PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 5/2006

← Powrót do Archiwum danego roku

Czy łatwo uzyskać dotacje na sprzęt drogowy?
Od kilku lat przedsiębiorstwa drogowe starają się o unijne fundusz inwestycyjne, przyznawane na zakup sprzętu i maszyn. Czynią to ze zmiennym szczęściem, bowiem konkurencja na rynku jest ogromna, a ilość środków ograniczona. Swoimi opiniami na temat zdobywania funduszy dzielą się z nami szefowie firm, a także księgowi, którzy mieli bezpośredni wpływ na kształt składanych wniosków.

Drogowe potrzeby powiatów
Drogi powiatowe stanowią jedną trzecią całej sieci drogowych połączeń w kraju. Średnio przenoszą ona 1100 pojazdów na dobę. Obsługują zarówno ruch wewnętrzny – lokalny, jak też tranzytowy – wyprowadzając transporty w kierunku głównych szlaków komunikacyjnych. Odgrywają przez to zasadniczą role w stymulowaniu rozwoju lokalnych rynków produkcyjno – usługowych, a tym samym – w pobudzaniu gospodarki krajowej. Niestety, wzrostowi ich roli komunikacyjnej nie towarzyszy odpowiednie tempo modernizacji i podnoszenia standardu technicznego.

Dolnośląskie inwestycje autostradowe
Rozmowa z Jackiem Oszytko, dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

Modernizacja dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku
Drogi wojewódzkie na Dolnym Śląsku liczą ponad 2300 km, z czego ponad 394 km to Drogi w miastach.
Na sieci dróg wojewódzkich zlokalizowanych jest 448 obiektów mostowych ( z czego prawie 20 procent to mosty o nośności poniżej 30 ton) oraz prawie 2,5 tys. przepustów. Działają także dwie przeprawy promowe.

Bezdylatacyjne nawierzchnie betonowe na autostradach
Budowa autostrad stwarza możliwości wprowadzania nowych technologii. Na autostradzie A- 4 na odcinku pomiędzy Wrocławiem a Legnicą zbudowano po raz pierwszy w Polsce betonową nawierzchnię bezdylatacyjną. Podobne nawierzchnie stosują Amerykanie, Kanadyjczycy i Belgowie. Głównym celem jest stworzenie tzw. Długowiecznych nawierzchni, w których wymieniana będzie tylko warstwa ścieralna.

Technologie napraw i wzmocnień mostów betonowych
Wszystkie obiekty mostowe mają przede wszystkim za zadanie umożliwić bezpieczne i szybkie przeprowadzenie ruchu komunikacyjnego przez przeszkodę. Ze względu na coraz większą liczbę pojazdów oraz coraz większe obciążenia, obiekty inżynierii komunikacyjnej poddawane są bardzo dużym obciążeniom eksploatacyjnym.

Dobór powłok ochronnych na beton w zależności od środowiska korozyjnego
Część 1. Norma PN-EN 1062-1:2005

Obsługa prawna w zarządach dróg- jej zakres działania, formy organizacyjne
Czasy z początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy zarządy dróg były jednostkami wykonawczymi i zarządzającymi drogami w jednym, należą do przeszłości, która zapewne nie wróci.

Ustawy drogowe z lat 1948-2003 – próba porównania zapisów (cz. 1)
Wobec zgłaszanych od paru lat propozycji podjęcia prac nad nową ustawą o drogach publicznych warto dokonać porównania zapisów poprzednich ustaw i to nie tylko dla zabawy. Takie porównanie może być zarówno inspiracją jak i przestrogą, a także pomocą oraz źródłem argumentów dla zespołu opracowującego propozycję nowej ustawy.

Generalny Pomiar Ruchu 2005
Generalny Pomiar Ruchu w 2005 roku (GPR 2005) został wykonany na istniejącej sieci dróg krajowych z wyjątkiem tych odcinków, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu.