PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 9/2007

← Powrót do Archiwum danego roku

System finansowania nie odpowiada potrzebom dróg w metropoliach
Rozmowa z Piotrem Uszokiem- prezydentem Katowic, sekretarzem Zarządu Unii Metropolii Polskich.

Postulat „jedno miasto – jeden zarządca dróg” wciąż aktualny
Rozmowa z Andrzejem Porawskim – dyrektorem Biura Związku Miast Polskich.

Warszawa: Nie wszystko zależy od ZDM
Najważniejsze inwestycje drogowe z punktu widzenia stolicy to te, które nie zależą od samorządu Warszawy. Stolica będzie bowiem zakorkowana dopóty, dopóki nie powstaną obwodnice miasta w ciągach otaczających ją dróg krajowych. Na razie zbyt duże natężenie ruchu tranzytowego oraz liczba samochodów skutecznie uniemożliwiają swobodna komunikację w mieście.

Sterowany zysk drogowego oświetlenia
Olsztyn w ostatnich latach zmodernizował i rozbudował sieć oświetlenia ulic. Uzyskał w ten sposób wymierne oszczędności w opłatach za pobieraną energię. Nadzór na funkcjonowaniem urządzeń oświetlenia oraz optymalizację ich pracy, przynoszącą również efektywne oszczędności w wydatkach za energię i konserwację, dokonuje automatycznie oryginalny system sterowania oświetleniem. Za skale inwestycji oraz wdrożenie systemu zarządzającego miejskim oświetleniem Olsztyn otrzymał tytuł „Najlepiej oświetlonego miasta 2007 roku”.

Cenowa gorączka
Napięte harmonogramy , śmiałe plany, nadzwyczajne środki, specustawa, a w perspektywie organizacja futbolowych Mistrzostw Europy. Tak przedstawia się obraz polskiej rzeczywistości drogowej. Niestety, jedynie na papierze. Oprócz znanych już przeszkód, stojących na drodze realizacji niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, stanęła kolejna niespodziewana kwestia: wzrost cen materiałów budowlanych.

Projektowanie technologii remontów nawierzchni ulic
Projektowanie technologii remontów ulic nie jest łatwe. Utrudnia je m.in. duża liczba zmiennych czynników, które należy w tym przypadku uwzględnić. Ponadto zbieranie niezbędnych danych o ruchu, stanie nawierzchni oraz konstrukcji to procesy, które wymagają dużego doświadczenia.

Wypełniacze do mieszanek mineralno- asfaltowych
W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich najbardziej rozpowszechnionymi nawierzchniami na drogach publicznych SA nawierzchnie wykonywane przy użyciu lepiszcza asfaltowego. Pomimo trwającej dyskusji „asfaltowe czy cementowe”, zalety nawierzchni asfaltowych znacznie przewyższają ich wady tak pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

SMA na obiektach mostowych
Mieszanka SMA wykazuje cechy, które przemawiają za stosowaniem jej w nawierzchniach mostów. Charakteryzuje się ona m.in. dużą odpornością na deformacje i znaczną wytrzymałością zmęczeniową.

Stosowanie kruszyw lokalnych i sztucznych w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności
Wyniki badań prowadzonych w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów świadczą, że kruszywa uznawane za słabsze lub budzące niepewność o trwałość wykonywanych z nimi nawierzchni asfaltowych mogą być z powodzeniem stosowane w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności.

Amerykańskie doświadczenia z działań lokalnych na rzecz brd w programie GAMBIT
Stowarzyszenie Poprawy Ruchu Drogowego (TIA) z hrabstwa Oakland w Michigan wspierając program GAMBIT od czasu jego powstania zwraca uwagę, że w celu osiągnięcia lepszych wyników GAMBIT musi być intensywniej wdrażany na poziomie lokalnym. To lokalne społeczności muszą poczuć się odpowiedzialne za stan brd oraz inspirowanie działań prewencyjnych.

Samorządowi drogowcy do oceny
Do 10 października br. powinna się zakończyć ocena pracowników samorządowych. Według nowych zasad oceniani będą także zatrudnieni w samorządowych jednostkach drogowcy.

Inwestycyjne porozumienie Mazowsza i Lubelszczyzny
Miejscowości Solec na Mazowszu i Kamień na Lubelszczyźnie połączy most- przeprawa przez Wisłę, która zapewni ciągłość Drogi nr 747 przebiegającej przez oba regiony. Planowana inwestycja usprawni ponadto dostęp do głównych międzynarodowych korytarzy transportowych sieci TEN- T oraz udrożni powiązania komunikacyjne wyprowadzające ruch w kierunku przejść granicznych.

Jak powstała zieleń w miastach (cz.1)
Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że planowanie zieleni miejskiej nie może być przypadkowe. Potrzebna jest w tym zakresie określona polityka samorządu. W jej kreowaniu powinny aktywnie współuczestniczyć zarządy dróg.