PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 7-8/2007

← Powrót do Archiwum danego roku

Gdzie leży odpowiedzialność za sprzątanie chodników
Wąski pas zieleni miedzy jezdnią a chodnikiem nie zdejmuje z właścicieli nieruchomości obowiązku sprzątania chodnika – wynika z publikowanych w tym artykule wyroków sądów. Choć wyroków tych nie można traktować jako powszechnej wykładni prawa, mogą one być dla zarządów argumentem przemawiającym na ich korzyść w sprawach wynikających z trudnej interpretacji przepisu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mosty w trzy miesiące
Instytut Badawczy Dróg i Mostów rozpocznie projekt „Mosty w trzy miesiące”. Jego celem jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w budowie i modernizacji obiektów mostowych o rozpiętości przęseł do 80 m.

Co planuje zbudować rząd
Inwestycje drogowe do 2015 r. będą kosztować 164 mld zł – zapowiedział minister Jerzy Polaczek przedstawiając „Program budowy dróg krajowych na lata 2007 – 2015”. Za te pieniądze ma powstać m.in. 770 km autostrad w systemie tradycyjnym, 375 km autostrad w ramach koncesji oraz 2817 km dróg ekspresowych.

Realny program, czy kolos na glinianych nogach
Bez rzetelnego oszacowania źródeł finansowania oraz bez zmian przepisów prawa nie wybudujemy dróg na EURO 2012 – przestrzegają przed niebezpieczeństwem klęski przedsiębiorstwa drogowe.

Scalenia, a budowa autostrad
Scalenia gruntów wzdłuż inwestycji liniowych mogą być sposobem na łagodzenie napięć społecznych związanych z budową autostrad czy dróg szybkiego ruchu. Przeszkodą w ich rozwijaniu jest nieprzystające do obecnych czasów prawo, które traktuje scalenia przede wszystkim przez pryzmat wzrostu produkcji rolnej lub leśnej. Mimo barier, procesy scaleniowe udaje się realizować w Małopolsce, na odcinku autostrady A4.

Dokumentacja geodezyjno – prawna w projektowaniu dróg
Wraz z ostatnią nowelizacją specustawy wzrosło znaczenie mapy do celów prawnych. Obecnie dokument ten służy już nie tylko technicznemu wydzielaniu działek pod drogi, lecz jest podstawą decyzji o automatycznym odejmowaniu praw własności. Wzrosła tym samym odpowiedzialność wykonawcy mapy i bardziej pilna stała się konieczność opracowania standardów, które pozwolą na jednolite w całym kraju przygotowywanie map do celów prawnych.

Gdzie można zaoszczędzić czas
Obecnie obowiązujące przepisy powodują, że przygotowanie inwestycji drogowej trwa od 6 do 12 lat. To kilkukrotnie dłużej niż wynosi czas budowy standardowego – około 20-kilometrowego – odcinka drogi. Gdzie można zaoszczędzić czas? Artykuł zawiera zestawienie czynności przygotowawczych z wyszczególnieniem czasu, jaki zajmują one obecnie oraz propozycjami skrócenia tych okresów. Autorem opracowania jest Bogdan Grzechnik, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji „Polskie Drogi – od pomysłu do pozwolenia na budowę”. Konferencja odbyła się czerwcu br. w Nowym Sączu.

Respektowanie praw właścicielskich w drogowych inwestycjach
Przepisy specustawy nie przyśpieszą procesów inwestycyjnych bez respektowania praw właścicieli gruntów, w tym praktycznego stosowania zasady słusznego odszkodowania. Odszkodowanie to powinno uwzględniać m.in. utracone korzyści. Ponadto musi być wypłacane w krótkim czasie od wydania decyzji lokalizacyjnej, np. po miesiącu od jej uprawomocnienia.