PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 4/2008

← Powrót do Archiwum danego roku

Skutki rozproszenia drogowych decyzji
EURO 2012 jest sprawą wtórną dla drogownictwa. Realizacja programu inwestycji drogowych na mistrzostwa może być tylko potencjalnym czynnikiem stymulującym i przyspieszającym rozwiązania głównych problemów w drogownictwie. – Podstawową kwestią jest to, że ich rozstrzygnięcie aż w 80 proc. nie zależy od konstytucyjnie odpowiedzialnego za drogi ministra infrastruktury – uważa Wojciech Malusi, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Sukces zależy od prawa i decyzyjności administracji
Drogowcy podkreślają, że różnica obecnego rządowego programu w stosunku do poprzednich polega na przejściu z dyskusji o tym, jak wybudować 200 km autostrad i dróg ekspresowych rocznie do tego, jak w ciągu roku wykonać ich 350 km. – To jedyny „postęp” – krytycznie mówili drogowcy podczas spotkania Polskiego Kongresu Drogowego, które odbyło się 18 marca br. W Józefowie pod Warszawą.

Warunki kontraktowe FIDIC powinny być obowiązkowo stosowane
– Minister infrastruktury powinien zdecydować w jaki sposób należy traktować FIDIC w polskich przepisach, bo dostosowując go nie należy wyjmować z jego zapisów ważnych zasad, ani też niczego dorzucać. (Rozmowa z dr. Pawłem Nowakiem, adiunktem w Katedrze Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezesem Polish-British Construction Partnership).

Czas uniezależnić drogownictwo od politycznej koniunktury
– Sądzę, że moi koledzy drogowcy potwierdzą, że EURO 2012 nie ma dla nas większego znaczenia. Nas interesuje normalna, uczciwa, coroczna perspektywa inwestycyjna budowy dróg, a nie zryw na mistrzostwa. (Rozmowa z Adamem Królikowskim, prezesem spółki UNIDROG z Grajewa na Podlasiu, wiceprezydentem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa).

Nawierzchnie z betonu porowatego w świetle projektu krajowych wytycznych technicznych
Rozwiązania, które charakteryzują się małą uciążliwością dla otoczenia i są przyjazne dla użytkowników dróg zyskują coraz większą popularność. Ich przykładem są nawierzchnie z betonu porowatego. Oprócz znacznej redukcji hałasu powstającego na styku opony z nawierzchnią charakteryzują się one także wyższym poziomem bezpieczeństwa oraz szybkim odprowadzaniem wody w czasie deszczu.

Bezpieczna infrastruktura drogowa – brd w planowaniu, projektowaniu, realizacji i eksploatacji dróg
– Nasze warunki techniczne obowiązują w niezmienionej postaci już 10 lat, a przecież w tym czasie zaszło szereg zmian – na przykład w projektowaniu geometrycznym, gdzie odchodzenie od niektórych starych standardów wynika z analiz bezpieczeństwa ruchu i wyników prac badawczych. (Rozmowa z prof. Marianem Traczem – kierownikiem Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej).