PRENUMERATA 2019 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Ekspresowo na odcinku Radomicko – Kaczkowo

Mota-Engil Central Europe zakończyła budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Radomicko – Kaczkowo. Fragment S5 na tym odcinku jest częścią drogi o znaczeniu międzynarodowym S5 relacji Nowe Marzy (A1) – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Lubawka (granica państwa) i stanowi jednocześnie obwodnicę Leszna. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim i przebiega na terenach gmin Lipno, Święciechowa i miasta Leszno. Celem realizacji tej inwestycji jest stworzenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. – Dołożyliśmy wielu starań, aby ten kontrakt zakończyć w jak najkrótszym czasie. Równolegle pracujemy  bowiem na sąsiednim odcinku S5 Kościan-Radomicko, w którego budowę zostaną teraz zaangażowane dodatkowe siły – mówi Zbigniew Zajączkowski, Prezes Zarządu Mota-Engil Central Europe. – Dzięki tej inwestycji kierowcy w o wiele krótszym czasie będą mogli przejechać między dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem. Ponadto ominą Leszno od zachodu, a ruch tranzytowy przeniesiony zostanie poza miasto. Tym samym zwiększy się przepustowość trasy S5, która jest częścią europejskiego szlaku komunikacyjnego E261.

W zakres prac przewidzianych kontraktem wchodziło wykonanie 2 jezdni o 2 pasach ruchu ( docelowy przekrój to 2 jezdnie o trzech pasach ruchu + pas awaryjny:  3×3,5+2,5=13,0 m) oraz pasa dzielącego o szerokości 12 m, budowa dwóch węzłów drogowych „Leszno Zachów” i „Święciechowa”, obiektów inżynierskich (przejść dla zwierząt, wiaduktów, mostów, przepustów) w tym 16 obiektów mostowych i 58 przepustów drogowych. Ponadto wykonano budowę i przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury, a także budowę MOP I „Wilkowice Zachód” i  MOP I „Wilkowice Wschód”.

Roboty branżowe obejmowały m.in. przebudowę oraz usunięcie kolizji urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą ( m.in. energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej, urządzeń służących odwodnieniu, oświetlenia drogowego), wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg, wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych i ekranów przeciwolśnieniowych, zieleni, ogrodzenia drogi.

 Projekt w liczbach:

·        52 000 m3 betonu

·        6 300 ton stali

·        240 000 m3 wykopów

·        3 100 000 m3 nasypów

·        340 000 ton masy bitumicznej

 

 

 

Małgorzata Kaliszewska

Rzecznik prasowy

Mota-Engil Central Europe S.A.