PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 11/2007

← Powrót do Archiwum danego roku

O technologiach i prawie (relacja z seminarium PKD Regionu Małopolskiego)
Czasy, w których żyjemy stawiają zupełnie inne oczekiwania wobec inżynierów. (…) Obecnie ważny jest nie tylko produkt działalności technicznej – budynek, droga, most – ale również psychologiczne, estetyczne i środowiskowe konsekwencje istnienia tych obiektów – mówił podczas seminarium w Kościelisku – na początku października br. – prof. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej.

Odwrócenie idei płatnego parkowania
Sztywna stawka opłat za parkowanie w strefach płatnego postoju w praktyce uniemożliwia prowadzenie sensownej polityki parkingowej w najcenniejszych obszarach miast. Popyt na parkowanie w centrach miast często kilkakrotnie przewyższa podaż miejsc, a cena równowagi jest znacznie wyższa niż ustawowe 3 zł za pierwszą godzinę postoju.

Miejskie strategie parkingowe
Specyfika parkowania wiąże się z warunkami miejskich obszarów. Wprowadzane tam regulacje określają zasady postoju i narzędzia służące organizacji parkowania. Podstawą ich wprowadzania jest strategia, która nie może być unifikowana w skali kraju.

Co zmieniło się w Prawie zamówień publicznych
Tegoroczna nowelizacja Prawa zamówień publicznych nie jest zbyt obszerna, jednak wprowadza kilka istotnych zmian. Dodatkowo, w ostatnim czasie miało miejsce kilka zmian w zakresie interpretacji przepisów. W założeniu dostosowują zapisy do unijnych standardów i łagodzą rygory prawne. Swoboda, która została wprowadzona jest jednak czasem nadmierna, a czasem niewystarczająca.
Wzmacnianie podłoża pod drogi metodą stabilizacji gruntu
Trwałość konstrukcji nawierzchni można zapewnić już na etapie jej projektowania, zaczynając od najniższych warstw. Wiedza na temat nowoczesnych technologii pozwoli dobrać odpowiednie rozwiązanie w konkretnym przypadku.

Drogi i przyroda – konieczny kompromis
Dialog między drogowcami i przyrodnikami, jak dotychczas, jest trudny. Albo prawie nie istnieje. Istnieje natomiast problem pogodzenia chęci korzystania z unijnych funduszy z trudnościami w przestrzeganiu wspólnotowych reguł ochrony przyrody. O społecznych i środowiskowych uwarunkowaniach rozwoju infrastruktury rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Konferencja odbyła się w październiku br., podczas targów Infrastruktura w Warszawie.

Prawo lepsze, ale nadal dużo do zrobienia
W ostatnim czasie prawo bardziej sprzyja drogowcom. Chociaż oczekiwania środowiska drogowego były wyższe, to jednak część postulatów została spełniona. Ciągle jednak pozostaje dużo do zrobienia – mówiono podczas sesji prawno – środowiskowej Forum Polskiego Kongresu Drogowego. Niestosowanie procedur FIDIC, sztywne zapisy Prawa zamówień publicznych, skomplikowane i często nowelizowane Prawo ochrony środowiska – to niektóre problemy, na które zwracano uwagę.

Droga do sukcesu ciągle w budowie
Przed wyborami jeden z dzienników opublikował sondaż wskazujący co Polacy uważają za najważniejsze, czego oczekują od państwa i partii zabiegających o ich społeczne poparcie. Okazuje się, że jako najważniejsze Polacy wskazali przyspieszenie budowy autostrad i dróg ekspresowych. Czy oczekiwania te spełni przyjęty przez rząd program na lata 2008-2012? Katalog spraw, które ciągle wymagają rozwiązania sformułowano podczas Forum Polskiego Kongresu Drogowego obradującego w Warszawie
w dniach 17-18 października.