PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 7-8/2006

← Powrót do Archiwum danego roku

Problemy polskiego drogownictwa
Rozmowa z profesorem Wojciechem Suchorzewskim z Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej.

Sezon w połowie drogi
Przedsiębiorcy branży drogowo- mostowej podsumowali już pierwsze półrocze i planują kolejne roboty trwającego sezonu budowlanego. Wszyscy mają pełne ręce roboty. Pojawiają się jednak problemy i obawy. Dlatego nastroje są różne.

Planowanie zadań utrzymaniowych
Na podstawie wyników corocznych pomiarów cech eksploatacyjnych nawierzchni w ramach SOSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad analizuje i porównuje zachodzące zmiany w stanie technicznym nawierzchni bitumicznych oraz szacuje potrzeby finansowe niezbędne do przywrócenia do właściwego stanu ciągów dróg krajowych.

Lubuskie inwestycje drogowe
Stan dróg krajowych w Lubuskiem jest zdecydowanie lepszy od sytuacji dróg w innych regionach kraju. Według diagnozy SOSN wykonanej w 2004 roku dobry stan dróg w kraju sięgał 45 proc. Sieci, natomiast w Lubuskiem w tym czasie ten udział procentowy wyniósł 52,1 procent.

Remonty sierpeckich dróg
Rejon Drogowy Gostynińsko- Płocki Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich remontuje rocznie
10-12 procent administrowanej w tym obszarze sieci dróg wojewódzkich.

Efektywność drenów przewodowych i bezprzewodowych
W budownictwie drogowym drenowanie jest jednym z podstawowych zabiegów technologicznych zmierzających do kontroli przepływu wód opadowych- powierzchniowych i wód gruntowych. Zastosowanie do stymulacji i ograniczania poziomu wód gruntowych występuje znacznie rzadziej w budownictwie drogowym, niż bezpośredni odbiór opadowych wód infiltrujących.

Utrzymanie stalowych drogowych obiektów mostowych i sposoby zwalczania korozji
Metoda szacowania wpływu korozji na nośność stalowych drogowych obiektów mostowych. Metody zwalczania korozji stalowych drogowych obiektów mostowych.

Ustawy drogowe z lat 1948-2003 – próba porównania zapisów (cz. 2)
Wobec zgłaszanych od paru lat propozycji podjęcia prac nad nową ustawą o drogach publicznych warto dokonać porównania zapisów poprzednich ustaw i to nie tylko dla zabawy. Takie porównanie może być zarówno inspiracją jak i przestrogą, a także pomocą oraz źródłem argumentów dla zespołu opracowującego propozycję nowej ustawy.