PRENUMERATA 2018 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Polskie Drogi Nr 11/2006

← Powrót do Archiwum danego roku

Zmiany systemowe przyspieszą inwestycje
Rozmowa z Jerzym Polaczkiem, Ministrem Transportu.

Doskonalenie systemu zarządzania drogami
Rozmowa z Bogusławem Kowalskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu.

Prawo bliżej codziennej praktyki
Praktyką naszej redakcji jest przekładanie wiedzy i informacji, które zdobywamy w pracy dziennikarskiej – uczestnicząc w licznych odbywających się w kraju spotkaniach i konferencjach drogowców poświęconych dyskusjom o zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem drogowym na wszystkich szczeblach administracji – na inicjatywy służące rozwiązywaniu problemów pojawiających się w bieżącej działalności zarządców i zarządów dróg.

Stare i nowe problemy decyzji na zajęcie pasa drogowego
Rozmowa z Arlettą Janik-Hekiert i Ryszardem Kulikiem.

Zamówienia publiczne po zmianach
– Prawo zamówień publicznych jest trudne. Wiele decyzji pozostawia zamawiającemu i nie odpowiada wprost na większość pytań, które pojawiają się w praktyce- mów Dariusz Koba z Centrum Zamówień Publicznych. Ostatnia nowelizacja ustawy nie zmieniła radykalnie tej sytuacji.

Unijne fundusz dla Polskie Wschodniej
Przedstawiamy aktualne informacje o możliwości finansowania inwestycji drogowych w okresie 2007- 2013 ze środków Unii Europejskiej dla województw objętych Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

NIK: Fatalny stan samorządowego drogownictwa
Aż 70 procent dróg z sieci wojewódzkich i powiatowych jest w złym stanie technicznym- taki jest wynik kontroli NIK dotyczącej finansowania dróg publicznych zarządzanych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe.

Podlaskie: Drogi na krańcu unijnej Europy
– W województwie podlaskim jest 1188 kilometrów dróg wojewódzkich. W dobrym stanie jest około 7 procent dróg- w stanie średnim około 25 procent, reszta to Drogi w złym i bardzo złym stanie- mówi inż. Andrzej Wolfart, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Potencjał wykonawczy firm w świetle realizacji programu robót drogowych w latach 2007-2013
Czy firmy funkcjonujące na polskim rynku wykonawczym są w stanie podołać znacznie zwiększonym zakresom robót drogowych i jakie czynniki będą miały wpływ na ewentualny sukces bądź też porażkę w realizacji tego ambitnego planu?

Potrzebne zmiany i stabilizacja
Problem braku wykwalifikowanej kadry staje się obecnie tym istotniejszy, że zarządy dróg wojewódzkich tylko w ostatnich dwóch latach wydają na inwestycje co najmniej dwa razy więcej niż w latach poprzednich.

Coraz więcej lepszych dróg
Zbliżający się koniec roku, wybory samorządowe, bilans pierwszych lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej- wszystko to skłania ku podsumowaniom mijającej kadencji. Kontynuujemy zatem cykl wywiadów dotyczących tego, ile udało się dokonać na polskich drogach zarządcom dróg.

Wzrasta liczba inwestycji drogowych w miastach
Zbliżają się wybory samorządowe. W części miast i gmin zmieniają się władze, które tworzą budżet na realizację zadań drogowych. O to, jakimi inwestycjami mogą się pochwalić ekipy rządzące, kończące obecną kadencję, zapytaliśmy szefów zarządów dróg czterech polskich miast.

Małe projekty- duży efekt
Od zeszłego roku, kiedy zaczął funkcjonować Miejski Zarząd Dróg i Mostów, zmiany na ulicach Bytomia zaczęły zachodzić niemal z dnia na dzień. Bytomskie Drogi Maja nowe nawierzchnie, powstają chodniki, unowocześnienia jest infrastruktura ulic, co przyczynia się do podnoszenia estetyki miejskiej przestrzeni.

Wadowice: Obwodnica gotowa
W Wadowicach zakończono budowę ostatniego, niemal kilometrowego odcinka obwodnicy Wadowic łączącego ulicę Batorego z miejscowością Chocznia.

Powiat gliwicki: Nowy odcinek Drogi wstępem do wielkich inwestycji
Władze powiatu gliwickiego stawiają przed sobą ambitny cel: budowę nowoczesnych dróg, które będą miały za zadanie nie tylko ułatwić komunikację w regionie, ale i poprawić dojazd do pobliskiej autostrady A- 4.

Powiat olkuski: Plan modernizacji sieci dróg
Zły stan nawierzchni dróg powiatowych w powiecie olkuskim skłonił władze powiatu do pracy nad stworzeniem planu ich naprawy. Olkuskie Starostwo Powiatowe chce go zrealizować w oparciu o Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Zgodnie z nim w latach 2007- 2013 powinny ruszyć prace, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa oraz przejezdności systemu komunikacji drogowej.

Dobry rok w powiecie leszczyńskim
Ten rok w powiecie leszczyńskim można uznać za wyjątkowo udany. Wysoki budżet, w którym duży udział miały środki z funduszu Phare, pozwolił na realizację długo oczekiwanej i od dawna planowanej inwestycji- budowy obwodnicy miejscowości Święciechowa wraz z przebudową istniejącej Drogi na odcinku Leszno- Jezierzyce Kościelne.