniem działań w utrzymaniu pasa drogowego jest zatrudnienie robotników w ramach robót publicznych oraz przygotowania zawodowego. Taki system od kilku lat bardzo dobrze sprawdza się w Bytomiu.