PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 10/2007

← Powrót do Archiwum danego roku

Kodeks wykroczeń za bezprawne zajęcie pasa drogowego
Wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu dotyczący samowolnego naruszenia pasa drogowego dowodzi, że ściganie zajmujących pas drogowy jest możliwe nie tylko na gruncie ustawy o drogach publicznych czy Kodeksu cywilnego, ale też na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Wizytówka nowatorstwa mostowców
Budowa obwodnicy Starego Sącza to nie lada wyzwanie. I to nie tylko ze względu na rozmach przedsięwzięcia, obejmującego również budowę mostu i dróg dojazdowych oraz dwóch wiaduktów kolejowych. Na szczególną uwagę zasługuje ponad 300-metrowy most wznoszony z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii budowlanych. Z pewnością jest to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Trudno też podobny znaleźć na świecie.

Raport o polskich mostach
Z analizy systemu transportowego Polski wynika, że w ciągu najbliższych ośmiu lat w Polsce powinno powstać około 25 dużych mostów. Ich sumaryczna długość wyniesie ok. 15 km. Ponadto prace studialne wskazują, że podczas realizacji rządowego programu budowy autostrad i dróg ekspresowych konieczne będzie wybudowanie ponad 2 tys. nowych obiektów mostowych.

Czy potrzebujemy w Europie różnych badań koleinowania
Analiza próbek wyciętych z nawierzchni (rdzeni wiertniczych) jednej z ulic miasta w Niemczech, wykonana w laboratorium drogowym Wyższej Szkoły w Neubrandenburgu wskazuje, że przyczyna tworzenie się kolein leży w nie doszacowaniu natężenia ruchu w momencie jej projektowania, a nie w złym składzie mieszanki warstwy wiążącej.

Nowe włókno TOFIC do poprawy właściwości mieszanek mineralno -asfaltowych
Najnowszym produktem pochodzącym z przeróbki zużytych opon samochodowych, którego produkcja została niedawno uruchomiona w ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim, jest włókno polimerowe TOFIC.
Jest ono uzyskiwane z przeróbki kordu tekstylnego opon samochodowych, który składa się z mieszaniny syntetycznych włókien polimerowych (poliestrowych, wiskozowych, poliamidowych, para-aramidowych).

W ochronie środowiska potrzebne są stabilne prawo i dobre praktyki
Drogownictwu w obecnym okresie nie służą zmiany przepisów ochrony środowiska. Ich wdrażanie jest bowiem procesem długotrwałym, a zmiany wprowadzane w pośpiechu powodują, że mamy przepisy, ale brakuje narzędzi do ich realizowania (Relacja z konferencji „Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie”, która odbyła się we wrześniu br. w Nałęczowie) .

Koniec garwolińskiego koszmaru
Otwarto długo oczekiwaną obwodnicę Garwolina. Uroczyste przecięcie wstęgi nastąpiło 26 września br.

Prawo ogranicza poprawę stanu miejskich ulic
Jak zarządzać miejskimi drogami, kiedy istniejące regulacje prawne nie dość, że są nieprecyzyjne to nie określają wyraźnie sfer działania administracji publicznej i prywatnych podmiotów. O związanych z tym trudnościach dyskutowali uczestnicy XVI Zjazdu Drogowców Miejskich, który odbył się we wrześniu br. w Katowicach. Drogownictwu miejskiemu potrzebne są więc nie tylko pieniądze na rozbudowę i modernizacje układów komunikacyjnych, ale również prawo dostrzegające specyfikę administrowania drogami w miastach.

Finansowe i kadrowe hamulce rozwoju samorządowego drogownictwa
Drogi samorządowe stanowią 95 proc. dróg publicznych w kraju. Ich permanentne niedofinansowanie w końcu spowoduje, że nawet przy imponująco wielkich inwestycjach zrealizowanych na sieci dróg krajowych, polskie drogownictwo na tle Europy nadal będzie wypadać miernie (Relacja z Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich) .