PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 10/2008

← Powrót do Archiwum danego roku

Drogi trwałe i proekologiczne
Rozmowa z prof. Dariuszem Sybilskim – kierownikiem Zakładu Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Materiały miejscowe w budownictwie drogowym
Współczesne technologie projektowania i budowy dróg umożliwiają wykorzystanie materiałów lokalnych, a więc surowców pochodzących z naturalnych zasobów zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie realizowanych projektów inwestycyjnych.

Sposoby wykorzystania materiałów miejscowych i alternatywnych
Stosowanie materiałów miejscowych oraz alternatywnych w drogownictwie jest koniecznością wynikającą z potrzeby ochrony środowiska.

Odwodnienie dróg – dlaczego szukamy alternatywnych rozwiązań?
Z cyklem obiegu wody w przyrodzie związane są naturalne zjawiska opadów deszczu i śniegu. W warunkach nienaruszonych działalnością człowieka wody opadowe wsiąkają w grunt lub spływają po powierzchni i tworzą cieki wodne. Jednak intensywna urbanizacja zakłóciła naturalne wsiąkanie wód opadowych do gruntu. Praktyka projektowania drogowych podczyszczalni deszczowych

Prawo wokół drogi
Zmiana ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zintegrowane systemy zarządzania drogowymi sygnalizacjami świetlnymi
Wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania ruchem są największą jakościowo zmianą w odniesieniu do sygnalizacji świetlnych instalowanych w ostatnim czasie na drogach miejskich oraz zamiejskich.

Nawierzchnie dotykowe- pasy prowadząco- informacyjne i ostrzegawcze na ciągach pieszych (cz. 2)
Samodzielne poruszanie się osób o ograniczonych możliwościach widzenia się jest łatwe. Liczba przeszkód i wynikających z tego zagrożeń zmusza je do stałego skupienia i uwagi. Dlatego w poprawie komfortu i bezpieczeństwa poruszania się niewidzących znakomitym rozwiązaniem jest zastosowanie nawierzchni dotykowych, czyli pasów prowadząco- informacyjnych oraz pasów ostrzegawczych.

Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych
Rząd planuje budowę ok. 2 tys. km dróg gminnych lub 1 tys. km dróg powiatowych, a w każdym województwie po ok. 80 km nowych dróg. Program ma ruszyć już w przyszłym roku.