PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 1-2/2007

← Powrót do Archiwum danego roku

Dodatek „Przegląd Techniki Drogowej i Mostowej” (styczeń-luty 2007)
Dodatek „Przegląd Techniki Drogowej i Mostowej” do pierwszego tegorocznego wydania „Polskich Dróg” jest w całości poświęcony technologii wykorzystania asfaltów spienionych do wykonania podbudowy.
W Grębiszewie, przy drodze krajowej nr 50, odbyło się 9 sierpnia ubiegłego roku Seminarium poswięcone zastosowaniu asfaltów spienionych przy budowie dróg, połączone z prezentacją wykonywania podbudowy przy wykorzystaniu recyklera na zimno.
– Technologia, której poświęcone jest dzisiejsze Seminarium jest znana i stosowana na świecie już od dość dawna. Współpracując z firmą Loudon International (Republika Południowej Afryki) przygotowaliśmy 2,6-kilometrowy odcinek pilotażowy, który do tej pory był wykonywany w tradycyjnej technologii MCE, a teraz zastosujemy technologię wykorzystującą asfalt spieniony. Wydaje się wstępnie, że jest to technologia, która powinna sie sprawdzić na naszych drogach – powiedział Janusz Dróżdż, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim…

Przegląd Światowej Techniki Drogowej (styczeń-luty 2007)
Bieżące wydanie „Przeglądu Światowej Techniki Drogowej” – dodatku do miesięcznika „Polskie Drogi” – poświęcamy w całości drogom w Niemczech. Chcemy zaprezentować w nim najważniejsze zagadnienia polityki transportowej, pokazać, jak realizowany jest u naszych zachodnich sąsiadów program rozwoju autostrad, jak funcjonuje system zarządzania siecią dróg, a także zaprezentować niemieckie firmy drogowe, szczególnie te, które działają na polskim rynku…
…Impulsem do podjęcia tematu było zorganizowanie przez naszą redakcję I Polsko-Niemieckiego Spotkania Drogowców, które odbyło się w maju ubiegłego roku w Karpaczu…

Drogownictwo w nowej kadencji
Omówieniu sytuacji jednostek drogowych po ukonstytuowaniu się samorządów nowej kadencji roli drogowców samorządowych w Stowarzyszeniu Polski Kongres Drogowy, w tym również możliwościom tej organizacji w postulowaniu potrzebnych drogownictwu samorządowemu rozwiązań legislacyjnych i finansowych poświęcone było pierwsze w tym roku posiedzenie Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych.

Ruszyły prace nad drugim etapem nowelizacji zamówień publicznych
Stworzenie systemu zawodowego rozpatrywania odwołań, podniesienie progu, od którego obowiązują przepisy zamówień publicznych oraz kwot, do których można stosować uproszczone procedury to niektóre z ważniejszych zmian zapisanych w projekcie nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu podlega opłacie skarbowej
Inaczej niż w przypadku zwolnionych z opłat skarbowych zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu, zezwolenie na lokalizację zjazdu podlega tej opłacie.

Zasady dokumentowania wnoszenia oraz trybu zwrotu opłaty skarbowej
Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o opłacie skarbowej formą uiszczania tej opłaty nie są już stosowane do niedawna znaki. Teraz dokonuje się jej bezpośrednio gotówką lub w formie bezgotówkowej. Minister Finansów wydał rozporządzenie, które określa m.in. w jaki sposób dokumentować fakt uiszczenia opłaty skarbowej oraz jak dokonywać jej zwrotu.

Odwadnianie dróg i mostów
Ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska oraz inne regulacje prawne dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego, nakładają na drogownictwo wiele zadań i stwarzają zupełnie nowe wymagania – wymagania na miarę XXI wieku. Ważnymi dla naszego kraju są dwa problemy: ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem ze strony wszystkich rodzajów transportu, w tym – ze strony drogownictwa – prawidłowa gospodarka odpadami pochodzącymi z drogownictwa oraz ich utylizacja lub ponowne wykorzystanie w budownictwie drogowym.

