PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 12/2006

← Powrót do Archiwum danego roku

Przed nami duży wzrost w inwestycjach drogowych
Rozmowa z Krzysztofem Tchórzewskim- posłem na Sejm RP, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Podsumowanie roku działalności Ministerstwa Transportu
– Nasza roczna praca w dziedzinie transportu przynosi efekty- poprzez oddziaływanie na gospodarkę i tworzenie nowych miejsc pracy, daje ona szansę rozwoju kraju – podkreślał minister transportu Jerzy Polaczek podsumowując rok pracy resortu.

Finansowanie inwestycji drogowych ze środków UE w nowym okresie programowania
Prezentujemy w tym materiale możliwości dofinansowania inwestycji drogowych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007- 2013 dla województw: dolnośląskiego, kujawsko- pomorskiego, -lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i opolskiego.

Zarządzanie procesem przygotowania inwestycji drogowej
Zarządzanie procesem przygotowania inwestycji drogowej – etap opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt chwili czy korzyść na lata
Niestety, okazuje się, że zarządy dróg w swojej pracy musza wykazać się niejednokrotnie dużo większą wiedzą od projektantów wykonujących projekty rozwiązań drogowych. Dlaczego? Problem wyjaśnia Zbigniew tabor- dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Autostradowe inwestycje drogowe
To był dobry rok dla budowniczych autostrad. Do użytku oddano nowe odcinki, rozpoczęto nowe zadania inwestycyjne. To, co działo się na polskich autostradach, jakie są najbliższe zamierzenia przedstawiają ludzie zajmujący się inwestycjami autostradowymi i budownictwem autostradowym.

Nowe przepisy o opłacie skarbowej
16 listopada bieżącego roku uchwalona została ustawa o opłacie skarbowej. Wejdzie ona w życie
1 stycznia 2007 r. i zastąpi obecnie obowiązujące przepisy ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.

Projekt zmian w zarządzaniu ruchem
Projekt zawiera szereg proponowanych zmian przepisów, które mają służyć: poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uproszczeniu procedur administracyjnych w sprawach związanych z ruchem drogowym i transportem, poprawie efektywności działania administracji publicznej oraz likwidacji istniejących luk w przepisach, w tym dotyczących wdrożeń unijnych regulacji, w zakresie Brd, ruchu drogowego i transportu.

Pasy manewrowe
Pasy manewrowe- kompromis służący poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarach zurbanizowanych.

Dobry rok dla firm drogowych
Czas sukcesów opartych na przezwyciężaniu trudności- tak przedstawiciele firm wykonawczych podsumowują mijający rok i optymistycznie patrzą na nadchodzący. Wizja najbliższej przyszłości branży przedstawia się w pozytywnym świetle.

Technologie robót drogowych
Metody projektowania nawierzchni gruntowych zbrojonych geosyntetykami.

Siatki pod asfalt- stosować czy nie?
Wykaz aprobat technicznych udzielonych w 2006 roku