PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 9/2006

← Powrót do Archiwum danego roku

Krajowy Fundusz Drogowy w I półroczu 2006 roku

INTERREG IIIA
Zyskaliśmy nowe możliwości wynikające z objęcia Polski mechanizmami prawnymi i gospodarczymi Wspólnoty i staliśmy się także bezpośrednimi beneficjentami budżetu UE. Aktywnie uczestniczymy w wielu europejskich programach i korzystamy z ich funduszy. Jednym z nich jest Inicjatywa Wspólnotowa ITERREG IIIA, dzięki której w rejonach przygranicznych powstają nowe inwestycje drogowe.

Oszczędne wydatkowanie środków publicznych

Kadry dla drogownictwa
Koniunktura jest dobra. Będziemy budować w Polsce nowe Drogi, nowe autostrady. Czy będą to jednak robić polskie przedsiębiorstwa drogowe czy tylko „giganci” z krajów zachodnioeuropejskich? Czy mamy dobrze przygotowana kadrę, która może podjąć się tego zadania? Czy obecny system kształcenia drogowców właściwie przygotowuje absolwentów do zawodu? Czy istnieje spójny i dobrze działający system podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji, już po ukończeniu uczelni? Czy pracodawcy stwarzają młodym pracownikom odpowiednie warunki do uzupełnienia wiedzy i kontynuowania nauki? Twierdzące odpowiedzi na te pytania mogą się okazać decydujące dla przyszłości polskiego drogownictwa.

Jak funkcjonuje rynek drogowy
Branża budowlana najszybciej reaguje na zmiany sytuacji rynkowej. Czy ten sezon robót drogowych był stabilny? Jakie zjawiska wpływają na poprawę koniunktury w drogownictwie, a jakie bariery nadal stopują rozwój przedsiębiorstw drogowych?

Drogowe bariery ochronne (cz.1)
Bariery ochronne są bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa Drogi. Na wielu odcinkach dróg są potrzebne, a nawet niezbędne, aby w przypadku zjechania samochodu z jezdni minimalizować skutki tego zdarzenia, nierzadko ratując ludzkie życie.

Zarządzanie (bez)ruchem
Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa organy zarządzające ruchem na drogach publicznych poszczególnych kategorii i stwierdza, że zarządzanie ruchem polega na zapewnieniu efektywnego i bezpiecznego ruchu.

Bilans możności i możliwości
Dużymi krokami zbliżają się kolejne wybory samorządowe. Koniec mijającej kadencji to czas weryfikacji wykorzystanego czasu. Potrzeby i oczekiwania w stosunku do stanu polskich dróg samorządowych są oczywiście nieproporcjonalne do możliwości, jakie posiada administracja terytorialna. Nieuchronnie nadszedł jednak czas podsumowania.

Partnerstwo publiczno-prywatne
Partnerstwo publiczno- prywatne to różne formy współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, zapewniające korzystne finansowanie, budowę, odbudowę i utrzymanie infrastruktury, a także zarządzanie nią lub dostarczanie usług.

Ustawy drogowe z lat 1948-2003 – próba porównania zapisów (cz. 3)
Wobec zgłaszanych od paru lat propozycji podjęcia prac nad nową ustawą o drogach publicznych warto dokonać porównania zapisów poprzednich ustaw i to nie tylko dla zabawy. Takie porównanie może być zarówno inspiracją jak i przestrogą, a także pomocą oraz źródłem argumentów dla zespołu opracowującego propozycję nowej ustawy.