PRENUMERATA 2019 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Lasy Państwowe będą „pomagały“ w budowie dróg!

36 mld w ciągu 10 lat ma zostać rozdysponowane na drogi lokalne z Funduszu Dróg Samorządowych. Takie są założenia ustawy, którą przyjął Sejm.

Tworzony ustawą fundusz ma przeznaczać środki na budowę, modernizację i remonty lokalnych dróg i mostów.

„Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych realizuje jedną z obietnic tzw. piątki premiera Morawieckiego” – napisano w sprawozdaniu Sejmu. Utworzenie funduszu ma pomóc samorządom, które nie są w stanie zwiększyć wydatków na drogi, poprzez udzielenie im wsparcia w postaci finansowania z budżetu państwa.

Przyjęte przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść najwyżej 30 mln zł. To 6 razy więcej niż obecnie.

„Oznacza to likwidację istotnej bariery rozwojowej spowodowanej niezadowalającym standardem dróg powiatowych i gminnych. Fundusz ma mieć do dyspozycji 6 mld zł, a do 2028 r. – 36 mld zł” – napisano.

O przyznanie dofinansowania ze środków funduszu samorządy będą mogły ubiegać się w konkursach. Wysokość dofinansowania będzie zależeć od dochodów danego samorządu. Maksymalne dofinansowanie będzie sięgać 80 proc. kosztów inwestycji.

Pytanie skąd środki?

Do Funduszu trafi 2 proc. dochodów lasów Państwowych ze sprzedaży drewna. Szacuje się, że będzie to ok. 120 mln zł. W pierwszych dwóch latach Lasy będą jednak wpłacać znacznie więcej, bo aż po 400 mln zł, by zasilić kasę Funduszu w pierwszym okresie jego istnienia.

/wer/