PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 6/2006

← Powrót do Archiwum danego roku

Bytomski odcinek obwodnicy północnej górnośląskiej aglomeracji
Ruszyły prace przy budowie II etapu obwodnicy Bytomia, która będzie częścią dużej trasy obwodowej łączącej największe miasta północnej części dawnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przyszła obwodnica, jako droga klasy GP, będzie pełnić rolę jednego z najważniejszych korytarzy transportowych przebiegających przez tereny Górnego Śląska, bowiem znacznie ułatwi jazdę na osi Kraków- Katowice- Wrocław- Poznań.

Urzeczywistnianie wizji komunikacyjnej miasta
W Bytomiu wypracowano realną wizję układu komunikacyjnego, który usprawni ruch w mieście i stworzy dogodne połączenia komunikacyjne z ośrodkami gospodarczymi w regionie i w kraju. Rozmowa z Krzysztofem Wójcikiem- prezydentem Bytomia.

Program przebudowy skrzyżowań
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymaga przebudowy wielu skrzyżowań i obwodnic. Jest to jedno z ważnych zadań, które realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport realizowane są projekty za niemal 3 miliardy zł, z czego ponad 2 miliardy zł pochodzić będą ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe- ze źródeł Krajowego Funduszu Drogowego. Projekty te znajdują się obecnie w stadium realizacji. Zmodernizowanych zostanie 25 niebezpiecznych skrzyżowań oraz wiele odcinków dróg krajowych.

Bilans samorządowego drogownictwa
Rozmowa z Grzegorzem Stechem – dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz ze Zbigniewem Taborem- dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, przewodniczącym Komitetu Administracji Dróg Samorządowych i Krajowych Polskiego Kongresu Drogowego.

Zasady odpowiedzialności cywilnej zarządu drogi
„Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została wyrządzona za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej”- powyższy Cytat został zaczerpnięty z art. 77 obowiązującej nas Konstytucji.

Prawne uwarunkowania inwestycji drogowych
Decyduje prawo i praktyka
Rozmowa z Wojciechem Malusim, prezesem Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Bezpieczne, zielone pobocza
W wypadkach najechania na rosnące blisko jezdni drzewa, każdego dnia na polskich drogach Gina średnio trzy osoby, około 20 odnosi rany. Najwięcej takich wypadków ma miejsce w północnej i zachodniej części Polski. W niektórych powiatach jest to przyczyną śmierci ponad 28 % ogółu zabitych w wypadkach drogowych.

Rekord targów „Autostrada- Polska”
Rozmowa z dr Andrzejem Mochoniem, prezesem Targów Kielce.