Czy kruszywa dotrą na drogi?
Ubiegły rok był pod względem zapotrzebowania na kruszywa bardzo dobry – mówi Aleksander Kabziński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw. Jednak, jak przewrotnie zwraca uwagę, budowie dróg przeszkadza budowa i przebudowa dróg. – W drugim półroczu, a szczególnie w ostatnim kwartale mieliśmy taką sytuację, ze w kopalniach dolnośląskich były zapasy kruszyw, a na budowach w centralnej Polsce ich brakowało. Kruszyw nie było czym przewieźć. O logistycznych problemach branży kruszyw prezes PZPK rozmawia z Jarosławem Chałką.

Etapy inwestycji drogowych
Realizacja inwestycji drogowych jest procesem złożonym i wymaga uwzględnienia interesów wielu grup społecznych. Końcowy etap, a więc już sama budowa, wbrew pozorom, jest stosunkowo prostym i krótkim w porównaniu do etapu inwestycji.

Drogowe spółki do zadań specjalnych
Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia będą powoływane do konkretnych zadań i z ich realizacji będą rozliczane. Mają zdynamizować inwestycje na drogach krajowych i pomóc w sięganiu po środki unijne.
Pierwszy tego typu podmiot ma powstać w drugim kwartale tego roku. Minister zapowiada powołanie w sumie 5 spółek.

Powstał autostradowy departament
Od niedawna w Ministerstwie Transportu funkcjonuje Departament Rządowego Programu Dróg i Autostrad. O zadaniach, które zostały postawione przed nowa komórką organizacyjną i celach, jakie departament będzie realizował, z jego szefem, Jarosławem Waszkiewiczem, rozmawia Adam Spiechowicz.

Zapowiada się inwestycyjny boom
Inwestycje transportowe planowane w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013 mają być największym przedsięwzięciem w historii naszego kraju. Do roku 2013 ma bowiem nastąpić całkowita przebudowa systemu komunikacyjnego. Planowane są inwestycje zarówno w sektorze drogowym, morskim, kolejowym, jak i żegludze śródlądowej i transporcie lotniczym.

Finansowanie inwestycji drogowych ze środków UE
Inwestycje drogowe należą do zadań priorytetowych. We wszystkich dokumentach strategicznych rozwój sieci drogowej – lokalnej, regionalnej czy też ogólnopolskiej – ma istotne znaczenie, dając potencjalnym beneficjentom szeroki wachlarz możliwości uzyskania dotacji. Mankamentem jest jedynie fakt, iż aplikowanie o te środki będzie możliwe dopiero w drugiej połowie 2007 r. Fakt ten sprawia, że zyskujemy jeszcze trochę czasu, aby swoje priorytetowe inwestycje przygotować tak, by mieć pewność skutecznego aplikowania o środki. Natomiast konsekwencją opóźnień w ogłoszeniu konkursów jest skrócenie czasu realizacji zadań w tym okresie programowania o jeden sezon budowlany (wiosna-jesień tego roku). Ogłoszenie konkursów w ostatnim kwartale 2007 r., czyli po sezonie budowlanym, oznacza realizację zadań najwcześniej na wiosnę 2008 r. (…)
Stracony okres pierwszych kwartałów 2007 r. można wykorzystać na dobre przygotowane i opracowanie większości dokumentów potrzebnych do aplikowania o środki, w zakresie zgodnym ze znanymi już w tej chwili założeniami programów operacyjnych.

Harmonizacyjny wyścig z czasem
Rozmowa z prof. Dariuszem Sybilskim, kierownikiem Zakładu Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, pełnomocnikiem dyrektora IBDiM – koordynatorem współpracy międzynarodowej.
We wdrażaniu norm europejskich problem polega na tym, że Polski Komitet Normalizacyjny nie ma dostatecznych funduszów na aktywne prowadzenie tej działalności, a więc nie finansuje udziału przedstawicieli naszych środowisk w pracach normalizacyjnych. Chodzi konkretnie o delegowanie ekspertów na posiedzenia Komitetów Technicznych Europejskiego Komitetu Normalizacji – CEN. (…) W tej chwili znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że dostajemy gotowe, opracowane normy, które tłumaczymy i przygotowujemy ich projekty robocze do praktycznego wdrożenia przez Polski Komitet Normalizacyjny. Na kształt tych norm dotąd nie mieliśmy żadnego wpływu, bo w CEN nie mamy swoich ludzi – to tylko jeden z problemów związany z procesem harmonizacji naszych przepisów technicznych z normami europejskimi, na które w rozmowie z Agnieszką Serbeńską zwraca uwagę prof. Dariusz Sybilski.