PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 11/2008

← Powrót do Archiwum danego roku

Politycy o drogach
W trakcie uroczystości otwarcie VI Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej „Infrastruktura 2008” i podczas seminarium „Drogi przyjazne środowisku” Cezary Grabarczyk, minister Infrastruktury powiedział, że Polska jest obecnie w przełomowym momencie.

IV Forum Polskiego Kongresu Drogowego
Do wspólnych poszukiwań odpowiedzi skłonił naukowców, urzędników administracji publicznej, przedsiębiorców i ekologów temat forum „Przygotowanie projektów drogowych a ochrona środowiska”.

Efekty środowiskowe obniżenia temperatury produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych
Efekty środowiskowe obniżenia temperatury produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych.

Wzmocnienie stalowego mostu drogowego o konstrukcji kratownicowej
Artykuł przedstawia udaną próbę uratowania ponad stuletniego stalowego mostu drogowego o konstrukcji kratownicowej. Most ten położony jest nad Bobrem, w miejscowości Kraszowice.

Ochrona środowiska
Skuteczność zainstalowanych urządzeń ochrony środowiska w podczyszczaniu wód opadowych i roztopowych.

Nawierzchnie dotykowe- pasy prowadząco- informacyjne i ostrzegawcze na ciągach pieszych
(cz. 3)

Samodzielne poruszanie się osób o ograniczonych możliwościach widzenia się jest łatwe. Liczba przeszkód i wynikających z tego zagrożeń zmusza je do stałego skupienia i uwagi. Dlatego w poprawie komfortu i bezpieczeństwa poruszania się niewidzących znakomitym rozwiązaniem jest zastosowanie nawierzchni dotykowych, czyli pasów prowadząco- informacyjnych oraz pasów ostrzegawczych

Nie tylko autostrady
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wykona niemal w 100 proc. swoje tegoroczne założenia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zostanie odnowionych lub zbudowanych ponad 100 km dróg.

Inwestycje poprawiające bezpieczeństwo
Powiat Ostródzki posiada 707 km dróg powiatowych, w tym ulice powiatowe w czterech miastach. Drogami zarządza od początku istnienia powiatu Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, który zdobywa dodatkowe środki finansowe na poprawę infrastruktury drogowej.

Spotkanie ze Związkiem Powiatów Polskich
Na początku października br. odbył się w Końskich XXXI Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Świętokrzyskiego. Tematem spotkania było omówienie stanu przygotowań do stworzenia Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.

Realizacja programów unijnych
W Kruszynianach odbył się Konwent Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Podlaskiego, którego tematem była realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2011.

Przygotowania do zimy
Relacja z XIII Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Dolnośląskiego w Złotnikach Lubańskich.

VIII Zachodniopomorskie Forum Drogownictwa
Określenie możliwości i potrzeb współdziałania różnych struktur zarządzania drogami było głównym celem dorocznego spotkania drogowców regionu zachodniopomorskiego.

„Infrastruktura 2008”
Relacja z VI Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej „Infrastruktura 2008”.