PRENUMERATA 2019 – roczna prenumerata miesięcznika Polskie Drogi przy kontynuacji zamówienia kosztuje 297,60 zł brutto - WYSYŁKA GRATIS. Zamówienia można złożyć przez zakładkę "Prenumerata"

Brzeg doczeka się obwodnicy. Ministerstwo dało zielone światło

Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycji na rozpoczęcie prac przygotowawczych dla budowy obwodnicy Brzegu na DK39.

GDDKiA Oddział w Opolu będzie mogła ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe i elementy Koncepcji Programowej) z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Dalszym krokiem, po 2021 roku, będzie przetarg na realizację obwodnicy. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej to lata 2019 – 2021 a szacunkowy koszt to ok. 2,8 mln zł. Budowa obwodnicy, po zyskaniu decyzji środowiskowej, planowana jest do realizacji w systemie projektuj i buduj w latach 2022 – 2026. Obecnie DK39 przecina Brzeg, przechodząc przez obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej teren zabytkowego zamku książąt piastowskich oraz w bezpośredniej bliskości ratusza. Dziennie przez miasto przejeżdża tranzytem blisko 900 ciężarówek co negatywnie wpływa na warunki życia mieszkańców i zabytkową infrastrukturę, a także zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Rozwiązaniem tych problemów jest budowa obwodnicy Brzegu o długości ok. 8 km wraz z nowym mostem na Odrze z dala od terenów zabudowanych. Wraz z obwodnicą powstałaby sieć dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu oraz infrastruktura związana z drogą. Ruch tranzytowy zostałby wyprowadzony z miasta a czas podróży na kierunku Namysłów – autostrada A4 znacznie się skróci. Obwodnica pełniłaby jeszcze ważną rolę, drogi ewakuacyjnej na wypadek powodzi. Przypomnijmy, że podczas powodzi w 1997 roku zamknięto mosty na Odrze w Brzegu i Oławie, a w 2010 roku rozważano zamknięcie mostu w Brzegu. Realizacja inwestycji umożliwi również połączenie miasta z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie DK39 oraz w województwie opolskim.