PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 6/2007

← Powrót do Archiwum danego roku

Sterowanie ruchem w zależności od natężenia
Układy sterowania zależne od natężenia ruchu stosowane na skrzyżowaniach z rezerwami przepustowości, pozwalają na zmniejszenie średniego czasu oczekiwania oraz średniej długości kolejek pojazdów w porównaniu z programami stałookresowymi. Przy zbliżeniu się do granicy przepustowości, zalety elastycznych rodzajów sterowania są już mniej widoczne. Takie wnioski wypływają z badań przeprowadzonych w Hochschule Neubrandenburg, w Niemczech.

Stosowanie głębokiego recyklingu z dodatkiem EN-1
Zastosowana po raz pierwszy w 2001 r. technologia naprawy nawierzchni przez głęboki recykling podbudowy z dodatkiem środka EN-1 na jednej z dróg krajowych Małopolski w krótkim czasie zlikwidowała degradacje nawierzchni pochodzące od głębszych warstw. Pozwoliła jednocześnie zdobyć doświadczenia, które można było wykorzystać przy kolejnych zadaniach.
Warunkiem powodzenia tej technologii jest odpowiedni sprzęt umożliwiający ścisłe kontrolowanie ilości dodawanego środka EN-1 oraz nieprzekraczanie niewielkiego dodatku cementu.

Targi Autostrada-Polska
Padł kolejny rekord Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada – Polska. W XIII edycji targów uczestniczyło 753 wystawców z 23 krajów.

Inwestycje na drogach wojewódzkich
W połowie maja br. w Kołobrzegu odbył się Konwent Dyrektorów Dróg Wojewódzkich poświęcony wymianie doświadczeń związanych z przyśpieszaniem przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. W obradach konwentu uczestniczył Władysław Husejko – wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego oraz Janusz Gromek – prezydent Kołobrzegu. Uczestnicy konwentu zapoznali się m.in. z informacją o wynikach kontroli NIK dotyczącą pozyskiwania i wykorzystania środków UE na samorządowe budownictwo drogowe. W czasie dyskusji zwrócili uwagę na problemy związane z uzyskiwaniem uprawnień budowlanych przez inżynierów zatrudnionych w zarządach dróg. Podkreślali także pilną potrzebę podniesienia płac specjalistów pracujących w tych jednostkach.

Problemy inwestycji na drogach powiatowych
W przypadku dróg powiatowych sięganie po środki zewnętrzne jest konieczne. Przy skromnych budżetach własnych, fundusze zewnętrzne pozwalają rozwiązać część drogowych problemów. Jednak każda pomoc zewnętrzna wymaga wkładu własnego, a budżet powiatu jest jeden. Niewielkie środki z budżetu angażowane są więc tylko na kilka celów, na które można uzyskać środki zewnętrzne. W ten sposób powiaty pozbawiają się możliwości skutecznego finansowania innych zadań.

Czy powstanie państwowy program rozwoju dróg powiatowych
Skąd pozyskać środki na drogi powiatowe i jak zapewnić stabilne źródło finansowania tej sieci – odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy VIII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych. Powrót subwencji drogowej, udział w środkach Krajowego Funduszu Drogowego to nierealne propozycje – ocenił obecny na obradach Kongresu wiceminister transportu Piotr Stomma. Zarządcom dróg powiatowych zaproponował wspólną pracę nad stworzeniem państwowego programu dla dróg powiatowych. – Konieczne staje się sformułowanie państwowego programu dla dróg powiatowych, który uzyskałby statut zadania wyodrębnionego w wieloletnim budżecie – mówił Piotr Stomma.